Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 14 osób, oraz ks. Piotr.

Po podzieleniu się świadectwami wierności małżeńskiej rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Jana (20, 19-29) o niewiernym Tomaszu; rozważania przygotowała Alicja. Na majowym spotkaniu będziemy skupiać się nad Listem do Galatów (5, 16-26); rozważania przygotuje Marek.

Po krótkiej przerwie podjęliśmy temat zranień na podstawie streszczenia nagrań z ogólnopolskich rekolekcji sycharowskich w październiku 2010 r. w Łagiewnikach, a konkretnie dwóch konferencji: „Uzdrowić zranione życie” i „Zamienić ranę w perłę”. Warto wysłuchać w całości tych nagrań:
https://archive.org/details/UzdrowicZranioneZycie
https://archive.org/details/ZamienicRaneWPerle

Kolejne spotkanie majowe zaplanowaliśmy na niedzielę 22 maja, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

Natomiast wcześniej, jeszcze w kwietniu planowanie jest otwarcie kolejnego Ogniska Wiernej Miłości, tym razem przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Przyszła liderka tego Ogniska, Beata, zaprasza nas bardzo serdecznie obecne i przyszłe sycharki – na 24 kwietnia (niedziela) na godz. 17.00. Zostanie odprawiona najpierw Msza Święta w Sanktuarium, a potem ok. godz. 18.00 spotkanie inauguracyjne Ogniska w Ośrodku „Ojczyzna”.