Dom Zakonny

Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

Pan Zmartwychwstał, weselmy się i radujmy! Niech On obdarza nas zawsze potrzebną siłą, wiarą i nadzieją na to, że każdy kryzys, trud i ból ma swój kres w Nim, a On, Zwycięzca śmierci, piekła i szatana, wyciągnie nas z każdego grobu, i wszystkiemu nada sens. 😀

Alleluja!!! 😀

https://www.youtube.com/watch?v=86esuoIivFY&feature=youtu.be

Możliwość komentowania jest wyłączona.

Księgarnia internetowa Tolle.pl