Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W ostatnią niedzielę 20 listopada spotkaliśmy się ponownie na formacyjnym spotkaniu Ogniska Sychar w Siemiatyczach.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego udaliśmy się w 13 osób do salki.
Podzieliliśmy się naszymi historiami dając osobom nowym w Ognisku świadectwa trwania w wierności Bogu i przysiędze małżeńskiej, a następnie rozważaliśmy Słowo Boże, kontynuując pracę nad Listem św. Pawła do Koryntian (1 Kor 7,7-11). Na kolejnym spotkaniu w grudniu rozważać będziemy z kolei fragment Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,1-20).
Po krótkiej przerwie liderka wygłosiła wykład na podstawie konferencji dr Beaty Tęczy, wygłoszonej we wrześniu 2016 r. w Kodniu na rekolekcjach sycharowskich Ognisk lubelskiego i puławskiego, dotyczący sposobów naprawiania więzi. Nagranie dostępne jest tutaj, od minuty 32’28: https://archive.org/details/DrBeataTeczaKonferencjaKoden24.09.16.mp3
Po wykładzie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na bazie pytań przez Beatę przygotowanych.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 18 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Będziemy na nim gościć jako wykładowcę mgr Marzenę Trzaskę, która niedawno towarzyszyła nam na Sycharowskim Dniu Skupienia w Hodyszewie.