Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 11.06.2017r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Tym razem miało ono jednak nieco inny przebieg niż zazwyczaj, ponieważ rozpoczęliśmy je udziałem w Marszu dla Życia i Rodziny.
O godzinie 12:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św., sprawowanej przez naszego opiekuna duchowego w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, następnie jako uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny przeszliśmy ulicami miasta do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Tam miała miejsce agapa, w trakcie której liderka ogniska złożyła świadectwo dotyczące naszej wspólnoty oraz trwania w wierności przysiędze małżeńskiej, zachęcając tym samym zainteresowane osoby do udziału w comiesięcznych spotkaniach.
Następnie udaliśmy się do domu zakonnego ss. karmelitanek na spotkanie formacyjne, które rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym gościnnie brat z Ogniska Sychar w Hodyszewie.
Po odmówieniu modlitwy przeszliśmy do „rundy dzielenia”, a następnie omówiliśmy sprawy organizacyjne i wymieniliśmy intencje modlitewne.
W dalszej części spotkania rozważaliśmy fragment z Pisma Św. dotyczący Wieczerzy Pańskiej, jako uczty jedności i pokoju (1 Kor 11, 17-34). Bardzo mocno wybrzmiał w tym miejscu temat wspólnoty i jej znaczenia w naszym życiu. Dało się tu zauważyć działanie Ducha Św., ponieważ część konferencyjna dotyczyła właśnie tematu ściśle związanego z rolą wspólnoty w procesie naszego uzdrawiania i trwania w miłości Bożej.
Jako rozważnie posłużył nam już II rozdział publikacji dominikanina Wojciecha Jędrzejewskiego „10 sposobów na głupotę (własną).” Rozdział ten nosi tytuł: „Lekarstwo drugie. Nie zajmuj się sobą sam.” Tekst, nad którym pracowaliśmy na spotkaniu, znajduje się tu: http://mateusz.pl/mt/10sposobow/#l1
Temat poruszył zebrane osoby, rozważania były bardzo głębokie, wywiązała się dyskusja, w trakcie które padły znamienne słowa C. K. Norwida: „Miłość to czyni, że niewinny winami winnego się wini… ”

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 9 lipca na godzinę 15:00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, spotkanie ma charakter otwarty 🙂