Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 19 kwietnia odbyliśmy nasze kolejne spotkanie ogniskowe. O godz. 15.00 po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i po Mszy Świętej w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek, rozpoczęliśmy spotkanie w salce obok.
Było nas 9 osób oraz nasz opiekun duchowy. Podczas rundy dzielenia się naszymi przeżyciami, byliśmy świadkami pięknego pojednania się małżonków, były róże, wzruszenie i łzy, i myślę, że w naszych sercach wzrosła nadzieja na to, że w naszym życiu podobnie łaska Boga będzie w stanie zadziałać 🙂
Po omówieniu spraw organizacyjnych oddaliśmy głos Grzegorzowi Fedorczukowi, radcy prawnemu i członkowi Ogniska Sychar w Warszawie. Grzegorz przedstawił nam prezentację pt.: „Uzdrowienie małżeństwa czy brak rozwodu? Uzdrowienie małżeństwa =/= brak rozwodu”.
Grzegorz położył silny nacisk na to, że formacja w Sycharze zakłada nie tylko trwanie w wierności współmałżonkowi, nawet w trudnej sytuacji rozwodu, ale również na to, że mamy iść krok dalej, mamy dążyć do naprawienia relacji i do pojednania, bardzo warto mieć cały czas w pamięci 5 kroków do pełnego pojednania. Jakiekolwiek postępowanie w sprawach okołosądowych powinno owocować naszą czytelną postawą otwartą na pojednanie. Grzegorz pod tym kątem omówił wiele szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem sądowym (przygotowanie do rozprawy, świadkowie, odpowiedzi na rozprawie, kwestie z RODK, wsparcie psychologiczno-duchowe).
Wzbogaceniem prezentacji było kilka przykładów z prowadzonych przez Grzegorza warsztatów wystąpień publicznych; z naszego Ogniska uczestniczyło w nich przed naszym spotkaniem formacyjnym kilka osób.
Wykład Grzegorza przetykany był dyskusją, temat żywo nas poruszał. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Kolejne, majowe spotkanie odbędzie się 24 maja w niedzielę o godz. 15.00.
Już teraz serdecznie na nie zapraszam 🙂