Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: grudzień 2015

W sobotę 19 grudnia spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym w parafii Zembrów. O godzinie 9-tej rozpoczął się ostatni w roku akademicim wykład Uniwersytetu Rodziny, w którym część sycharków uczestniczyła.
O godz. 12-tej udaliśmy się do zembrowskiego kościoła na Mszę Świętą, celebrowaną przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. Przed Mszą studenci Uniwersytetu Rodziny oraz członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar złożyli Księdzu Biskupowi życzenia świąteczne oraz wręczyli drobne podarki, zaś po Mszy miało miejsce rozdanie dyplomów ukończenia Uniwersystetu Rodziny.
Potem udaliśmy się na plebanię, gdzie w tym dużym gronie złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem, oraz zjedliśmy – wielce smakowitą – wieczerzę wigilijną.
Ok. godziny 15.00, już tylko w gronie sycharków, zaczęliśmy nasze ogniskowe spotkanie formacyjne; uczestniczyło w nim 17 osób, w tym kilkoro bardzo mile widzianych gości z Ogniska w Białymstoku, oraz nasz opiekun duchowy. Po rundzie dzielenia się wysłuchaliśmy wykładu księdza Piotra na temat duchowych inwestycji w małżeństwo, którymi są modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i po błogosławieństwie naszego opiekuna duchowego w świątecznych nastrojach rozjechaliśmy się do domów, wierząc, że ten bogaty w wydarzenia dzień adwentu, poświęcony Bogu i bliźnim, wyda piękne duchowe owoce w naszym życiu.