Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Tym razem, ze względu na odpust w parafii naszego opiekuna ks. Piotra Arbaszewskiego, miało ono miejsce w Zembrowie. Wzięło w nim udział ośmiu sycharków, nasz opiekun ks. Piotr oraz – gościnnie – dwóch zakonników: o. Grzegorz Lachowicz – redemptorysta i misjonarz, oraz o. Tomasz Pękala – dominikanin z Warszawy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kościele parafialnym, następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Przedstawiony został charyzmat wspólnoty oraz najważniejsze zasady obowiązujące na każdym spotkaniu. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, która okazała się szczególnym doświadczeniem dla naszych gości, księży zakonników. Podziękowali nam za złożone świadectwa życia, stwierdzając przy tym, że Sychar jest z pewnością dziełem Bożym i powinien funkcjonować w każdej parafii.

Po tej części przeszliśmy do konferencji, którą wygłosił dla nas ks. Piotr Arbaszewski. Jej tytuł brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.” Dowiedzieliśmy się, że odnosi się ona do przymierza małżeńskiego i dotyka trzech płaszczyzn życia małżeńskiego:
1. Życie bez kłamstwa – zakłada dialog, małżonkowie nie okłamują się.
2. Uczciwy podział ról małżeńsko–rodzinnych.
3. Uczciwe przyjęcie misji rodzicielskiej.

Na podstawie wygłoszonej konferencji podjęliśmy rozważania.
Padło ważne pytanie dotyczące wytrwałości – jak możemy ją w sobie umacniać?
O. Tomasz podkreślił, że wzmacniamy ją małymi krokami, przez nasze doświadczenie uczymy się pokonywać trudności. Z kolei o. Grzegorz zaproponował ćwiczenie wytrwałości przez post i modlitwę.
Rozważania o wytrwałości księża wsparli fragmentami Pisma Św., a konkretnie słowami św. Pawła (Rz 12,9-13 oraz Rz 5,3-5) i św. Jakuba (Jk, 1,2-3).

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Mile widziane stroje odświętne, albowiem świętować będziemy trzecią rocznicę powstania naszego Ogniska. Zapraszamy na świętowanie również sycharki i opiekunów duchowych z zaprzyjaźnionych, sąsiednich Ognisk 🙂