Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W sobotę 20 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar, choć najpierw byliśmy w trochę większym gronie 🙂 O godz. 11.00 w kościele w Zembrowie, w parafii naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego, w gronie parafian, studentów i profesorów Uniwersytetu Rodziny oraz diecezjalnych doradców rodzinnych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.
Po Mszy przeszliśmy do świeżo wyremontowanej świetlicy w budynku plebanii, którą to świetlicę Ksiądz Biskup poświęcił, po czym złożyliśmy Ksiądzu Biskupowi i sobie wzajemnie życzenia świąteczne, połamaliśmy się opłatkiem, i pobiesiadowaliśmy przy obficie zastawionym wigilijnym stole.
Na koniec, już tylko w gronie sycharków, odbyliśmy nasze spotkanie. Uczestniczyło w nim 7 osób, a podczas rundy dzielenia się podzieliliśmy się też refleksjami nad tym, co daje nam wspólnota Sychar.

Kolejne nasze styczniowe spotkanie zaplanowaliśmy na 25 stycznia 2015 roku, odbędzie się ono tradycyjnie w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach o godz. 15.00. Spotkanie zaczniemy Mszą Świętą, podczas której będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.