Ognisko w Siemiatyczach – Dom Zakonny Sióstr Karmelitanek

Dom Zakonny

Karmelitanki-168 Spotkania Ogniska odbywają się w Domu Zakonnym Sióstr Karmelitanek, ul. Głowackiego 2. Opiekunem duchowym wspólnoty jest Ks. Piotr Arbaszewski.
Klasztor Sióstr Karmelitanek >>>

Stowarzyszenie OPP

program do pit - darmowy

DZIEŃ  SKUPIENIA DLA WSPÓLNOTY SYCHAR
I INNYCH LUDZI DOBREJ WOLI

ZEMBRÓW – 20 MAJA 2023 (sobota)

„WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY”

godz. 9.30 zawiązanie wspólnoty

 kawa czy herbata?

godz. 10.00 Konferencja I – Geneza i natura Kościoła – Ks. Rafał
                                                                 Pokrywiński

godz. 11.30 Konferencja II – Kościół a sakramenty święte – Ks. Piotr                                                                Arbaszewski

godz. 12.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec.
                      Spowiedź święta.

godz. 13.30 obiad

godz. 14.45 Koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.00 Msza Święta

godz. 16.00 Świadectwa – Kościół a formacja duchowa i wychowanie
                 potomstwa
– Beata Mioduszewska; Anna i Paweł Złotkowscy

godz. 17.00 Echo Dnia Skupienia

…………………………………………………………………….

Koszt – dobrowolna ofiara

…………………………………………………………………….

Serdecznie zapraszamy:

Alicja Karczewska
Ks. Piotr Arbaszewski

W niedzielę 23 kwietnia spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach na kolejnym naszym spotkaniu formacyjnym. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Podzieliliśmy się naszymi świadectwami i bieżącym przeżywaniem swojej sytuacji małżeńskiej i rodzinnej, a następnie w części konferencyjnej kontynuowaliśmy rozważania na bazie nagrań rekolekcji ks. Krzysztofa Grzywocza pt. „Wartość człowieka”. Część ta była poświęcona spojrzeniu na wartość człowieka od strony teologicznej.

Najbliższe spotkanie nasze spotkanie będzie tradycyjnym majowym Dniem Skupienia, spotkamy się 20 maja (sobota) w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego.
Program Dnia Skupienia – już wkrótce 🙂
Zapraszamy sycharków, również z sąsiednich Ognisk :-), ale również osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego na każdym jego etapie, oraz osoby zainteresowanie charyzmatem naszej wspólnoty.

W niedzielę 12 marca ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Tym razem nie było z nami naszego opiekuna duchowego, więc bezpośrednio po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Runda dzielenia trwała dość długo ze względu na duży ciężar emocjonalny przyniesionych na spotkanie naszych historii. Dlatego też mimo przygotowanych kolejnych materiałów z nagranymi rozważaniami ks. Krzysztofa Grzywocza o wartości człowieka, czas spotkania poświęciliśmy na dzielenie się swoimi świadectwami i swoim doświadczeniem bycia we wspólnocie, aby stanowiły wsparcie dla osób nowych w naszej wspólnocie, i będących w ostrej fazie kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach – w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 23 kwietnia o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu tego kryzysu.

Chrystus piekło pogromiwszy
Swój zwycięski znak roztacza
Niebo ludziom otworzywszy
Króla mroków w więzy wtłacza

Niech ten czas Zmartwychwstania Pańskiego będzie dla nas czasem ze wszech miar owocnym duchowo i po ludzku, niech Zmartwychwstały Pan obficie obdarza nas Miłością do Boga, siebie i drugiego człowieka.

Alleluja!

W niedzielę 19 lutego ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Początek spotkania upłynął nam w odświętnej atmosferze, bowiem jeden z braci z naszej małej wspólnoty świętował 17-stą rocznicę swojej trzeźwości, a my mogliśmy wspólnie się tym ucieszyć przy smakowitym torcie (dla ciała) i budujących słowach (dla ducha).

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy dwóch fragmentów nagrania konferencji ks. Sławomira Kostrzewy (pierwszego opiekuna Ogniska Sychar w Poznaniu) pt.: O dobrym i złym perfekcjonizmie: https://www.youtube.com/watch?v=vRTAs1j6-Ho

Pierwszy fragment od minuty 31:11 mówił o idealnie dobranych do siebie współmałżonkach pod kątem wad. Pan Bóg dobrał nas idealnie pod kątem naszych wad, abyśmy się mogli wzajemnie uświęcać. Zasada ta funkcjonuje również, jeśli chodzi o ludzi towarzyszących nam we wspólnocie.

Drugi fragment od minuty 55:08 mówił o tym, że każdy z nas ma indywidualną drogę do świętości i indywidualną duchowość, dotyczy to też naszych bliskich, którzy czasem od Boga odchodzą, ale jest to tym większe zaproszenie do modlitwy i ofiar za te osoby, oraz do maksymalnego zaufania Panu Bogu, który bardziej niż my, chce uratowania osób pogubionych.

Podzieliliśmy się naszymi refleksjami, związanymi z ww fragmentami, przeplatając je naszymi świadectwami, m.in. dla umocnienia nowej osoby, która w swoim kryzysie małżeńskim trafiła do naszej wspólnoty.

………………………………………………………………….

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach – w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 12 marca o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu tego kryzysu.

W niedzielę 22 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego – w Zembrowie, aby wraz z doradcami rodzinnymi z naszej diecezji uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z Księdzem Biskupem Piotrem Sawczukiem. Obszerna relacja (i fotorelacja) znajduje się już na stronie diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/potrzebujemy-dobrych-wspolnot-pasterzy-i-swiadkow-zywej-wiary/

Po spotkaniu w tak szerokim gronie i agapie połączonej ze śpiewami kolęd, kontynuowaliśmy nasze rozmowy już tylko w gronie sycharków z siemiatyckiego Ogniska. Po rundzie dzielenia się skupiliśmy się na pytaniach przygotowanych przez Radę Sycharu na nadchodzące spotkanie Grupy Liderów i Moderatorów. Ufamy, że przesłane odpowiedzi na te pytania będą drobnym, ale ważnym składnikiem namysłu nad naszą wspólnotą w nadchodzącym roku.

Ustalone mamy już terminy kolejnych spotkań naszego Ogniska: 19 lutego, 12 marca oraz 23 kwietnia. Wszystkie rozpoczną się o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszamy do Siemiatycz wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od jego etapu, oraz pragnące poznać wspólnotę i jej członków 🙂

Drodzy Sycharowicze,
Niech Nowonarodzony Chrystus obdarza nas wszystkich Pogodą Ducha, radością w sercu, ufnością i nadzieją na przyszłość – tę ziemską i tę wieczną, niech umocni w nas odwagę – abyśmy w ten Świąteczny czas byli coraz bardziej prawdziwi i coraz bardziej otwarci na Jego Miłość, niezależnie od trudów w relacjach tych bardzo bliskich, małżeńskich, i tych trochę dalszych 🙂

Błogosławionych Świąt!

:-D

W niedzielę 18 grudnia spotkaliśmy się ponownie w domu sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Umocnieni Eucharystią zgromadziliśmy się przy suto zastawionym stole, wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii o narodzeniu Jezusa i podzieliliśmy się opłatkiem.

Tym razem, wchodząc w ostatni okres przed Bożym Narodzeniem, skupiliśmy się na budowaniu więzi między nami, dlatego po rundzie dzielenia i bieżących sprawach, poświęciliśmy czas na tzw. grupę wsparcia. Wybrzmiały szczególnie mocno świadectwa 12-Krokowe, oraz świadectwa związane z naszymi doświadczeniami z rozpraw sądowych.

Styczniowe spotkanie odbędzie się w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra w Zembrowie 22 stycznia (niedziela) o godz. 11.00. Będzie ono spotkaniem opłatkowym z ks. biskupem Piotrem Sawczukiem, spotkamy się też z gronem doradców rodzinnych. Po Mszy Świętej i agapie odbędzie się nasze wspólnotowe spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy 🙂

W niedzielę 20 listopada ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie przyglądaliśmy się naszym refleksjom o wartości człowieka na bazie 3 części nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo – od 39 minuty. Część ta była poświęcona m.in. poczuciu wartości w życiu codziennym i wartości rozumianej jako więzi międzyludzkie.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 18 grudnia, na godzinę 15.00.

Zaczynamy od wspólnotowej Eucharystii, potem idziemy na ok. 3 godzinne (z 15-minutową przerwą) spotkanie formacyjne, które będzie spotkaniem opłatkowym 🙂

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, niezależnie od etapu kryzysu.

W niedzielę 16 października ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Po Eucharystii udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie kontynuowaliśmy zagłębianie się w tematykę wartości człowieka na bazie 3 części nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo

Część ta była poświęcona m.in. budowaniu poczucia wartości u dzieci.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 20 listopada, na godzinę 15.00.

Zaczynamy od wspólnotowej Eucharystii, potem idziemy na ok. 3 godzinne (z 15-minutową przerwą) spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach zaplanowaliśmy na niedzielę 16 października w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, spotykamy się o godz. 14.00.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeństwa sakramentalnego, niezależnie od jego etapu, również po rozwodzie cywilnym.

Zapraszamy!

W niedzielę 18 września ponownie spotkaliśmy się w Siemiatyczach. Po wspólnotowej Eucharystii w domu zakonnym sióstr karmelitanek udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się sobą i tym, co u nas obecnie dzieje się ważnego, a następnie kontynuowaliśmy zagłębianie się w tematykę wartości człowieka na bazie 3 części (pierwsze 17 minut) nagrań ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=npQb5-Dt7xo

Ponieważ we wrześniu mija kolejna, dziewiąta rocznica istnienia naszego Ogniska, nasze refleksje po wysłuchaniu nagrania nazywały również to, co jest wartościowego we wspólnocie, w naszym Ognisku, co mnie we wspólnocie ożywia, co powoduje, że moje życie jest coraz bardziej żywe.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę miesiąca – 16 października, na godzinę 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, spotykamy się o godz. 14.00.

