Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: wrzesień 2016

W niedzielę 18 września w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska. Wzięło w nim udział 19 osób oraz nasz opiekun duchowy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kaplicy, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne do salki obok.

Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy trzecią rocznicę powstania naszego ogniska. Odwiedzili nas goście z Ognisk w Białymstoku i Hodyszewie. Nie zabrakło także tortu, który przygotowała jedna z sycharowiczek. Było słodko i uroczyście 🙂

Po takim wstępie liderka rozpoczęła spotkanie przedstawiając charyzmat wspólnoty, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Ponieważ było kilka nowych osób, „stare” sycharki bardziej szczegółowo opowiedziały świadectwo swojego życia i drogi w Sycharze, tak, aby umożliwić nowym osobom odnalezienie się w naszej wspólnocie. Nasze różne i odmienne doświadczenia dają szansę nowym osobom odnalezienia się w podobnej sytuacji, mogą poczuć przynależność do naszej wspólnoty poprzez przeżywanie podobnych problemów.

Następnie przeszliśmy do właściwego tematu spotkania, które było kontynuacją rozważań z poprzedniego miesiąca. Temat spotkania brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.”
Nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski przypomniał najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu i rozwinął wątek szerzej.

Powinniśmy pamiętać, że szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie. Kapłan (lub diakon) jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości.
Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: „Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”
Złożone cztery śluby małżeńskie są formą sakramentu małżeństwa, ale istnieje także materia przyjmowanego sakramentu, którą jest wyrażenie zgody małżeńskiej.
Nie ma większej komunii osób od sakramentu małżeństwa.

Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1603) „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.”

Poruszony na spotkaniu temat był bardzo aktualny w świetle ogłoszonej niedawno przez papieża Franciszka adhortacji Amoris laetitia.

Spotkanie zakończyliśmy wymianą intencji modlitewnych i błogosławieństwem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w niedzielę 16 października o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy! 😀

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 16 października o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy 🙂

Pojawiły się już nagrania z Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharu w wiosny br. Prowadził je ks. Romuald Jaworski, a tytuł to: Duchowość programu „12 Kroków ku pełni życia”. Nagrania wielce bogate treścią są w czterech częściach, i są dostępne tu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBYSA8da-_GTwwYczxTY6Q-H

Właśnie rozpoczęły się zapisy na warsztaty 12 Kroków w naszym regonie 😀 Odbywać się one będą w Hodyszewie w każdy poniedziałek po południu, prowadzić je będzie ks. Jacek Zakrzewski, który jest jednocześnie opiekunem duchowym Ogniska Sychar w Hodyszewie.
Bardzo zachęcam tych wszystkich, którzy chcą podjąć trud pracy nad samym sobą i rozpocząć kolejny etap relacji z Panem Bogiem, lub zacząć tę relację budować 🙂
Warsztaty trwać będą ok. 2 lat, ale ten trud opłaca się stukrotnie.

Informacje o warsztatatch i dla kogo one są, znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/warsztaty.html

Zasady rekrutacji znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/zasady-rekrutacji.html

Natomiast godziny, kiedy grupy będą się zbierać, znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/hodyszewo/ks-jacek-zakrzewski.html

Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam 😀 , warto szybko podejmować decyzję, ponieważ po utworzeniu się i zamknięciu grup nie będzie można już do nich dołączyć.

Już w najbliższą niedzielę 10 września Ognisko w Łukowie obchodzić będzie drugą rocznicę powstania, i zaprasza na spotkanie, którego program będzie wyjątkowo bogaty. Więcej szczegółów tu:
http://lukow-brata-alberta.sychar.org/2016/08/30/10-wrzesnia-2016-nie-traccie-ducha-ja-zwyciezylem-swiat-j-1633/

Natomiast w październiku odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar, w dwóch terminach:
14-16 X 2016 r. (Góra Świętej Anny)
21-23 X 2016 r. (Ożarów Mazowiecki)
W obu terminach rekolekcjonistą będzie ks. prof. Tadeusz Guz, a temat rekolecji to „Małżeństwo jako wspólnota ducha”.
Więcej informacji, oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=635833#635833

Bardzo serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Tym razem, ze względu na odpust w parafii naszego opiekuna ks. Piotra Arbaszewskiego, miało ono miejsce w Zembrowie. Wzięło w nim udział ośmiu sycharków, nasz opiekun ks. Piotr oraz – gościnnie – dwóch zakonników: o. Grzegorz Lachowicz – redemptorysta i misjonarz, oraz o. Tomasz Pękala – dominikanin z Warszawy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kościele parafialnym, następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Przedstawiony został charyzmat wspólnoty oraz najważniejsze zasady obowiązujące na każdym spotkaniu. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, która okazała się szczególnym doświadczeniem dla naszych gości, księży zakonników. Podziękowali nam za złożone świadectwa życia, stwierdzając przy tym, że Sychar jest z pewnością dziełem Bożym i powinien funkcjonować w każdej parafii.

Po tej części przeszliśmy do konferencji, którą wygłosił dla nas ks. Piotr Arbaszewski. Jej tytuł brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.” Dowiedzieliśmy się, że odnosi się ona do przymierza małżeńskiego i dotyka trzech płaszczyzn życia małżeńskiego:
1. Życie bez kłamstwa – zakłada dialog, małżonkowie nie okłamują się.
2. Uczciwy podział ról małżeńsko–rodzinnych.
3. Uczciwe przyjęcie misji rodzicielskiej.

Na podstawie wygłoszonej konferencji podjęliśmy rozważania.
Padło ważne pytanie dotyczące wytrwałości – jak możemy ją w sobie umacniać?
O. Tomasz podkreślił, że wzmacniamy ją małymi krokami, przez nasze doświadczenie uczymy się pokonywać trudności. Z kolei o. Grzegorz zaproponował ćwiczenie wytrwałości przez post i modlitwę.
Rozważania o wytrwałości księża wsparli fragmentami Pisma Św., a konkretnie słowami św. Pawła (Rz 12,9-13 oraz Rz 5,3-5) i św. Jakuba (Jk, 1,2-3).

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Mile widziane stroje odświętne, albowiem świętować będziemy trzecią rocznicę powstania naszego Ogniska. Zapraszamy na świętowanie również sycharki i opiekunów duchowych z zaprzyjaźnionych, sąsiednich Ognisk 🙂