Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny
Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>
Stowarzyszenie OPP
program do pit - darmowy

W ostatnią sobotę 21 czerwca, przedstawiciele naszego Ogniska Sychar brali udział w spotkaniu z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem, nowym biskupem diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie odbyło się w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego, i towarzyszyło ostatniemu w tym roku akademickim zjazdowi Uniwersytetu Rodziny.
Po wykładach i obiedzie miała miejsce Msza Święta, na której księdza biskupa powitali: przedstawiciele Uniwersytetu Rodziny, przedstawiciele parafii zembrowskiej, oraz cztery „sycharki”: Alicja, Milena, Ela i Jola. Na ręce księdza biskupa złożyły list gratulacyjny oraz list z prośbą o pasterskie błogosławieństwo dla Ogniska Sychar w Siemiatyczach, materiały sycharowskie, kwiaty oraz endemiczne hajnowskie ciasto „marcinka” 🙂
Podczas homilii ksiądz biskup mówił o małżeństwie i rodzinie, oraz o tym że miłość to nie uczucie, a postawa 🙂