Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

Przypominam, że najbliższe spotkanie siemiatyckiego Ogniska Sychar odbędzie się w tę sobotę 20 grudnia, w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Potra Arbaszewskiego w Zembrowie.
O godz. 9.00 odbędzie się wykład Uniwersytetu Rodziny pt.: Katecheza w kierunku rodziny, następnie o godz. 11.00 Msza Święta celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa. Po Mszy odbędzie się wspólne spotkanie opłatkowe Uniwersytetu Rodziny, doradców rodzinnych i Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar z ks. biskupem. Na koniec spotkamy się już tylko w gronie sycharków, mamy m.in. pracę domową o komunikacji do opowiedzenia.
Osoby nie mające własnego transportu do Zembrowa proszę o kontakt za mną (tel. 606-450-949)
Zapraszam! 🙂