Zaczynamy od Mszy Świętej w kaplicy domu zakonnego, potem odbędzie się spotkanie formacyjne.

Zapraszamy wszystkie osoby, które doświadczają kryzysu małżeńskiego na jakimkolwiek etapie 🙂

1. Zaproszenie do wspólnej modlitwy za małżeństwa polskie i ukraińskie Zachęcamy wszystkich Sycharków do polsko-ukraińskiej „Modlitwy za małżeństwo” we wrześniu. Zapisy na obecny miesiąc modlitwy odbywają się od 1 dnia każdego miesiąca przez wypełnienie formularza znajdującego się pod linkiem https://modlitwa.org.pl/sychar/register/.

Po wypełnieniu formularza i wysłaniu go, wyświetli się informacja za jakie ukraińskie małżeństwo będziesz się modlił / modliła w danym miesiącu.

Zapraszamy wszystkich Sycharków, którzy modlą przez miesiąc w parach modlitewnych za konkretne małżeństwo do dołączenia do Grupy na Viberze Молитва за Подружжя. Na Grupie na Viberze Молитва за Подружжя są zamieszczane codziennie 20 sekundowe komentarze do Słowa Bożego z danego dnia nagrywane po ukraińsku przez ks. Stanisława z Ukrainy i tłumaczone na język polski.

Link do Grupy na Viber: Молитва за Подружжя https://invite.viber.com/?g=sa11Xq9T704mgDUP5-HCmghOegpm_xU9Zapraszamy

2. Ukazały się już nagrania z Ogólnopolskich Wiosennych Rekolekcji Sycharowskich z o. prof. Jarosławem Kupczakiem OP: https://youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBZd2Qxng5pgqOtHiqkhnQhK

W niedzielę 7 sierpnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we wspólnotowej Mszy Świętej, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Spotkaliśmy się w 8 osób, w tym była jedna osoba nowa.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat wartości człowieka, odsłuchaliśmy kolejną część nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=GhmEcBHnYrs – dotyczyła ona poczucia braku wartości w obszarze psychiki i duchowości człowieka.

Zapraszamy na następne spotkanie – zaplanowaliśmy je na niedzielę 18 września w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, obecnie spotykamy się o godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie, nasze spotkanie ma charakter otwarty.

W niedzielę 3 lipca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy we wspólnotowej Mszy Świętej, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat wartości człowieka, odsłuchaliśmy część 2 nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=GhmEcBHnYrs – dotyczyła ona poczucia braku wartości.

Zapraszamy na następne spotkanie – zaplanowaliśmy je na niedzielę 7 sierpnia w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach, wyjątkowo planujemy je na godz. 14.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.

W niedzielę 5 czerwca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, nasz opiekun duchowy ks. Piotr odprawił Mszę Świętą w intencji śp. syna jednej z sióstr z naszej wspólnoty, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej skupiliśmy się na tematyce wartości człowieka, nasze rozważania oparliśmy na 1 części nagrania konferencji ks. Krzysztofa Grzywocza: https://www.youtube.com/watch?v=OzsY1-JQZN4 – dotyczącej fenomenu wartości.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 3 lipca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 5 czerwca o godz. 15.00.

Przed spotkanie formacyjnym zostanie odprawiona Msza Święta w intencji śp. syna jednej z naszych sióstr ze wspólnoty.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 5 czerwca o godz. 15.00.

Serdecznie zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 🙂

W niedzielę 8 maja spotkaliśmy się w kilkanaście osób w parafii Zembrów u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego na naszym dorocznym (po dwuletniej przerwie pandemicznej) Dniu Skupienia.

Po dłuższym czasie niewidzenia się udało nam się spotkać w gronie sycharków z Siemiatycz, Białegostoku, Lublina i Białej Podlaskiej, towarzyszyła nam również dwójka młodych osób, które rozważają zawarcie sakramentu małżeństwa.

Po zawiązaniu wspólnoty i Mszy Świętej ks. Piotr wprowadził nas w temat naszego spotkania, tj. „Dyscyplina hartująca ducha” Mieliśmy możliwość rozważyć jej definicje i rozmaite aspekty, pochylić się nad dyscypliną w sferze duchowej, oraz pozwolić pracować w głębi naszych serc Duchowi Świętemu podczas Adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozważaniom na temat dyscypliny towarzyszyły przykłady z życia dwóch mężczyzn, cechujących się wyjątkową dyscypliną i hartem ducha – św. Józefa i błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień Skupienia zakończyliśmy krótkimi świadectwami, jak w nas ten wspólnotowy czas zaoowocował.

Zapraszamy na Dzień Skupienia dla Małżonków pt.: „Dyscyplina hartująca ducha”   – na niedzielę 8 maja do parafii Zembrów. Opiekę duszpasterską roztoczy nad nami ks. dr Piotr Arbaszewski.

Plan:

9.30 Przyjazd do Zembrowa, sprawy organizacyjne

10.00 Zawiązanie wspólnoty

11.00 Msza Święta

12.20 Konferencja I

13.40 Obiad

15.00 Koronna do Bożego Miłosierdzia. Adoracja Najświętszego Sakramentu

16.30 Konferencja II

17.30 Kolacja

18.00 Echo dnia skupienia 

Koszt – 30 zł.
Zgłoszenia – do liderki na nr telefonu: 606-450-949 do 6 maja (czwartek).

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych małżonków 🙂

W niedzielę 24 kwietnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej ponownie poruszyliśmy temat przebaczenia, tym razem – w Niedzielę Miłosierdzia – mówiliśmy o przebaczeniu jako jednemu z uczynków miłosierdzia.

Podstawą do naszych rozważań był następujący artykuł: https://stacja7.pl/styl-zycia/jak-przebaczac/?utm_medium=getresponse&utm_source=getresponse&utm_term=getresponse&utm_content=getresponse&utm_campaign=getresponse

Pochyliliśmy się również nad pytaniami rachunku sumienia, dotyczącymi dwóch rodzajów uczynków miłosierdzia względem duszy, tj.: „krzywdy cierpliwie znosić” i „urazy chętnie darować”: https://stacja7.pl/modlitwa/rachunek-sumienia-z-milosierdzia/?utm_medium=getresponse&utm_source=getresponse&utm_term=getresponse&utm_content=getresponse&utm_campaign=getresponse

Następne spotkanie odbędzie się w formie Dnia Skupienia, w niedzielę 8 maja w parafii Zembrów. Szczegóły – wkrótce.
Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych małżonków 🙂

W niedzielę 27 marca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się w części konferencyjnej poruszyliśmy temat przebaczenia, to kolejny raz gdy poruszamy ten temat na spotkaniu naszej wspólnoty. Temat spowodował długą dyskusję na podstawie naszych doświadczeń, pojawiły się też głosy, że warto ten temat cyklicznie poruszać we wspólnocie. Ponieważ w dyskusji po konferencji nie wyczerpaliśmy wszystkich naszych refleksji, więc temat przebaczenia będziemy kontynuować na spotkaniu kwietniowym.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na Niedzielę Miłosierdzia 24 kwietnia, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego, na każdym jego etapie.

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.
Nie będzie sycharowskiej Mszy Świętej (ze względu na to, że nasz opiekun duchowy głosić wówczas będzie rekolekcje w Łochowie), zatem każdy z nas udaje się na Eucharystię do swojej parafii.

Trwa wojna w Ukrainie; nasza Wspólnota działa również poza granicami Polski – mamy 4 Ogniska w Ukrainie: http://ua.sychar.org/  – jesteśmy z nimi w stałym kontakcie, planujemy też na najbliższym spotkaniu wewnętrzną zbiórkę środków na potrzeby ukraińskiej wspólnoty.

 

W najbliższy piątek 25 marca w dzień Zwiastowania Pańskiego papież Franciszek dokona aktu poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi: https://www.vaticannews.va/pl/papiez/news/2022-03/25-marca-poswiecenie-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi.html

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski Arcybiskup Stanisław Gądecki wzywa, aby w tym dniu wierni włączyli się duchowo i w jedności modlitewnej z Następcą Św. Piotra odmówili Akt Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi: https://www.ekai.pl/abp-gadecki-apeluje-o-wlaczenie-sie-w-akt-poswiecenia-rosji-i-ukrainy-niepokalanemu-sercu-maryi/

Trwajmy w modlitwie o pokój w naszych sercach, o zakończenie wojny i pokój na świecie.

Na następne Ogniska Sychar w Siemiatyczach spotkanie zapraszamy już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Trwa wojna w Ukrainie; nasza Wspólnota działa również poza granicami Polski – mamy 4 Ogniska w Ukrainie: http://ua.sychar.org/  Trwajmy w nieustannej modlitwie za ukraińskie małżeństwa i rodziny oraz o pokój.

Jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. Monitorujemy sytuację i organizujemy wewnętrzną zbiórkę pieniędzy na pomoc poszkodowanym.

 

W niedzielę 13 lutego ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia się kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałości, tym razem skupiliśmy się na zagadnieniu: jak wzrastać w dojrzałości, aby budować dobre relacje. Temat spowodował długą dyskusję na podstawie naszych doświadczeń.

Jako blok tematów konferencyjnych temat (nie)dojrzałości na razie zakończyliśmy, ale niewątpliwie będzie się przewijał jak element wspólny dla wielu kolejnych poruszanych przez nas zagadnień.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz – zaplanowaliśmy je na niedzielę 27 marca, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Tym razem w niedzielę 16 stycznia spotkaliśmy się w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe z pasterzem naszej diecezji ks. biskupem Piotrem Sawczukiem. Uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, z piękną homilią ks. biskupa, następnie w sali parafialnej w gronie członków Wspólnoty Sychar oraz diecezjalnych doradców rodzinnych złożyliśmy sobie życzenia oraz podzieliliśmy się opłatkiem.

