Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 marca odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w salce na spotkaniu formacyjnym zebrało się 14 osób. Po przypomnieniu charyzmatu sycharowskiego i zasad obowiązujących na spotkaniu, podzieliliśmy się świadectwami naszego trwania w wierności przysiędze małżeńskiej.
W kolejnej części spotkania rozważaliśmy fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt 6, 5-34), dotyczący modlitwy, postu i jałmużny; obszerne rozważania rozpoczął Darek. Na następnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Ewangelii św. Jana (J 20, 19-29), do którego rozważania przygotuje Ania.

Po krótkiej przerwie część konferencyjną poprowadziła zaproszona do nas Beata, liderka Ogniska w Hodyszewie, która przedstawiła prezentację „Miłość jako rozwój” – w oparciu o książkę Moniki i Marcina Gajdów pt.: „Rozwój – jak współpracować z łaską”.
Spotkanie zakończyliśmy Mszą Świętą, po której kilka osób podjęło zobowiązanie modlitewne Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, natomiast na koniec w salce otrzymaliśmy błogosławieństwo naszego opiekuna duchowego.

Następne spotkanie Ogniska Sychar zaplanowaliśmy już po Świętach Wielkiej Nocy, na Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.