Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar zaplanowaliśmy na tę niedzielę, tj. na Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Ze względu na inne obowiązki ks. Piotra (katechezy dla narzeczonych), nie będzie go z nami na najbliższym Ognisku, a to oznacza, że przed spotkaniem Ogniska nie zostanie odprawiona dla nas Msza Święta. Dlatego proponuję, aby każdy z nas udał się przed spotkaniem Ogniska na Mszę Świętą do swojej parafii, lub zaplanował Mszę Świętą po Ognisku w siemiatyckiej parafii Wniebowzięcia na godz. 18.00.

Spotkanie Ogniska ma charakter otwarty 🙂
Zapraszamy! 😀