Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Spotkanie kolejne odbędzie się w niedzielę 19 lipca, o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Będziemy wciąż pracować nad słowami o. Konenca, skierowanymi do sycharków w liście otwartym: http://www.sychar.org/osoba/o.maciej.konenc/sycharowicze-1-2.pdf.
Mamy ponadto przygotować na spotkanie zadanie domowe z komunikacji: powiedzieć swoimi słowami, czym dla mnie jest aktywne słuchanie, oraz podać jeden przykład z życia, obrazujący takie słuchanie. Można się przygotować m.in. korzystając z naszej broszurki sycharowskiej.
Serdecznie zapraszam 🙂