Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 21 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie. Wzięło w nim udział piętnaścioro sycharków oraz nasz opiekun duchowy.
Po rundzie dzielenia się skupiliśmy się na rozważaniu Słowa Bożego. To nowa inicjatywa w naszym Ognisku, rozważania przygotowują kolejne osoby z Ogniska. W lutym rozważaliśmy cytat z Listu do Hebrajczyków (Hbr 13,4) „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże małzeńskie niech będzie nieskalane, Bóg bowiem osądzi rozpustników i cudzołożników”; rozważania przygotował Darek.
Na spotkaniu marcowym rozważać będziemy Słowo z Księgi Rodzaju „A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1,26-27); rozważania przygotowuje Jola. Warto wziąć ze sobą na następne spotkanie Pismo Święte.
Po krótkiej przerwie liderka przekazała najważniejsze kwestie, poruszone na spotkaniu liderów i moderatorów w Nysie w dn. 5-7 lutego, a istotne dla każdego sycharka.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem naszego opiekuna duchowego.

Dwa dni później, we wtorek 23 lutego liderka Ogniska przedstawiła Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar oraz siemiatyckie Ognisko na konferencji duszpasterstw rodzin metropolii białostockiej i warmińskiej. Konferencja ta odbyła się w Zembrowie, wzięli w niej udział, oprócz duszpasterzy rodzin oraz doraców rodzinnych poszczególnych diecezji, również abp Henryk Hoser, bp senior Antoni Dydycz oraz bp Romuald Kamiński.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 20 marca (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