Spotkanie kontynuowaliśmy przy świątecznie zastawionym stole, a następnie jako dwie grupy działające na polu wspierania małżeństw i rodzin, pokazaliśmy księdzu biskupowi i omówiliśmy obszary naszej działalności oraz dylematy i trudności im towarzyszące,

Obszerne sprawozdanie i fotorelacja znajduje się na stronie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/obroncy-ewangelicznej-wizji-malzenstwa-i-rodziny/

W niedzielę 19 grudnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po modlitwie złożyliśmy sobie życzenia świąteczne i podzieliliśmy się opłatkiem. Runda dzielenia w duchu świątecznym płynnie przeszła w część konferencyjną, w której kontynuowaliśmy temat naszej (nie)dojrzałosci, tym razem w aspekcie naszej wewnętrznej harmonii i wewnętrznej spójności.

Temat będziemy kontynuować na kolejnym spotkaniu.

 

W niedzielę 7 listopada ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia kontynuowaliśmy duży blok tematyczny, poświęcony dojrzałości i niedojrzałości kobiet i mężczyzn, przygotowany przez liderkę na podstawie książki pt.: Wielki foch, autorstwa s. Anny Marii Pudełko i Anety Liberackiej.

Tym razem zajęliśmy własną (nie)dojrzałością w aspekcie budowy własnego coraz bardziej dojrzałego świata w trybie jednoczesnego poznawania siebie i samowychowania (kształtowania siebie). Poznawanie i kształtowanie siebie oznacza zajęcie się: własną emocjonalnością, sposobem komunikacji, własnej duchowości, pasji, motywacji, decyzyjności, itp., ale również tzw. bagażu rodzinnego.

Temat dojrzałości ludzkiej i chrześcijańskiej będziemy kontynuować na najbliższym spotkaniu.

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz 🙂 zaplanowaliśmy je na 19 grudnia, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Będzie to spotkanie przedświąteczne – opłatkowe 🙂 Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.

 

 

17 października ponownie rozpaliliśmy Ognisko Sychar w Siemiatyczach. W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia i uczestniczyliśmy w Eucharystii, po czym rozpoczęliśmy spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia rozpoczęliśmy kolejny blok tematyczny, poświęcony dojrzałości i niedojrzałości kobiet i mężczyzn, przygotowany przez liderkę na podstawie książki pt.: Wielki foch, autorstwa s. Anny Marii Pudełko i Anety Liberackiej.

Przez książkę przewija się wątek dojrzałości człowieka (w aspekcie kobiecości i męskości) bez której nie ma dojrzałości chrześcijańskiej; w pewnej mierze koresponduje to ze znanym stwierdzeniem św. Tomasza z Akwinu, iż „Łaska buduje na naturze”.

We wstępie pochyliliśmy się nad zagadnieniem wolnej woli i grzechu pierworodnego, przez który to grzech ludzka natura każdego z nas została zraniona i stanowi pożywkę dla niedojrzałości, nakreśliliśmy drogi i sposoby do budowania coraz bardziej dojrzałej osoby, i na kolejnych spotkaniach będziemy szczegółowo omawiać te drogi.

 

Na następne spotkanie zapraszamy zatem już teraz 🙂 zaplanowaliśmy je na 7 listopada, spotykamy się tradycyjnie o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby.

 

19 września 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 12 osób, w tym aż czworo nowych. Pierwsze chwile poświęciliśmy na przedstawienie siebie i naszego Ogniska nowej siostrze przełożonej siemiatyckiego domu zakonnego – siostrze Feliksie. Siostra Feliksa z kolei opowiedziała o historii zgromadzenia sióstr karmelitanek Dzieciątka Jezus i o jego założycielu – słudze Bożym o. Anzelmie Gądku; przeczytała również kilka jego myśli i refleksji duchowych.  Okazało się, że wszyscy akurat obchodzimy ważne dla nas rocznice – Ognisko sycharowskie swoją 8-mą rocznicę istnienia, zaś siostry karmelitanki – równą 100-ną rocznicę 🙂

Po przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia, zaś kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Prześledziliśmy na podstawie tabeli różnice między grupą dyskusyjną a grupą dzielenia się. We wspólnocie staramy się funkcjonować w trybie grupy dzielenia się, ponieważ taki sposób komunikowania się stwarza poczucie bezpieczeństwa w grupie, nacechowany jest uważnością i miłością względem drugiego człowieka, jest to też dobra przestrzeń, aby dawać świadectwo swojego życia Ewangelią w sposób wolny i nienarzucający niczego drugiemu człowiekowi. Nauka komunikacji w trybie dzielenia się, jest też dobrym wstępem do poprawienia komunikacji z innymi ludźmi, spoza wspólnoty.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na trzecią niedzielę października – 17.10.2021 o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby 🙂

 

Niedzielna uroczystość w Zembrowie odbyła się w bardzo godnej formie, relacja z niej, wraz ze zdjęciami i nagraniami, znajduje się na stronie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/oddal-zycie-w-wojnie-z-bolszewikami/

Natomiast najbliższe spotkanie naszego Ogniska odbędzie się w niedzielę 19 września o godz. 15.00 w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Serdecznie zapraszamy 🙂

W parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie odbędzie się w najbliższą niedzielę 5.09.2021 r. ważna uroczystość, na którą ks. Piotr bardzo serdecznie zaprasza wszystkich członków naszej wspólnoty.

Scenariusz uroczystości:

 • 10.50 Przybycie gości do kościoła pw. Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie;
 • 11.00 Msza Św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Piotra Sawczuka, Ordynariusza Drohiczyńskiego;
 • 12:15 Uroczyste przejście na cmentarz parafialny;
 • 12.30: Rozpoczęcie uroczystości na cmentarzu parafialnym;
  • hymn państwowy
  • przemówienia
  • odsłonięcie i poświęcenie pomnika nagrobnego
  • złożenie wieńców
  • pokaz kawaleryjski Szwoleżerów
  • zakończenie uroczystości
 • 13.30 Piknik patriotyczny na terenie plebanii.

Michał Demidecki-Demidowicz pochodził z Mińska Litewskiego (obecnie Mińsk na Białorusi). Urodził się w 1902 roku w polskiej rodzinie inteligenckiej. Był harcerzem. W 1920 roku wstąpił do polskiego wojska, broniąc Ojczyzny przed najazdem bolszewickim. Służył w 201. ochotniczym pułku szwoleżerów. Po zaledwie kilkudniowym pobycie na froncie wziął udział w szarży konnej koło wsi Zembrów. Tu został ciężko ranny i po kilku dniach zmarł. Pochowany został na zembrowskim cmentarzu.

1 sierpnia 2021 roku po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we wspólnej Eucharystii, którą odprawił nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 11 osób, w tym dwoje nowych.

Po odmówieniu krótkiej modlitwy i przypomnieniu obowiązujących zasad, przeszliśmy do rundy dzielenia. Kolejnym punktem była konferencja przygotowana przez liderkę. Poruszała ona temat osób stosujących manipulację i opierała się na artykule ks. Marka Dziewieckiego „Chorzy, którzy nami rządzą.” Link poniżej:

https://opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/chorzy_nami_rzadza.html

Ks. Marek podkreśla, że żyjemy w czasach, w których coraz więcej osób nie radzi sobie z codziennymi wymogami życia albo nie potrafi nawiązać dojrzałych kontaktów z innymi ludźmi. Takie osoby czują się słabe, w jakimś sensie chore, pokrzywdzone, poranione czy bezradne.

Typową cechą zdecydowanej większości osób chorych czy niedojrzałych jest to, że zwracając się o pomoc, czynią to w taki sposób, aby to właśnie oni dyktowali warunki tym, od których oczekują pomocy. Dążąc do tego, by otrzymać pomoc na warunkach, które oni sami chcą określać, potrafią czynić to zwykle w sposób zamaskowany i trudny do odszyfrowania. Celem takiej manipulacji ze strony osób chorych, zaburzonych czy niedojrzałych jest przymuszanie innych ludzi do rozwiązywania za nich ich własnych problemów, z którymi się do nas zwracają.

Wyróżniamy trzy grupy takich osób:

 1. Ludzie słabi czy chorzy fizycznie – już sama choroba fizyczna może być formą psychicznego szantażu.
 2. Osoby biedne materialnie lub udające, że znajdują się w skrajnie trudnej sytuacji finansowej.
 3. Osoby przeżywające trudności psychiczne, rodzinne czy zawodowe.

W artykule podane są szerzej przykłady, jak powinniśmy reagować w obliczu takich osób.

Oto kilka podstawowych zasad:

 • Pierwszym naszym zadaniem jest znajomość wyżej zasygnalizowanych strategii i mechanizmów, poprzez które osoby niedojrzałe, chore czy egoistyczne próbują nami manipulować, by wymusić na nas gotowe, łatwe szczęście.
 • Drugim zadaniem jest precyzyjne i stanowcze określenie warunków, na jakich możemy kontynuować naszą pomoc.
 • Trzecim zadaniem jest wyjaśnianie tym, którzy u nas szukają pomocy, że to na nich samych, a nie na nas spoczywa odpowiedzialność za ich decyzje, zachowania i postawy. My możemy jedynie wskazać im alternatywne możliwości działania w danej sytuacji oraz wyjaśniać konsekwencje każdej z wybranych alternatyw.
 • Po czwarte, powinniśmy wyjaśniać tym, którzy proszą nas o pomoc, że w obliczu poważniejszych trudności życiowych nie istnieje łatwe rozwiązanie i że ich problemy nie są jedynie wynikiem negatywnych uwarunkowań zewnętrznych, ale mają też związek z ich wewnętrzną sytuacją i stopniem dojrzałości.
 • Po piąte, powinniśmy otwarcie uznać — przed samym sobą i przed drugim człowiekiem – granice naszych możliwości w udzielaniu pomocy tym, którzy nie radzą sobie z jakąś cząstką ich życia. Powinniśmy także zdawać sobie sprawę, że jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszych postaw i zachowań wobec osób szukających pomocy, ale nie za sposób, w jaki osoby te zechcą (lub nie) skorzystać z naszej pomocy.

