Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się już w niedzielę 19 lutego o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Gościem naszego spotkania będzie Ela Wiewiórkowska z Warszawy – pedagog, trener programu “Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”, doradca rodzinny w Poradni Rodzinnej w Warszawie przy ul. Łazienkowskiej. Temat spotkania: “O naprawie relacji w rodzinie w kryzysie”.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy ?