Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 22 lutego odbyliśmy kolejne spotkanie naszego Ogniska. Brało w nim udział 13 osób, w tym dwie osoby byly u nas po raz pierwszy. Po części dzielenia się naszymi osobistymi historiami ks. Piotr zrobił nam wykład dotyczący siedmiu grzechów głównych, a zwłaszcza pychy; do osobistej pracy z tym tematem szczególnie można polecić książkę: Forrest Th., Prado Flores J. H. – Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby.
W części dotyczącej spraw organizacyjnych rozmawialiśmy o: mających odbyć się w najbliższym czasie rekolekcjach, o nowopowstającej w Siemiatyczach przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli grupie AA i Al-Anon, oraz o Ogniskowym integracyjnym wyjeździe do Białowieży. Liderka zdała sprawozdanie ze spotkania dla liderów i moderatorów, które odbyło się w Nysie w dn. 13-15 lutego, oraz przedstawiła nową publikację Sycharu pt.: Jak kochać nieślubne dzieci. Pamiętajmy w modlitwach o osobach z naszego Ogniska, które w najbliższym czasie czekają rozprawy sądowe.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 29 marca, godzinę podam już bliżej tego terminu, najprawdopodobniej będzie to godzina późniejsza niż nasza tradycyjna 15.00. Na spotkaniu tym mamy do omówienia zaległe ćwiczenie z komunikacji dot. proszenia o pomoc; będziemy chcieli też omówić nasz charyzmat, który się streszcza w zdaniu „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania” – jak każdy z nas je rozumie, ale też – jakie ma w związku z nim wątpliwości. Na przemyślenia i przygotowanie się mamy cały miesiąc, niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem duchowo bardzo owocnym.