Należy być świadomym, że przykłady takich niezdrowych postaw mogą pojawiać się również we wspólnotach, do których należymy. Kluczem jest umiejętność ich rozpoznania i właściwego zareagowania.

 

Kolejne spotkanie naszego Ogniska zaplanowaliśmy wstępnie na 19 września 2021 r. Tradycyjnie zapraszamy wszystkie chętne osoby na godzinę 15:00 do kaplicy domu zakonnego sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

20 czerwca 2021 r. ponownie rozpaliliśmy ognisko WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 12 osób, w tym gościnnie sycharki z Lublina 🙂

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, po czym przeszliśmy do salki na część formacyjną. Po krótkiej modlitwie z prośbą do Ducha Świętego, przeszliśmy do rundy dzielenia. Szczególnie wartościowe było dla nas międzyogniskowe podzielenie się świadectwem własnego życia i doświadczeń.

Następnie część konferencyjną poprowadziła liderka, na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Był to ciąg dalszy omawianego obszernie tematu. Tym razem skupiliśmy się na zagadnieniu asertywności oraz manipulacji w relacjach.

Fundamentem asertywności jest roztropność, a asertywne przeżywanie siebie ma ścisły związek z poczuciem własnej wartości. Asertywność pomaga nam w stawianiu granic manipulacji, zarówno ze strony innych ludzi, jak i próbie manipulacji podejmowanej z naszej strony. Należy pamiętać, że manipulacja jest etycznie zła – cel nie uświęca środków.

Najczęściej stosowane w relacjach są:

– manipulacja poczuciem winy

– wmawianie komuś niewiedzy, niedoświadczenia

– manipulacja dezaprobatą, straszeniem, szantaż.

Niech podsumowaniem omawianego tematu i zachętą do refleksji będą słowa z Pisma Świętego:

„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus…”

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 1 sierpnia 2021r. w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Tradycyjnie rozpoczynamy o godzinie 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

16 maja 2021r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem, po dłuższej przerwie, udało się nam spotkać w formie stacjonarnej w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. W spotkaniu uczestniczyło 9 osób. Rozpoczęliśmy je udziałem we Mszy Świętej o godzinie 15:00, następnie odbyła się część formacyjna, którą tradycyjnie rozpoczęliśmy modlitwą i przypomnieniem zasad obowiązujących na spotkaniu, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia.

Po krótkiej przerwie i wymianie intencji modlitewnych rozpoczęliśmy część konferencyjną, która tym razem miała charakter bardziej warsztatowy niż wykładowy. Podczas kilku ostatnich spotkań na Skype omawialiśmy temat granic na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic”. Mogąc się w końcu spotkać „na żywo” czuliśmy potrzebę podzielenia się ze sobą naszą obecną sytuacją życiową w kontekście rozważanego tematu stawiania granic. Doświadczyliśmy, jak cenne są dla nas te spotkania i możliwość formowania się we wspólnocie.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Kolejne spotkanie zaplanowane jest na niedzielę 20 czerwca 2021r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Rozpoczniemy je o godzinie 15:00 Koronką do Bożego Miłosierdzia. Zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

1.Wspólnota Sychar wraz z Wydawnictwem Sumus zaprasza na:

Nabożeństwo Majowe z rozważaniami wezwań
Litanii Loretańskiej skierowanymi do małżonków

Link do wydarzenia na fb: https://fb.me/e/Dfmr5hLZ

 

2. W dn. 28-30 maja odbędą się w Hodyszewie kameralne warsztaty nt. przemocy, prowadzone przez Mirkę Pakur z Gdańska. Koszt 170 zł.

Zapisy u liderki Ogniska w Hodyszewie – Beaty.

 

3. Wciąż można zapisywać się na warsztaty 12 Kroków w Siemiatyczach, które mają szansę wkrótce ruszyć. Link do zapisów i bliższe informacje pod linkiem: https://www.12krokow.com.pl/siemiatycze/alicja-karczewska-.html

 

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 18 kwietnia 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Tak, jak ostatnio spotkaliśmy się online w wąskim gronie pięciu osób. Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą oraz rundą dzielenia. Następnie przeszliśmy do części konferencyjnej, w której dalej omawialiśmy temat granic, a dokładniej – granic w relacjach.

W relacjach międzyludzkich można wyróżnić granice fizyczne oraz granice psychologiczne. Granice fizyczne wiążą się z naszym ciałem – tym na ile blisko dopuszczamy do siebie inne osoby. Oprócz granic fizycznych istnieją również granice psychologiczne. Nie są one widoczne, a ich obecność bardziej odczuwamy w świecie naszych wewnętrznych przeżyć. W sytuacji ich naruszenia zaczynamy odczuwać różnego rodzaju emocje, np. złość, lęk, zdziwienie.

Granice psychologiczne są bardzo zróżnicowane i indywidualne. Kształtują się, podobnie jak nasza osobowość, w kontakcie z ludźmi, z którymi pozostajemy w ważnych relacjach. Pierwszym krokiem do szanowania granic zarówno swoich, jak i innych ludzi jest poznanie samego siebie w tym aspekcie. Ważnym znakiem, że ktoś przekroczył nasze granice jest odczuwany dyskomfort. Warto nie bagatelizować takich sygnałów wewnętrznych. Nie szanowanie swoich własnych granic, może prowadzić w przyszłości do dalszego ich przekraczania przez innych ludzi.

Na kolejnym spotkaniu planujemy dalej rozważać temat granic w relacjach.

Zapraszamy wszystkie chętne osoby na kolejne spotkanie, które zaplanowaliśmy na niedzielę 16 maja. W kolejnej informacji podamy, czy będzie możliwe ono w realu, czy też wciąż w trybie online.

28 marca 2021 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Ze względu na obecną sytuację miało ono formę spotkania online. Uczestniczyło w nim cztery osoby. Rozpoczęliśmy wspólną modlitwą, następnie przeszliśmy do rundy dzielenia.
W części konferencyjnej kontynuowaliśmy temat granic na podstawie publikacji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Tym razem skupiliśmy się na granicach fizycznych w kontakcie z drugim człowiekiem. Kluczowe znaczenie ma to, iż granice zawsze stawiam sobie w kontakcie z inną osobą, nie zaś drugiemu człowiekowi. To ode mnie zależy, na ile w danej sytuacji pozwolę przekroczyć moje granice. Istotne jest tu uświadomienie sobie własnych potrzeb i zdawanie sobie sprawy z tego, że pozwalając innym przekraczać moje granice, daję tym samym ranić, krzywdzić siebie. Dobrze jest, kiedy jasno i czytelnie reaguję, gdy ktoś przekracza moje granice. Wtedy też umiem uszanować granice innych osób, aby relacja pomiędzy nami była zdrowa. Granica jest zróżnicowana w zależności od sytuacji oraz bliskości relacji. Ma na nią wpływ także nasz temperament i osobowość.
Warto również spojrzeć na ten temat z drugiej strony i zadać sobie pytanie „co takiego dzieje się we mnie, że krzywdzę innych ludzi i przekraczam ich granice?”
Na kolejnym spotkaniu będziemy kontynuować temat granic.

Zaplanowaliśmy je na najbliższą niedzielę 18 kwietnia na godz. 16:00, także w formie online. Zapraszamy wszystkie chętne osoby. W tym celu prosimy o kontakt z liderką, celem otrzymania linku do spotkania.
Zapraszamy serdecznie 🙂

 

Owocnego przeżycia Triduum Paschalnego i pełni radości w Poranek Zmartwychwstania Pańskiego! 😀

Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja!

W niedzielę 21 lutego 2021r. odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach, tym razem spotkaliśmy się w Zembrowie w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. Po Mszy Świętej tradycyjnie rozpoczęliśmy spotkanie modlitwą oraz rundą dzielenia.

Następnie odbyła się przygotowana przez liderkę część konferencyjna. Prezentacja oparta była na rozważaniach o. Mateusza Romana Hinca OFMCap., nagranych w audiobooku „Relacje a potrzeba stawiania granic”, i stanowiła początek szerzej omówionego w audiobooku tematu. Na tym spotkaniu skupiliśmy się na temacie granic przeżywanych i stawianych sobie i innym przez osoby znane nam z Pisma Świętego, jak Abraham, król Dawid, prorok Jeremiasz czy św. Paweł Apostoł. Temat będziemy kontynuować na kolejnym spotkaniu w marcu.

Spotkanie marcowe planujemy wstępnie na niedzielę 28 marca.

 

33-dniowe rekolekcje ODDANIE33!  20.02-24.03.2021

 Od wielu miesięcy w Polsce odbywają się rekolekcje ODDANIE 33 trwające 33 dni i prowadzone przez Fundację TOTA TUA. Część z Was już w nich uczestniczyła, dlatego zwracamy się przede wszystkim do tych, którzy jeszcze w nich nie brali udziału. Świadectwa osób, które je przeszły zachęciły nas do uczestnictwa w najbliższej IV ich edycji, która rozpoczyna się 20 lutego br. i zakończy 24 marca. Dzień później w uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny dokonany zostanie Akt Oddania.

Chcemy zachęcić do uczestnictwa w nich wszystkich członków naszej Wspólnoty. Mamy nadzieję na obfite owoce tych rekolekcji w naszym życiu, a tym samym w naszej Wspólnocie, którą wszyscy współtworzymy. Może część z nas ma problem z relacją do Matki Bożej, m.in. ze względu na trudne przeżycia w relacji z własną matką. Świadectwa osób, które przeszły te rekolekcje pokazują, że dzięki uczestnictwu w nich doświadczyli uzdrowienia zranień i poprawiła się ich relacja z matką.

