Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, brało w nim udział 8 osób.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek udaliśmy się do sali św. Józefa na spotkanie formacyjne. Po podzieleniu się naszymi świadectwami rozważaliśmy obszerny fragment z Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14).

Po przerwie podjęliśmy rozważania na bazie słuchowiska o. Adama Szustaka pt. „Do ucha” z dn. 18.06.2016 https://www.youtube.com/watch?v=m3hvuv5KRD8 oraz wstępu do 2 Kroku (autorstwa ks. prof. Romualda Jaworskiego). Krok ten brzmi: „Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie”, zaś cytat z Pisma Świętego towarzyszący temu Krokowi to fragment z Listu do Filipian (Flp 2,13): „Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą.” Dyskusję prowadziliśmy w oparciu o doświadczenia naszego życia oraz doświadczenie naszego bycia we wspólnocie Sychar.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, zaś część osób udała się na Mszę Świętą do siemiatyckiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kolejne lipcowe spotkanie zaplanowaliśmy na 17 lipca na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach, ale – miejmy nadzieję, że licznie – spotkamy się wcześniej w Białowieży. 🙂