Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 18 września w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska. Wzięło w nim udział 19 osób oraz nasz opiekun duchowy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kaplicy, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne do salki obok.

Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy trzecią rocznicę powstania naszego ogniska. Odwiedzili nas goście z Ognisk w Białymstoku i Hodyszewie. Nie zabrakło także tortu, który przygotowała jedna z sycharowiczek. Było słodko i uroczyście 🙂

Po takim wstępie liderka rozpoczęła spotkanie przedstawiając charyzmat wspólnoty, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Ponieważ było kilka nowych osób, „stare” sycharki bardziej szczegółowo opowiedziały świadectwo swojego życia i drogi w Sycharze, tak, aby umożliwić nowym osobom odnalezienie się w naszej wspólnocie. Nasze różne i odmienne doświadczenia dają szansę nowym osobom odnalezienia się w podobnej sytuacji, mogą poczuć przynależność do naszej wspólnoty poprzez przeżywanie podobnych problemów.

Następnie przeszliśmy do właściwego tematu spotkania, które było kontynuacją rozważań z poprzedniego miesiąca. Temat spotkania brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.”
Nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski przypomniał najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu i rozwinął wątek szerzej.

Powinniśmy pamiętać, że szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie. Kapłan (lub diakon) jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości.
Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: „Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”
Złożone cztery śluby małżeńskie są formą sakramentu małżeństwa, ale istnieje także materia przyjmowanego sakramentu, którą jest wyrażenie zgody małżeńskiej.
Nie ma większej komunii osób od sakramentu małżeństwa.

Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1603) „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.”

Poruszony na spotkaniu temat był bardzo aktualny w świetle ogłoszonej niedawno przez papieża Franciszka adhortacji Amoris laetitia.

Spotkanie zakończyliśmy wymianą intencji modlitewnych i błogosławieństwem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w niedzielę 16 października o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy! 😀