Rekolekcje mają poparcie Przewodniczącego Episkopatu Polski Abp S. Gądeckiego i Papieża Franciszka oraz posiadają Imprimatur Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

Treści rekolekcji są dostępne w różnych formach: https://oddanie33.pl/jak-wziac-udzial .

Jako słuchanie nagrań na każdy dzień na stronie internetowej ODDANIE 33: https://oddanie33.pl .

Przez kupno książki i płyty z zapisem rekolekcji: https://oddanie33.pl/zamow-ksiazke .

Każdego dnia będzie odprawiana Msza Św. w intencji Sycharków uczestniczących w tych rekolekcjach.

Zachęcamy Was do zapoznania się ze świadectwami uczestników tych rekolekcji: https://oddanie33.pl/swiadectwa. Na Facebooku naszej Wspólnoty SYCHAR https://www.facebook.com/sychar, są zamieszczane świadectwa Sycharków, którzy przeszli już te rekolekcje.

Niech Bóg nam błogosławi.

Rada WTM SYCHAR

Lider Wspólnoty Andrzej Szczepaniak

Duszpasterz Krajowy Wspólnoty ks. Paweł Dubowik

W niedzielę 17 stycznia 2021r. odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Jak poprzednio, miało ono formę online. Uczestniczyło w nim 5 osób.

Zwyczajowo rozpoczęliśmy modlitwą oraz rundą dzielenia. Każda z obecnych osób podzieliła się tym, co zadziało się w jej życiu w ciągu ostatniego czasu. Wspólnie przeżywaliśmy nasze radości i smutki.

Następnie odbyła się część konferencyjna, którą przygotowała liderka. Rozważania oparte były na fragmentach nagrania rekolekcji o. Mateusza Romana Hinca OFMCap. „Relacje a potrzeba stawiania granic.” Przypomnieliśmy sobie, jak istotną kwestią naszego życia i budowania zdrowych relacji z innymi jest roztropne stawianie granic. Chrześcijanie nierzadko mają na tym gruncie problem. Uważamy, często nieświadomie, że wprowadzanie kogoś w dyskomfort czy nawet mocniej – urażenie kogoś, co może mieć miejsce przy zdecydowanym postawieniu granicy, zakrawa na grzech. Tymczasem jest przeciwnie: łamanie czyichś granic jest według oceny etycznej złym zachowaniem, a postawienie granicy – stosownym upomnieniem, do którego jesteśmy zobowiązani. Uświadomiliśmy sobie, że często za stawianiem granic, kryje się nasz lęk i obawy, które musimy pokonać jako pierwsze. Dowiedzieliśmy się, jak rozpoznać osobę agresywną i jak konkretnie możemy reagować w takich sytuacjach. Całość artykułu dostępna jest pod poniższym linkiem: https://deon.pl/inteligentne-zycie/psychologia-na-co-dzien/stawianie-granic-w-relacjach-jak-robic-to-dobrze,463109 Temat ten bardzo nasz poruszył, dlatego też będziemy go kontynuować na kolejnych potkaniach w bardziej rozbudowanej formie.

Na kolejne spotkanie zapraszamy w niedzielę 21 lutego 2021r. Tym razem wstępnie planujemy, że odbędzie się ono w tradycyjnej formie „spotkania na żywo.” 🙂 Zapraszamy do Zembrowa – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. Spotkanie rozpoczniemy o godzinie 15:00 uczestnictwem we Mszy Świętej.
Serdecznie zapraszamy 🙂

Właśnie rozpoczęły się zapisy na warsztaty 12 Kroków dla chrześcijan, które odbędą się w Siemiatyczach 🙂

Spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek od godz. 18.30-20.30 przy parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (ul. 3 Maja 2).

Więcej szczegółów i możliwość zapisania się na stronie: https://www.12krokow.com.pl/siemiatycze.html

Serdecznie zapraszam do wyruszenia w tę drogę z Panem Bogiem ku pełni życia! 😀

W ostatnią niedzielę Adwentu 20 grudnia spotkaliśmy się online na komunikatorze Skype w gronie kilku osób siemiatyckiego Ogniska Sychar.

Odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, podzieliliśmy się tym, co u nas w okresie od ostatniego spotkania było ważne, radosne, smutne, wzruszające lub trudne… Dołączył do nas również nasz opiekun duchowy ks. Piotr 🙂

W części konferencyjnej przeczytaliśmy tekst rozważań dotyczących św. Józefa, autorstwa ks. Piotra Spyry: https://www.facebook.com/piotr.spyra/posts/10223651691657346 , oraz podzieliliśmy się tym, co w nas ten tekst porusza. Tekst ten wpisuje się w kolejny rozpoczynający się rok naszej formacji, oraz w ogłoszony przez papieża Franciszka Rok św. Józefa.
Z rokiem tym związane są szczególne odpusty, o których bliżej można przeczytać w Dekrecie Penitencjarii Apostolskiej, np. pod tym linkiem: https://liturgia.wiara.pl/doc/6645643.Odpusty-na-Rok-Swietego-Jozefa

Warto skorzystać w tym roku ze szczególnej opieki i wstawiennictwa świętego Józefa, powierzając mu siebie i swoje rodziny oraz podejmując ku czci św. Józefa konkretne działania.

Na koniec nasz opiekun duchowy przeczytał fragment z Ewangelii św. Łukasza, mówiący o narodzinach pana Jezusa, po czym złożyliśmy sobie Bożonarodzeniowe życzenia, podczas których każdy w swoim domu przełamał opłatek. Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i kapłańskim błogosławieństwem.

 

Następne spotkanie planujemy wciąż w formie online na Skype, w trzecią niedzielę miesiąca, tj. 17 stycznia o godz. 16.00. Link będzie ten sam, co na spotkaniu grudniowym, zaś dla osób, które nie uczestniczyły w grudniowym spotkaniu, link zostanie wysłany mailem lub smsem, proszę o zgłoszenia do liderki 🙂

Serdecznie zapraszamy 🙂


Puer natus est nobis, et filius datus est nobis,
cuius imperium super humerum eius,
et vocabitur nomen eius magni consilii Angelus. (Iz 9, 6)

„Chłopiec nam się narodził i Syn jest nam dany. Na Jego ramionach władza królewska, a Jego imię: Wielkiej Rady Wysłannik.”

 

Radujmy się z Narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa, niech Jego światło towarzyszy nam skutecznie w codzienności i rozprasza wszelkie mroki tego świata, niosąc Wiarę, Nadzieję i Miłość 🙂

Zapraszam serdecznie w dniu 25 listopada 2020 (środa) o godz. 20:30 do wspólnego różańca na żywo na kanale TeoBańkologia z Sycharowymi rozważaniami o sile sakramentu małżeństwa (tajemnice chwalebne).

Link do spotkania: https://youtu.be/ySYsTl2v838

W dniu wspomnienia św. Ludwika i Marii Beltrame Quattrocchi modlić się będziemy z Ks. Teodorem Sawielewiczem oraz porozmawiamy o sile sakramentu małżeństwa i Wspólnocie Sychar.

Prosimy Was o modlitwę za naszych przedstawicieli Wspólnoty, którzy osobiście wezmą udział w tej transmisji. Niech Matka Boża obdarzy ich potrzebnymi łaskami, a Duch Święty wspomaga wszelkimi darami.
Bądźmy razem 🙂

Od jutra 1 listopada w wielu parafiach, wspólnotach, grupach modlitewnych rusza akcja Różaniec do Granic Nieba: https://rozaniecdogranic.pl/

Włączmy się w tę akcję, obecna sytuacja w Polsce bardzo nas do tego zaprasza. Można włączyć się w osobistym lub rodzinnym skupieniu modlitewnym, można też wspólnotowo.

Ze względu na sytuację epidemiczną, planujemy spotkania modlitewne on line na Skype, podobnie jak to robiliśmy na wiosnę, wspólnie z Ogniskiem w Hodyszewie – od jutra od niedzieli 1 listopada do niedzieli 8 listopada, codziennie o 21.00.

Jeśli ktoś ma zapisany link do połączeń z wiosny – on wciąż jest aktywny 🙂

Jeśli ktoś nie ma linku, a chciałby wziąć udział w modlitwie, proszę odpowiedzieć na tego maila, napisać na stronie http://www.siemiatycze.sychar.org przez formularz kontaktowy, lub skontaktować się z liderką smsem pod nr 606-450-949.

Do zobaczenia i usłyszenia na modlitwie 🙂

 

 

W niedzielę 11 października 2020r. po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar. Tym razem spotkaliśmy się na Mszy Świętej w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra. Następnie udaliśmy się do Sokołowa Podlaskiego, gdzie uczestniczyliśmy w poświęceniu nowego mieszkania jednej z naszych sióstr ze wspólnoty. Po uroczystym błogosławieństwie przystąpiliśmy do pokrzepienia ciała 🙂 Nie zabrakło różnorodnych pyszności i słodkości przygotowanych przez sycharków. Był to czas wspólnego radowania się i jednocześnie dalszego ciągu świętowania siódmej rocznicy istnienia naszego ogniska. Spotkanie miało formę grupy wsparcia, gdzie dzieliliśmy się sobą, naszymi radościami i trudami. Uczestniczyło w nim 13 osób. O godzinie 15:00 wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia.

Kolejne spotkanie, planowane na listopad, zostaje odwołane ze względu na obecną sytuację epidemiczną. Starajmy się ten trudny czas przeżywać w duchu miłości i odpowiedzialności za bliźnich. Nie zapominajmy także o modlitwie za siebie nawzajem. Zachęcamy do korzystania z materiałów zamieszczonych na stronie http://www.sychar.org oraz   http://www.rekolekcje.sychar.org

Informacje o kolejnym spotkaniu podawane będą na bieżąco, w zależności od aktualnej sytuacji epidemicznej, rozważamy formułę spotkań na Skype, podobnych jak wiosną.

