Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 15 stycznia 2017 r. ponownie rozpaliliśmy siemiatyckie Ognisko Wspólnoty Sychar.
Z godziną 15.00 tradycyjnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, natomiast po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem uroczyście odczytaliśmy Akt Oddania się Wspólnoty Sychar pod Panowanie Jezusa Chrystusa.

Udaliśmy się następnie na spotkanie, uczestniczyło w nim 13 osób, w tym jedna nowa, oraz nasz opiekun duchowy, ks. Piotr Arbaszewski. Po rundzie dzielenia się i sprawach organizacyjnych rozważaliśmy treść dopiero co odczytanego i przyjętego Aktu. Wybrzmiały ważne słowa o trwaniu przy Chrystusie i promowaniu tego swoim życiem, oraz o osobistej odpowiedzialności, przepraszaniu i zadośćuczynieniu, ale też o tym, że trud trwania zostanie zawsze nagrodzony.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i otrzymaliśmy błogsławieństwo naszego opiekuna duchowego.

Następne spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę lutego, tj. 19 lutego o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.