Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W sobotę 2 kwietnia – w wigilię Niedzieli Miłosierdzia i rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – odbyliśmy nasz wiosenny, sycharowski Dzień Skupienia; nosił on hasło „Miłosierni jak Ojciec”. W zembrowskiej parafii spotkały się sycharki z Ognisk w Siemiatyczach, Białymstoku i nowopowstającego Ogniska w Hodyszewie; towarzyszyli nam również sympatycy Sycharu z Rutki (z naszym hasłem – charyzmatem, naklejonym na samochodzie 🙂 ) oraz kilkoro parafian parafii Zembrów; ogółem było nas prawie 30 osób.

Wysłuchaliśmy trzech konferencji, związanych tematycznie z zagadnieniem miłosierdzia Bożego i ludzkiego, po napełnieniu się wiedzą mieliśmy możliwość zapisania jej w naszych sercach podczas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, adoracji w ciszy, pierwszosobotnich rozważań różańcowych oraz Mszy Świętej wraz ze wspólnotą parafialną.

Dzień Skupienia zakończyliśmy dzieleniem się tym, co owocnego doświadczyliśmy tego dnia.
Liczymy na to, że owocem będzie między innymi kontynuacja tej formy naszego wzrastania w miłości Bożej i ludzkiej w Sycharze. 🙂

Serdecznie dziękuję za opiekę nad nami i czas nam poświęcony ks. Piotrowi Arbaszewskiemu, dziękuję również wszystkim tym, którzy włożyli małą nawet cegiełkę swojej pracy w organizację tego dnia. 😀

Zapraszam jednocześnie na kolejne, kwietniowe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 10 kwietnia o 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.