Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 18 grudnia w domu zakonnym ss. karmelitanek odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe. Wzięło w nim udział 15 osób (w tym goście z diecezji łomżyńskiej i angielskiej Polonii) oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.

Spotkanie rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Każda osoba miała możliwość powiedzieć coś o sobie i podzielić się krótkim świadectwem działania Pana Boga w swoim życiu.

Po omówieniu spraw organizacyjnych i przekazaniu intencji modlitewnych przystąpiliśmy do rozważania Pisma Świętego, a dokładnie fragmentu dotyczącego narodzin Jezusa (Łk 2,1-20).
Nazwa Betlejem oznacza „dom chleba”. Pan Jezus przychodzi na świat, aby stać się dla każdego z nas pokarmem, dającym życie wieczne. Czy ja dzisiaj jestem gotów na narodziny Jezusa w moim sercu? Poza moimi planami na życie, czy potrafię Go tak naprawdę przyjąć? Także poprzez osoby, które Bóg stawia nam na drodze, poprzez konkrety – tu i teraz?
Maryja rozważała wolę Bożą w cichości i pokorze serca. Czy ja jestem zdolny do rozważania, czy to we mnie pracuje? Tym, co staje się moim udziałem powinienem się dzielić, dzielić się Dobrą Nowiną, że Jezus żyje i działa w moim życiu. To my stajemy się przekaźnikami bliskości Jezusa, to On potrzebuje naszych rąk, abyśmy nieśli Go innym ludziom.
Święta Bożego Narodzenia nie są magiczne, są cudowne, bo związane z cudownym przyjściem Boga na świat, po to, aby odkupić każdego z nas.
Rozważania te stały się znakomitym wprowadzeniem do dalszej części spotkania, w której dzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie tego, aby Jezus rodził się w naszych sercach przez cały rok, aby błogosławił nam na drogach naszego życia, a Matka Boża otaczała opieką.

W kolejnej części spotkania głos zabrał nasz gość specjalny – Marzena Trzaska, która wygłosiła konferencję na temat „Potrzeby człowieka w świetle wiary i życiowych prób.”
Dowiedzieliśmy się czym są potrzeby człowieka i czym różnią się od naszym pragnień. Zarówno jedne, jak i drugie są rzeczywistościami, które złożył w nas Bóg. Potrzeby bardziej wiążą nas z ziemią, wywodzą się z ludzkiej psychofizycznej konstrukcji. Pragnienia zaś są czymś bardziej ulotnym, wiążą nas z Niebem. Często człowiek może zatracić się w spełnianiu własnych potrzeb, w pędzie ich zaspokajania zagubić to, kim naprawdę jest. Tym bardziej, że obecnie procesy kulturowe wpływają na to, że subiektywnie czujemy, iż mamy wiele niezaspokojonych potrzeb.
Uwielbianie Boga daje nam możliwość rozwoju. Zaspokojone pragnienia pozwalają odnaleźć pokój serca, mimo że często zdominowane są przez potrzeby. Nasze pragnienia i potrzeby będą rosły i rozwijały się w modlitwie. Jeżeli postawimy Boga w centrum naszego życia, to będziemy mieli porządek zarówno z jednymi, jak i drugimi.
Po wysłuchaniu konferencji próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić sprzeczne potrzeby małżonków?

Spotkanie zakończyliśmy Mszą Św. w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek.

Termin następnego spotkania wyznaczyliśmy na 15 stycznia, także w domu zakonnym ss. karmelitanek (godz. 15.00).
Jako rozważanie na kolejny miesiąc posłuży nam Akt Oddania się Wspólnoty Sychar pod Panowanie Jezusa Chrystusa.

Nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski serdecznie zaprasza na otwarcie trzeciej już edycji Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drochiczyńskiej, które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 10:00 w klasztorze w Węgrowie.

Z kolei 21 stycznia zapraszamy wszystkie sycharki do Łochowa na opłatek z księdzem biskupem (również na godzinę 10:00).