Niech nam wszystkim Pan błogosławi na ten czas +

W niedzielę 20 września spotkaliśmy po raz kolejny – tym razem ciesząc się z już siedmiu lat istnienia Ogniska  Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach 🙂 Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Świętą, odprawioną przez naszego opiekuna duchowego ks. Piotra, w intencji wszystkich członków wspólnoty, zarówno żyjących jak i tych, którzy stoją już przed obliczem Pana.

Następnie tradycyjnie w salce „Nazaret” po modlitwie zdmuchnęliśmy świeczkę na urodzinowym torcie 😀 Po przypomnieniu zasad obowiązujących nas na spotkaniu, obszernie podzieliliśmy się sobą i tym co obecnie przeżywamy. Po przerwie liderka na podstawie książki „Szkoła współpracy we wspólnocie modlitewnej. Cz.2” (Nihil obstat: L. dz. 2016/10/NO/P) przedstawiła tekst „Kim jesteś we wspólnocie”. Nasze świętowanie, dzielenie się refleksjami i wsparciem dla najbardziej potrzebujących członków naszej wspólnoty przeciągnęło się aż do wieczora 🙂

 

Najbliższe spotkanie już 11 października (niedziela), tym razem w Zembrowie. O godz. 11.00 będziemy uczestniczyć w Eucharystii w zembrowskim kościele, po czym udamy się do Sokołowa Podlaskiego, aby wspólnotowo radować się wraz z jedną z sióstr z naszej wspólnoty i uczestniczyć w poświęceniu jej nowego mieszkania przez naszego opiekuna duchowego – ks.Piotra.

Serdecznie zapraszamy 🙂

W niedzielę 26 lipca po raz kolejny rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w kaplicy, następnie odbyła się część formacyjna.
Uczestniczyło w niej 10 osób, tym razem nie było z nami naszego opiekuna duchowego. Po przypomnieniu zasad obowiązujących na spotkaniu, przeszliśmy do rundy dzielenia, po której rozważaliśmy Słowo Boże. Rozważania przygotowała Milena. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część Ewangelii wg św. Jana – J8, 48-59. Rozważania przygotuje Monika.
Część konferencyjną poprowadziła liderka, kontynuowaliśmy temat związany z nadzieją chrześcijańską. Przypomnieliśmy, że nadzieja jako cnota boska jest cnotą wlaną – nie mogę jej wypracować, mogę jedynie popracować nad swoją otwartością. Wiara, nadzieja, miłość – dzieją się w sercu, jedna pociąga za sobą drugą. O nadziei mówimy wówczas, gdy odkrywamy sytuację realnego zagrożenia naszego lub osób nam bliskich. Może to być choroba, brak miłości, wewnętrzna pustka, opuszczenie przez współmałżonka, zdrada współmałżonka, itp. Nadzieja pojawia się tam, gdzie mają miejsce przeżycia bardzo dotkliwe i bolesne. Tego rodzaju doświadczenia są dla człowieka próbą, przeżywane są jako zagrożenie życia. W takim obszarze spraw może pojawić się nadzieja. Nadzieja jest „trudnym dobrem przyszłym”. To nie jest łatwa dla człowieka postawa. Ona prowadzi człowieka tam, gdzie jeszcze nie był. Człowiek, który nosi w sobie nadzieję nie pozwoli się innemu zniszczyć. Ten, który na to pozwala, tym samym nie ma odniesienia do czegoś w sobie lub poza sobą, co byłoby dla niego mocnym oparciem. Przeżywanie swojego życia w nadziei ma miejsce, kiedy człowiek może odwołać się do czegoś w sobie w chwilach zagrożenia, niepewności. Nadzieja jest w naszym wnętrzu, nie zaś w tym, co nas otacza. Jest warunkiem życia i jego esencją, jest ukierunkowaniem serca na przyszłość, nawet jeśli rozum mówi, że już wszystko stracone. Nadzieja może się obudzić w rozmowie z Bogiem, w spotkaniu z drugim człowiekiem, który dzieli się świadectwem swojego życia. Niestety doświadczenie skrzywdzenia może zniszczyć w nas nadzieję. Doznając krzywdy ze strony człowieka, możemy doświadczać zanikania w nas ufności, jaką mieliśmy wobec Boga. Zawiedzeni na człowieku przenosimy nasze doświadczenie na Boga. Nawet jeśli słyszymy, że Bóg jest miłością, wierzymy w to, lecz jest to przyjęcie werbalne. W wewnętrznym nastawieniu pozostaje nieufność wobec Niego, ślad głębokiej rany zadanej nam przez człowieka.
Bardzo trafnie istotę nadziei określił Vaclav Havel:
„Nadzieja to nie to samo, co optymizm. To nie jest przekonanie, że coś musi się udać, ale pewność, że coś ma sens, niezależnie od tego czy się uda, czy nie”

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa, która daje nam nadzieję na to,że każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania.

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie naszego ogniska, które odbędzie się już w tę niedzielę 9 sierpnia o godzinie 15:00 w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach.

28 czerwca 2020 roku, po dłuższej przerwie związanej z sytuacją epidemiczną, ponownie rozpaliliśmy ognisko wiernej miłości Sychar w Siemiatyczach. Tym razem gościliśmy w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego. Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego i uczestnictwem we Mszy Świętej parafialnej.
Następnie udaliśmy się na zabytkową plebanię, gdzie odbyło się spotkanie formacyjne. Uczestniczyło w nim 13 osób.
Liderka rozpoczęła spotkanie od przypomnienia obowiązujących zasad, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Dobrze było wysłuchać się wzajemnie po tak długiej przerwie. Dzieliliśmy tym, co zadziało się w naszym życiu w ciągu tego czasu oraz doświadczeniami związanymi z przeżywaniem odmiennej i trudnej sytuacji, w jakiej znaleźliśmy się w
trakcie epidemii. Mimo wielu ograniczeń, był to czas owocny i oczyszczający, w którym więcej chwil poświęciliśmy na spotkanie z
Bogiem i modlitwę.
Kolejnym punktem spotkania było rozważanie Pisma Świętego – J8, 1-11. Rozważania przygotował Marek. Na kolejnym spotkaniu nadal rozważać będziemy Ewangelię wg św. Jana – J8, 30-47, rozważania przygotuje Milena.
Następnie przeszliśmy do części konferencyjnej, która poświęcona była zagadnieniu chrześcijańskiej nadziei. Zgodnie z Katechizmem Kościoła Katolickiego cnoty (sprawności) dzielimy na ludzkie (przyrodzone) oraz Boskie (nadprzyrodzone) zwane również teologalnymi lub wlanymi. Do najważniejszych cnót ludzkich należą: roztropność, sprawiedliwość,
umiarkowanie, męstwo. Pozostałe cnoty ludzkie gromadzą się wokół nich (KKK 1805). Cnoty Boskie, zwane również teologalnymi lub wlanymi to: wiara, nadzieja, miłość (KKK 1813).
Po zapoznaniu się z definicjami zawartymi w KKK przeszliśmy do dzielenia się własnym doświadczeniem nadziei, jak ją postrzegamy i z czym jest związana w obecnej chwili. Próbując odpowiedzieć na te pytania zgodnie stwierdziliśmy, że rozważania te trafnie podsumowują słowa ks. bp Ignacego Deca, który stwierdził, że nadzieja jest cnotą związaną z wiarą i miłością, jest postawą duchową człowieka, która dotyczy przyszłości, jest przekonaniem, że spełnią się złożone przez kogoś obietnice, że fałsz nie może ostatecznie wygrać z prawdą i że zło nie może wygrać walki z dobrem. Nadzieja rodzi się zazwyczaj w człowieku w sytuacji bólu, cierpienia, niedostatku, w sytuacji doświadczania ograniczoności, niesprawiedliwości a także w sytuacji doświadczenia niemożliwości osiągnięcia pełnego, trwałego dobra, nieprzemijającego szczęścia, jednym słowem – szczęśliwej przyszłości.
Nadzieja zwykle rodzi się w dwóch sytuacjach egzystencjalnych. Pierwszą z nich jest sytuacja doświadczanego zła, zła, które może mieć różne odmiany i różne natężenie. Drugą sytuacją są doświadczane tęsknoty za lepszym światem, za wartościami w pełnym wymiarze, takimi jak: prawda, dobro, piękno, miłość, sprawiedliwość, pokój, szczęście, radość.
Rozważania potraktowaliśmy jako wstęp do tematu, który rozwiniemy na kolejnym spotkaniu.

Zaplanowaliśmy je na 26 lipca 2020r. na godz. 15:00 w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Z uwagi na sytuacją epidemiczną termin może ulec zmianie, o czym będziemy informować na bieżąco.
Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

W poprzednią niedzielę 19 kwietnia spotkaliśmy się na Skype w 11 osób, z powodu stanu epidemii kontynuujemy ten sposób kontaktu ze sobą.

Kto chciałby uczestniczyć w tej formie spotkania prosimy o zgłoszenie swojego udziału mailem klikając w ten link (do formularza kontaktowego na stronie Ogniska Siemiatycze):    http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/kontakt/   i wpisując w Temacie: „Spotkanie Sychar Siemiatycze przez Skype”, lub smsem do liderki Ogniska. W odpowiedzi osoba zgłaszająca się dostanie link do spotkania 🙂

Spotkania 26 kwietnia i 3 maja o godz. 18.00 – serdecznie zapraszam wszystkie chętne osoby 🙂

W związku z ogłoszonym stanem epidemii i wymogami sanitarnymi, prawdopodobnie jakiś czas będzie utrudnione spotkanie Ogniska w realu. Będziemy śledzić ogłoszenia dotyczące ograniczeń w kontaktach społecznych i dostosowywać do nich na bieżąco działalność Ogniska.

