Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: marzec 2017

W niedzielę 19 marca odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w salce na spotkaniu formacyjnym zebrało się 14 osób. Po przypomnieniu charyzmatu sycharowskiego i zasad obowiązujących na spotkaniu, podzieliliśmy się świadectwami naszego trwania w wierności przysiędze małżeńskiej.
W kolejnej części spotkania rozważaliśmy fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt 6, 5-34), dotyczący modlitwy, postu i jałmużny; obszerne rozważania rozpoczął Darek. Na następnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Ewangelii św. Jana (J 20, 19-29), do którego rozważania przygotuje Ania.

Po krótkiej przerwie część konferencyjną poprowadziła zaproszona do nas Beata, liderka Ogniska w Hodyszewie, która przedstawiła prezentację „Miłość jako rozwój” – w oparciu o książkę Moniki i Marcina Gajdów pt.: „Rozwój – jak współpracować z łaską”.
Spotkanie zakończyliśmy Mszą Świętą, po której kilka osób podjęło zobowiązanie modlitewne Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, natomiast na koniec w salce otrzymaliśmy błogosławieństwo naszego opiekuna duchowego.

Następne spotkanie Ogniska Sychar zaplanowaliśmy już po Świętach Wielkiej Nocy, na Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

 

Rozpoczęły się właśnie zapisy na niemal wszystkie turnusy Wakacji z Sycharem, do wyboru jest kilka turnusów w górach i kilka nad morzem, można też część wakacji spędzić na nizinach, w Białowieży. 🙂

Turnusy nad morzem:

Mikoszewohttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=193
Orlinki – turnus z możliwością uczestnictwa w warsztatach psychopedagogicznych http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=170
Jastarnia (3 turnusy) – http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=199

Turnusy w górach:
Nysahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=194
Rycerkahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=191
Brennahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=188

i oczywiście organizowany przez siemiatyckie Ognisko weekend w Białowieży http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=192

Serdecznie zapraszam do zapisów 🙂

W sobotę 11 marca w Zembrowie – parafii opiekuna duchowego siemiatyckiego Ogniska ks. Piotra Arbaszewskiego, odbył się kolejny już Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Przyjechało bardzo liczne grono sycharków z sąsiednich Ognisk – z Ostrowi Mazowieckiej, Gołdapi, Hodyszewa, Łukowa i Białegostoku – wraz z sycharkami z Ogniska siemiatyckiego, sympatykami Sycharu i jednym małżeństwem z Domowego Kościoła, było nas ponad 40 osób.
Skupienie rozpoczęliśmy przybliżeniem charyzmatu Sycharu oraz kręgiem dzielenia się, każdy z nas mógł przedstawić się i podzielić się, z czym – trudnym, bolesnym, czasem radosnym – przyjechał na ów dzień skupienia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy część konferencyjną – trzy konferencje wygłosił do nas ks. dr. Piotr Arbaszewski, nawiązywały one do postaci św. brata Alberta Chmielowskiego, ks. Franciszka Blachnickiego oraz do hasła roku „Idźcie i głoście”. Zagadnienia te stały się kanwą do rozważań o byciu bezinteresownym darem z samego siebie dla innego człowieka, o byciu chrześcijaninem wiary konsekwentnej i o tym, jak w tym aspekcie ma się realizować wierność, zwłaszcza jako jeden ze ślubów przysięgi małżeńskiej.

W trakcie konferencji poświęconej ks. Blachnickiemu i stworzonemu przez niego Ruchowi „Światło-Życie” doświadczyliśmy „przypadkowej” wizyty Ks. Biskupa Kazimierza Wielikosielca, który jest biskupem pomocniczym diecezji pińskiej, i którego podczas przejazdu przez Zembrów zachwycił zembrowski kościół. Ks. Biskup pomodlił się z nami i pobłogosławił nas, zaś w czasie kiedy odwiedzał on zembrowski kościół, swoim doświadczeniem pięcioletniej formacji podzieliło się z nami małżeństwo z Domowego Kościoła.

Dzień Skupienia zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której wysłuchaliśmy medytacji św. Jana Pawła II z 1994 roku na temat małżeństwa jako bezinteresownego daru z siebie, oraz Mszą Świętą.

Ten piękny i Boży czas nie miałby miejsca, gdyby nie opiekun duchowy naszego Ogniska ks. Arbaszewski, któremu serdecznie dziękujemy za tę posługę, za czas i talenty nam poświęcone, za bycie dla nas bezinteresownym darem 🙂
Podziękowania należą się również tym, którzy włożyli swój nawet drobny wkład w organizację tego dnia; wszystkim tym którzy swoją obecnością ubogacili to nasze spotkanie, a nade wszystko Bogu Wszechmogącemu – za dar wspólnoty, wszelkie jej owoce i wszystkie łaski, których doświadczamy.