Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 29 marca odbyło się w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie nasze kolejne spotkanie. Zaczęliśmy wraz z zembrowskimi parafianami o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, po czym ruszyliśmy na Drogę Krzyżową przez Zembrów i Kurowice. Część rozważań Drogi Krzyżowej czytali członkowie naszego Ogniska.

Spotkanie formacyjne mieliśmy w gościnnych progach zembrowskiej plebanii; po rundzie dzielenia się rozważaliśmy przez pryzmat naszych osobistych doświadczeń charyzmat sycharowski, streszczający się w zdaniu „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”.

Spotkanie to było dodatkowo o tyle ważne, że towarzyszyła mu niespodzianka: nasze Ognisko, oraz wszystkie potencjalne Ogniska WTM „Sychar” w diecezji drohiczyńskiej otrzymały błogosławieństwo Wielebnego Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa 🙂
Błogosławieństwo

Nasze następne, kwietniowe spotkanie odbędzie się w Siemiatyczach w domu zakonnym ss. karmelitanek w niedzielę 19 kwietnia, o godz. 15.00.