Tymczasem proponujemy spotkanie na Skype (na Twoim komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie lub telefonie) – w najbliższą niedzielę 19 kwietnia o godz. 18.00.  Kto chciałby uczestniczyć w tej formie spotkania prosimy o zgłoszenie swojego udziału mailem klikając w ten link (do formularza kontaktowego na stronie Ogniska Siemiatycze):    http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/kontakt/   wpisując w Temacie: „Spotkanie Sychar Siemiatycze przez Skype”, lub smsem do liderki Ogniska. W odpowiedzi osoba zgłaszająca się dostanie link do spotkania 🙂

Spotkanie to odbędzie się wspólnie z sycharkami z Ogniska w Hodyszewie i będzie łączyło czas na modlitwę oraz czas na tzw. grupę dzielenia.

Serdecznie zapraszam 🙂


„….Tyś pokruszył śmierci wrota, starł jej oścień w męki dobie….”

Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas czasem umocnienia Wiary, oddania się Nadziei i otwarcia się na Miłość Chrystusa, który dla nas pokonał śmierć, abyśmy mogli z Nim żyć i w Nim odnajdywać sens naszego życia.

Pogody ducha, zdrowia cielesnego i duchowego – radosnego Alleluja!!!

 

https://www.youtube.com/watch?v=r_vvXCUsMUs

Drodzy,

Wkroczyliśmy w Wielki Tydzień, w szczególnym czasie, gdy w Polsce i na świecie trwa pandemia.

Ponieważ w trakcie Triduum Paschalnego wciąż będą trwać obostrzenia, jeśli chodzi o ilość osób uczestniczących w nabożeństwach, polecam transmisje celebracji liturgicznych z katedry drohiczyńskiej, ich plan oraz linki do kanałów na youtube można znaleźć tu: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/transmisje-internetowe-na-czas-wielkiego-tygodnia/

Warto zapoznać się również z zarządzeniem naszego Księdza Biskupa Piotra Sawczuka o organizacji duszpasterstwa w stanie epidemii na terenie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/czwarte-zarzadzenie-biskupa-drohiczynskiego-o-organizacji-duszpasterstwa-w-stanie-epidemii/

oraz z Notą Komisji Nauki Wiary KEP w związku z pandemią koronawirusa: https://ekai.pl/dokumenty/nota-komisji-nauki-wiary-konferencji-episkopatu-polski-w-zwiazku-z-pandemia-koronawirusa/

Życzę nam wszystkim głębokich duchowych owoców Wielkiego Tygodnia, mimo wszelkich trudności, które nas spotykają, pozostając w łączności modlitewnej.

Liderka

 

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii na terenie naszego państwa, nie informujemy o terminie najbliższego spotkania Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Będziemy obserwować sytuację i reagować na bieżąco, gdy tylko sytuacja epidemiczna pozwoli nam na w miarę bezpieczne ponowne spotkanie w tzw. realu.

Zachęcam do zapoznania się z komunikatami zamieszczonymi na stronie internetowej naszej diecezji, zwłaszcza z komunikatem Ks. Biskupa Piotra Sawczuka: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/zarzadzenie-biskupa-drohiczynskiego-po-wprowadzeniu-zagrozenia-epidemicznego-w-polsce/

Na stronie diecezji zamieszczone są też propozycje medialne na ten trudny czas: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/propozycje-medialne-na-czas-zagrozenia-epidemicznego/

Ponieważ odwołane są rekolekcje w naszych parafiach, warto skorzystać z rekolekcji internetowych, przykładową propozycją są rekolekcje z Pustelni Poletyły: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/chcac-zbudowac-wieze/ ; zachęcam też do odświeżenia lub zapoznania się z nagraniami archiwalnymi z rekolekcji sycharowskich www.rekolekcje.sychar.org

Warto szukać również na własną rękę takich aktywności i materiałów dostępnych w mediach i internecie, które będą pomocne w indywidualnych ćwiczeniach duchowych i przeżywaniu tego czasu jako indywidualnych rekolekcji.
Na ostatnim spotkaniu mówiliśmy m.in. o wartości wspierania się wzajemnie w małej grupie – w tym szczególnym czasie mała grupa osób bliskich ze wspólnoty ma ogromną wartość, zachowując niezbędne zasady bezpieczeństwa warto z niej korzystać, pamiętając o tym, że konieczna może być nie tylko wspierająca rozmowa, ale też może i konkretna pomoc w postaci np. zrobienia zakupów.

Niech ten czas Wielkiego Postu, zbiegający się z trudnym czasem epidemii, będzie dla nas okazją do osobistego nawrócenia, do wzrostu wiary, nadziei i miłości, do coraz większego zaufania Bogu, do wzrastania w Bożym pokoju pomimo wszelkich przeciwności i lęku, pamiętając o tym, że Pan Jezus zostawił nas m.in. ze słowami: „… miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat” (J 16, 33) 🙂

Bądźmy w ciągłej łączności modlitewnej za siebie nawzajem, w tym w szczególności za naszego opiekuna duchowego.

Roztropności we wszystkich naszych działaniach i Bożego pokoju 🙂

Liderka

W niedzielę 8 marca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób oraz ks. Piotr.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Po rundzie dzielenia pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego J 7, 37-53. Rozważania przygotował Wiesiek. Na następnym naszym spotkaniu będziemy rozważać ciąg dalszy Ewangelii św. Jana: J 8, 1-11. Rozważania przygotuje Marek.

W części konferencyjnej zajęliśmy się tematem „Wzajemna pomoc we wspólnocie a relacje damsko-męskie”

Dzielenie się po konferencji dotyczyło naszych doświadczeń – tych pięknych i tych trudnych – oraz naszego osobistego przeżywania swojej męskości i swojej kobiecości. Zbiegło się to pięknie z Dniem Kobiet – panowie przygotowali dla pań sycharenek drobne a słodkie upominki oraz złożyli nam z tej okazji życzenia 🙂 serdecznie dziękujemy za pamięć i docenienie naszej kobiecości 🙂

Uwaga – zaproszenie od zaprzyjaźnionych osób z Sokołowa Podlaskiego, żywo zainteresowanych dobrem rodzin 🙂

Już w najbliższy piątek 14 lutego o godz. 19.30 w SOK w Sokołowie Podlaskim:

SOLNICZKA czyli jak nadać smak miłości – podpowie ks. Robert Grzybowski.

 

SPĘDŹ WALENTYNKI W NIECODZIENNY SPOSÓB…..NIE TYLKO DLA PAR.

SOLNICZKA – jak nadać smak miłości

CO TO JEST SOLNICZKA?

Solniczka jest to cykl spotkań prowadzonych przez ks. Roberta Grzybowskiego. Treść spotkań zaczerpnięta jest z Adhortacji Papieża Franciszka Amoris Laetitia. Papież nawiązuje w niej do Hymnu o miłości św. Pawła, który określa istotne cechy miłości: miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrości…tych cech jest 15.

JAK TO BĘDZIE WYGLĄDAŁO?

Spotkania będą odbywały się co tydzień w piątki o godz. 19.30 w Sokołowskim Ośrodku Kultury w Galerii Dom tj. w sali na górze. Spotkań jest 7, ale choć naprawdę warto – nie trzeba być na wszystkich. Ksiądz Robert mówi bardzo ciekawie, życiowo i w bardzo przystępny sposób.

Rozpoczynamy w Walentynki – zapraszamy by przyjść na pierwszą konferencję, a potem zdecydować, czy chcemy uczestniczyć w kolejnych. Nie ma zapisów, nie ma list i nie będziemy musieli nic mówić jako uczestnicy.

Spotkania są bezpłatne, trwają ok. godziny i jeśli jest taka konieczność będzie zorganizowana opieka dla dzieci.

DO KOGO SKIEROWANA JEST SOLNICZKA?

Przede wszystkim chcemy podkreślić, że mimo, iż prowadzi ją ksiądz – skierowana jest zarówno do wierzących i niewierzących, tych, co chodzą do kościoła i tych, co im zupełnie do niego nie po drodze.

Rozpoczynając w Walentynki pragniemy, by była okazją dla małżeństw do wspólnego wyjścia – więc zachęcamy, by mężowie zaprosili żony, ew. odwrotnie, „wyszykowali się dla siebie jak przed laty” i skorzystali z tej propozycji Randki Małżeńskiej.

Zapraszamy też osoby w związkach niesakramentalnych, narzeczonych, zakochanych.

Ale nie tylko pary, też pojedyncze osoby, rodziców, babcie, dziadków, młodzież, kapłanów – wszystkich, którzy kogoś kochają lub pragną kochać – przekazywane treści są baaardzo uniwersalne i ciekawe.

Dzięki nim poznamy prawdziwy „nie lukrowany” obraz miłości.

Jeszcze więcej o Solniczce…

Problem może być taki, że solniczka jest piękna, ale nie sypie – dlaczego w wielu małżeństwach, relacjach, w których na początku wszystko było pięknie przestała sypać się sól, pozapychała się solniczka – otwory. Papież w swoim liście, a tym samym ks. Robert daje nam odpowiedź, co zrobić, aby w moim życiu znów zaczęła sypać sól, w stosunku do moich dzieci, mojego męża, rodziców, kolegów, współpracowników. Jak przywrócić smak życiu i relacjom? Jak sprawić, co zrobić, żeby miłość moja wobec moich bliskich znów miała te najważniejsze cechy: cierpliwość, łaskawość, brak zazdrości i tak wszystkie 15.

Jeśli czujesz, że Twoja sól zwietrzała, że z Twojego małżeństwa, w Twoich relacjach przestało sypać się uczucie, nie ma już dawnego intensywnego smaku – to warto, a zawsze warto – zapraszamy do udziału w Solniczce, aby poodtykać wszystkie zapchane otwory. Tymi spotkaniami chcemy przysolić małżeństwo.

