Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W niedzielę 24 sierpnia odbyło się nasze kolejne spotkanie, wyjątkowo było podzielone na kilka części. Zaczęliśmy od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym przeszliśmy do spotkania w sali, poruszyliśmy sprawy organizacyjne i zrobiliśmy rundę dzielenia się tym, co się u nas ostatnio działo. Na tym etapie dołączył do nas nasz opiekun duchowy, więc poszliśmy na Mszę Świętą, odprawioną w intencji dwóch ogniskowych małżeństw, obchodzących akurat rocznice ślubu. Część konferencyjną spotkania wypełniło nam odsłuchane kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza „Na każdego z nas przyjdzie atak złego”, dostępne tu: https://www.youtube.com/watch?v=KEEwJY3D1m0 Ponieważ było nas wyjątkowo mało (7 osób), więc część dyskusyjna spotkania była też wyjątkowo osobista, dogłębna, ale też i bardzo integrująca. Poczuliśmy się prawdziwą wspólnotą i grupą wsparcia 🙂

Następne, wrześniowe spotkanie odbędzie się w niedzielę 14 września o godz. 15.00