Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Najbiższe spotkanie odbędzie się 29 marca w Niedzielę Palmową. Spotykamy się o godz. 15.00 w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie, zaczynamy drogą krzyżową wraz z parafią zembrowską, potem ok. godz. 16.00 udajemy się do sali na parafii na nasze spotkanie formacyjne, następnie o 19.00 idzieny na Mszę Świętą.
W sprawie ewentualnego dojazdu proszę o kontakt mailowy lub tel. 606-450-949.
Serdecznie zapraszam 🙂