Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Archiwum miesiąca: październik 2015

W niedzielę 18 października odbyło się kolejne spotkanie naszego siemiatyckiego Ogniska.
Tradycjnie zaczęliśmy od Koronki do Bożego Miłosierdzia i Mszy Świętej, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia się został odczytany tekst pt.: „Małżeński kryzys pełen nadziei – czyli chrześcijańskie podejście do kryzysu małżeńskiego”. Został on pierwotnie wygłoszony na konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce, która odbyła się 5-6 października br, na którą to konferencję nasza wspólnota dostała zaproszenie. Pełny tekst jest dostępny tu: http://sychar.org/wp-content/uploads/2015/10/malzenski-kryzys-pelen-nadziei.pdf
Dyskusja na temat tego tekstu była bardzo ożywiona, włącznie z sugestiami, czego w nim zabrakło, aby przedstawiał on pełnejszy obraz podejścia chrześcijańskiego do kryzysu małżeńskiego.
Po spotkaniu udaliśmy się do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na godz. 19.00 na film pt.: „Czy naprawdę wierzysz?”, byliśmy na tyle liczni, iż udało nam się uzyskać zniżkę dla grup 🙂 Film odebraliśmy jako budujący i niosący nadzieję na Boże, szczęśliwe rozwiązania w życiu człowieka, mimo często niebywale trudnych sytuacji nas spotykających. 🙂

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 15 listopada (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie na nie zapraszam 🙂

W sobotę 10 października w Zembrowie odbył się Sycharowski Dzień Skupienia. Uczystniczyły w nim osoby z Ognisk w Siemiatyczach, Białymstoku i Łukowie. Konferencje nam głosił oraz opiekę duchową sprawował opiekun Ogniska Sychar w Siemiatyczach – ks. dr Piotr Arbaszewski.
Uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej, wysłuchaliśmy trzech konferencji, oraz w kościele zembrowskim odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ramach czasu wolnego zwiedzaliśmy zabytkowy neoromański kościół w Zembrowie, oraz zabytkową – obecnie remontowaną – drewnianą plebanię.
Na koniec, w ramach echa dnia skupienia, podzieliliśmy się naszymi refleksjami oraz tym, co w nas ten dzień poruszył. Dzieliliśmy się również naszym doświadczeniem bycia we wspólnocie, w Sycharze, oraz rozmawialiśmy o współpracy Ognisk i planach na przyszłość, które – jak Pan Bóg pozwoli – zostaną zrealizowane. Rozmowy ciągnęły się długo, jeszcze podczas kolacji.
Serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi za opiekę nad nami, i słowa do nas skierowane; z nadzieją, że ten sposób formacji sycharowskiej dany nam będzie kontynuować pod ks. Piotra opieką.

Przypominam, że najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 18 października o godz. 15.00 w domu zakonym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.