Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

We środę 10 czerwca w Radio Podlasie w audycji Czarno na Białym mogliśmy wysłuchać audycji o naszej wspólnocie pt. Wierni aż do śmierci. Prowadzącym audycję na żywo był ks. Jacek Sereda, uczestnikami liderka i członkowie Ogniska Sychar w Łukowie, zaś telefonowały sycharki z całej Polski; w tym z Ogniska siemiatyckiego też 😉
Audycja ta jest już dostępna w archiwum radiowym, zachęcam do odsłuchania: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=28590