Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

19 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim dwanaście osób oraz nasz opiekun duchowy ks. dr Piotr Arbaszewski. Gościnnie odwiedziły nas Sycharki z innych Ognisk – Warszawy oraz Białegostoku. Naszym gościem specjalnym była Ela Wiewiórkowska z Warszawy, która przyjechała, aby podzielić się z nami doświadczeniem na temat funkcjonowania rodziny w kryzysie. A doświadczenie to jest bardzo bogate, ponieważ na co dzień Ela pracuje w Poradni Rodzinnej oraz prowadzi Warsztaty 12 kroków.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Św., następnie udaliśmy się do salki obok. Liderka przypomniała zasady, jakie obowiązują uczestników spotkania, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia.

Po tej części rozważaliśmy Słowo Boże, był to fragment Listu do Kolosan (Kol 3, 18-25). Skupiliśmy się głównie na relacji rodzice-dzieci. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za dzieci. Jeżeli kochamy, musimy także wymagać i pamiętać, że diabeł najbardziej boi się chrześcijańskiego wychowania. W tym momencie wywiązała się żywa dyskusja na temat chrześcijańskiego wychowania w dzisiejszych czasach, nie tylko w domu rodzinnym, ale także poza nim.
Na kolejne spotkanie zaplanowaliśmy fragment z Ewangelii wg św. Mateusza Mt 6, 5-34.

Po wymianie intencji modlitewnych oraz omówieniu spraw bieżących, przeszliśmy do części konferencyjnej, którą poprowadził nasz gość. Głównym przesłaniem była słynna sentencja św. Augustyna – „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu”. Bóg przychodzi i leczy to, co chore, naprawia to, co zepsute. Jednak bez postawy pokory nie ma możliwości spotkania z Bogiem, a tym samym z drugim człowiekiem. Pokora = stanięcie w prawdzie o sobie.
Kryzys w małżeństwie dotyczy kryzysu każdej z osób, musimy zacząć od pracy nad sobą. Aby odbudować relacje, musimy odbudować siebie. W czasie kryzysu małżeńskiego nie walczymy z małżonkiem, walczymy z szatanem. Pamiętajmy przy tym, że zło nie znosi dobra. Mamy budować więzi i rozplątywać węzły.
Padły też bardzo ważne słowa dotyczące naszego porównywania się do innych, które jest oznaką zniewolonej duszy, potrzebującej światła – „nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych, najważniejsze jest to, abyś był lepszy od siebie samego z dnia poprzedniego”.
Przedstawiony temat bardzo poruszył zgromadzone osoby, pani Ela została nagrodzona wielkimi brawami, wywiązała się dyskusja.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 19 marca na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Przed kolejnym spotkaniem, 11 marca, odbędzie się Sycharowski Dzień Skupienia organizowany przez nasze Ognisko, na który zapraszamy wszystkie chętne osoby. Odbędzie się on w Zembrowie, parafii naszego opiekuna duchowego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2017/02/17/dzien-skupienia-dla-malzonkow-kryzysie/