Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 20 marca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach.
Po odmowieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej, na spotkaniu, po rundzie dzielenia się rozważaliśmy cytat z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju 1, 26-27. Rozważania te okazały się świetnym wstępem do późniejszej konferencji, przygotowanej na podstawie nagrań z Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharowskich w Rychwałdzie z października 2009 roku. Wygłosił je o. Bogdan Kocańda OFMConv, konferencja nosi tytuł „Jak zatrzymać zło na sobie”. Całość nagrania jest do odsłuchania tu: https://ia700409.us.archive.org/17/items/JakZatrzymacZloNaSobie/o.Bogdan-Kocanda-konferencja-cz.2.mp3

Na następnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Ewangelii wg św. Jana, 20,19-29; dobrze jest wziąć ze sobą na spotkanie własne Pismo Święte.

Spotkanie kwietniowe odbędzie się 10 kwietnia (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss kamelitanek w Siemiatyczach.

Wcześniej natomiast – 2 kwietnia (sobota) odbędzie się organizowany przez nasze Ognisko Sycharowski Dzień Skupienia w Zembrowie, całość informacji znajduje się tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2016/03/08/sycharowski-dzien-skupienia-2/

Bardzo serdecznie zapraszam 🙂