Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: sierpień 2016

W niedzielę 17 lipca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Wzięło w nim udział 11 osób (w tym bardzo mili goście z Łomży) oraz ks. Piotr Arbaszewski. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Pracowaliśmy tym razem nad tekstem z naszej broszury sycharowskiej, w najnowszym wydaniu tekst ten znajduje się na s. 50: http://www.broszura.sychar.org/
Rozważaliśmy również fragment z Pisma Świętego, którym był prolog z Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14). Na następne spotkaniu rozważać będziemy Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian (1Kor 13, 1-13)

Następne spotkanie – ze względu na odpust w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego – zaplanowane jest w Zembrowie, w niedzielę 28 sierpnia, o godz. 15.00.
Bardzo serdecznie zapraszam! 🙂

Wreszcie na koniec jeszcze jedno zaproszenie: od 23 do 25 września odbędą się w Kodniu rekolekcje Ognisk Sychar z Lublina, Puław oraz Łukowa. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14797

Również bardzo serdecznie zapraszam! 🙂