Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Termin następnego spotkania Ogniska Sychar w Siemiatyczach już się zbliża, odbędzie się ono w niedzielę 15 stycznia, w domu zakonnym ss. karmelitanek o godz. 15.00.
Przed spotkaniem, po Mszy Świętej zostanie odczytany przez nas Akt Oddania się Wspólnoty Sychar pod Panowanie Jezusa Chrystusa. Treść tego Aktu rozważać też będziemy na spotkaniu, dlatego proszę, aby osoby które otrzymały jego treść w grudniu, ponownie przyniosły je na spotkanie styczniowe.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy 🙂