Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.”

Niech Ten, który dziś się narodził, przynosi nam codzienną pewność, że wszystko i wszyscy jesteśmy w Jego ręku, i nic nas od Jego Miłości oderwać nie może 🙂

Pięknych, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 😀