Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 17 września w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie ogniska Wiernej Miłości Sychar. O godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej została odprawiona Msza Święta. Było to jednocześnie nasze rocznicowe spotkanie (4 rocznica istnienia Ogniska 🙂 ). Wzięło w nim udział ponad 20 osób, w tym goście z Ognisk w Białymstoku, Hodyszewie oraz formującego się Ogniska w Białej Podlaskiej. Nie zabrakło również naszego opiekuna duchowego ks. Piotra, a gościem specjalnym był Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Sychar- ks. Paweł Dubowik.
Jak przystało na urodziny, nie obyło się bez tortu i wzruszeń 🙂 Ks. Piotr przypomniał też, jak doszło do powstania Ogniska w Siemiatyczach.
Po słodkim akcencie przyszła pora na spotkanie formacyjne, które rozpoczęła liderka, przypominając obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, po której rozważaliśmy Słowo, jakie skierował do nas Bóg w 6 rozdziale Listu św. Pawła do Efezjan. Fragment ten przygotowała dla nas Iwonka. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Listu św. Pawła do Filipian 2,12-18. Rozważania przygotuje dla nas Gosia.
Kolejna część spotkania wyglądała nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ nie skupiliśmy się na omawianiu konkretnego tematu, lecz dzieliliśmy się żywym doświadczeniem wspólnoty Sychar w naszym życiu. Wprowadzeniem były słowa, które skierował do nas ks. Paweł, podkreślając, że wspólnota pełni dla nas niejako funkcję rodziny, za którą odpowiedzialny jest każdy z nas. Tak jak w rodzinie, powinniśmy troszczyć się o jej rozwój i odpowiedzialnie pełnić swoje role. W tym wszystkim najważniejsza jest odpowiedź na pytanie – dla kogo to wszystko robię, angażuję się w różne aktywności? Czy dla Boga, który postawił mnie w tej sytuacji? Czy raczej wynika to z czynników ludzkich? Warto, aby każdy z nas pochylił się nad tą refleksją.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Na kolejne spotkanie zapraszamy na niedzielę 15 października na godzinę 15:00 do domu zakonnego ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Spotkanie ma charakter otwarty, szczególnie mile widziane są nowe osoby, które pragną doświadczyć żywego działania wspólnoty i Pana Boga w ich życiu 🙂