KTO JEST ORGANIZATOREM? – „w skrócie” grono osób z Sokołowa i okolic, którym dobro rodziny leży bardzo na sercu. Jednak należy wspomnieć, że pomysł i chęć realizacji nie pojawiłaby się nigdy bez Siostry Anny Pytki – dyrektor Przedszkola Sióstr Salezjanek w Sokołowie Podlaskim, która w trakcie wyjazdu wakacyjnego pozwoliła grupie rodzin przeżyć solniczkę i doświadczyć jej efektów w codzienności.

Bardzo serdecznie zapraszamy, do spędzenia z nami Walentynek, ale oczywiście także kolejnych spotkań z cyklu SOLNICZKA – czyli jak nadać smak miłości –

Przypominamy przede wszystkim dla par, ale nie tylko. Po prostu dla wszystkich, którzy chcą kogoś kochać i oczywiście być kochani. Zapraszamy.

W niedzielę 19 stycznia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło dziewięć osób, niestety nie było z nami tym razem ks. Piotra.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia, w części konferencyjnej zajęliśmy się tematem „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców”.

Prezentacja wraz z konspektem została stworzona przez osobę zajmującą się naukowo tym tematem – dr Alicję Zagrodzką, będącą pracownikiem naukowym Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie.
Podczas przedstawienia przez liderkę materiałów Alicji Zagrodzkiej przyjrzeliśmy się najpierw postawom rodziców podczas kryzysu małżeńskiego, które mogą być dla dzieci krzywdzące, czasem mogą wręcz spowodować traumy sięgające daleko w dorosłą przyszłość dziecka, a następnie przyjrzeliśmy się postawom, które zgodnie z duchem miłości i w prawdzie, mogą przekazywać i objaśniać dzieciom trudny w ich przeżywaniu stan faktyczny. Idąc w takim kierunku – Miłości i Prawdy – stajemy w postawie błogosławienia dzieciom i współmałżonkowi, i otwieramy się w ten sposób na działanie Bożej łaski, która leczy rany, wspomaga proces przebaczenia, w efekcie również niejednokrotnie – pojednania.

Następne spotkanie – ze względu na obowiązki ks. Piotra i jego pielgrzymkę do Ziemi Świętej – będziemy mieć dopiero 8 marca (niedziela) o godz. 15.00 w siemiatyckim domu zakonnym ss. karmelitanek.

 

Osoby, które nie były na spotkaniu styczniowym, a są zainteresowane tematem „Dziecko w sytuacji kryzysu małżeńskiego rodziców”, mogą przyjść na spotkanie Ogniska w Hodyszewie w niedzielę 9 lutego (godz. 17.00 Msza Święta, godz. 18.00 spotkanie formacyjne Ogniska –  w Ośrodku Ojczyzna przy Sanktuarium); temat ten zostanie tam przedstawiony ponownie.

Serdecznie zapraszamy na spotkania Ogniska wszystkie osoby doświadczające kryzysu małżeńskiego w każdym jego wymiarze.

 

W sobotę 11 stycznia spotkaliśmy się w Drohiczynie na spotkaniu opłatkowym z Ks. Biskupem Piotrem Sawczukiem, relacja wraz ze zdjęciami z tego spotkania jest już na stronie diecezji drohiczyńskiej: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/rodzina-to-najlepszy-sposob-na-zycie-czlowieka/

Natomiast w najbliższą niedzielę 19 stycznia spotykamy się na kolejnym spotkaniu formacyjnym – o godz. 15.00 u sióstr karmelitanek w Siemiatyczach. Nie będzie wspólnotowej Mszy Świętej, prosimy zadbać o niedzielną Eucharystię we własnej parafii.

Serdecznie zapraszamy 🙂

W niedzielę 22 grudnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. Było to spotkanie opłatkowe. W spotkaniu uczestniczyło jedenaście osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. W salce wysłuchaliśmy fragmentu Ewangelii, pomodliliśmy się oraz złożyliśmy sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem. Po rundzie dzielenia pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego J 6, 22-71 – ten fragment Ewangelii św. Jana mówi o chlebie życia. Rozważania przygotowała Ania.

Na styczniowe spotkanie mamy rozważać fragment J 7, 37-53, rozważania przygotuje Wiesiek.

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy fragmentu audiobooka „Szczęście częściej”. Fragment ten stanowił rozważania ks. Mirosława Malińskiego,wrocławskiego duszpasterza akademickiego, na temat cudu w Kanie Galilejskiej; rozważania dotykały tematu braków, ludzkiej aktywności, roli Maryi, i możliwości „zmiany zdania” przez Boga w obliczu postawy człowieka „zrobię wszystko cokolwiek Ty powiesz” – i wyłaniającego się z takiej rzeczywistości szczęścia. Rozmowy  nasze ciągnęłyby się jeszcze długo… Na koniec złożyliśmy siostrom karmelitankom życzenia Świąteczne wraz z podziękowaniami za kolejny rok gościny w ich domu zakonnym.

11 stycznia o godz.16.00 spotykamy się w Drohiczynie na spotkaniu opłatkowym wraz z doradcami rodzinnymi u Księdza Biskupa Piotra Sawczuka. Stawmy się licznie 🙂

Formacyjne spotkanie styczniowe Ogniska odbędzie się w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 19 stycznia o godz. 15.00.
Spotkania nasze są otwarte dla wszystkich potrzebujących wsparcia i pomocy w obliczu kryzysu małżeńskiego, niezależnie od wielkości kryzysu i jego etapu.

W niedzielę 17 listopada ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar w Siemiatyczach. W spotkaniu uczestniczyło siedem osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.

W kaplicy domu zakonnego odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego J 4, 1-42 – ten fragment Ewangelii św. Jana mówi o spotkaniu Pana Jezusa z Samarytanką. Rozważania przygotowała liderka.

Na grudniowe spotkanie mamy rozważać fragment J 6, 22-71, rozważania przygotuje Ania.

W części konferencyjnej dotknęliśmy tematu „Czekać nie czekając – kryzys jako szansa” – przyjrzeliśmy się, do czego zaprasza nas Pan Bóg przez fakt zaistnienia kryzysu, dotknęliśmy możliwych zagrożeń, gdy kryzys potraktujemy jako porażkę i regres, zreflektowaliśmy się co do ilości możliwych dróg i sposobów wychodzenia z kryzysów. W dyskusji wybrzmiały nasze osobiste świadectwa przejścia różnych etapów kryzysu małżeńskiego – po Bożemu.

 

Spotkanie grudniowe będzie spotkaniem opłatkowym, odbędzie się w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach w niedzielę 22 grudnia o godz. 15.00. Spotkania nasze są otwarte dla wszystkich potrzebujących wsparcia i pomocy w obliczu kryzysu małżeńskiego, niezależnie od wielkości kryzysu i jego etapu.

Serdecznie zapraszamy 🙂

 

Przypominamy, że spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach już dziś 17 listopada o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Nie będzie dziś wspólnotowej Mszy Świętej, natomiast Msza Święta w siemiatyckiej parafii Wniebowzięcia NMP  odbędzie się o godz. 18.00.

Ruszyły zapisy na warsztat 12 Kroków, prowadzony przez ks. Jacka Zakrzewskiego w Hodyszewie.

Link do zapisów: https://www.12krokow.com.pl/hodyszewo/ks-jacek-zakrzewski.html

Zachęcam do szybkich decyzji, ponieważ zapisy idą pełną parą.

 

Właśnie ukazały się w bezpłatnej wersji elektronicznej w formacie .pdf książki sycharowskie, są dostępne pod linkiem http://www.ksiazki.sychar.org

Wśród nich jest najnowsza pt.: Małżeństwo jest święte, pod linkiem    http://www.swiete.sychar.org    – książka ta zawiera treści wygłoszone przez dominikanina o. Jacka Salija w 2012 roku w Łagiewnikach podczas rekolekcji dla Grupy Liderów i Moderatorów Sycharu.

13 października 2019r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem spotkaliśmy się u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w parafii Zembrów. Rozpoczęliśmy udziałem w parafialnej Sumie, po której odbyło się nabożeństwo fatimskie, prowadzone przez naszą wspólnotę. Po krótkiej przerwie na obiad odbyło się spotkanie formacyjne, a o godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Na wstępie spotkania liderka przypomniała obowiązujące zasady, następnie podzieliliśmy się tym, co ostatnio wydarzyło się w naszym życiu i dotknęło nas w szczególny sposób. Nie zabrakło dzielenia się Słowem Bożym (J3, 22-26), które przygotowała dla nas Jola. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy rozmowę Jezusa z Samarytanką przy studni w miejscowości Sychar (J4, 1-42), czyli fragment od którego wzięła nazwę nasza wspólnota 🙂 Rozważania przygotuje liderka.
W części konferencyjnej towarzyszyła nam refleksja na temat tego, co dał nam Sychar i jakie mamy wobec tego oczekiwania na przyszłość? Każda wspólnota katolicka w różny sposób definiuje cel swojego istnienia. Niewątpliwie tym, co jest najważniejsze i łączy je wszystkie, jest pogłębianie relacji z Panem Bogiem. Każdy z nas jest w nieustannym procesie, na rożnym jego etapie. Wspólnota pomaga nam wzrastać w rozwoju, odnaleźć drogę do Boga i do samego siebie. Bywa, że droga ta nie jest łatwa, często wymaga od nas wielkiego trudu i wysiłku. Bracia i siostry ze wspólnoty stają się dla nas „lustrem”- to, co dostrzegasz w innych, istnieje w Tobie.
Bardzo mocno wybrzmiał także wątek związany z potrzebą ewangelizacji, większego zaangażowania się w „wyjście do ludzi.” Nie zapominamy jednak o tym, że świadectwo codziennego życia jest najlepszą formą ewangelizacji – ”Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania. Kto mówi: „Znam Go”, a nie zachowuje Jego przykazań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy. Kto zaś zachowuje Jego naukę, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała. Po tym właśnie poznajemy, że jesteśmy w Nim. Kto twierdzi, że w Nim trwa, powinien również sam postępować tak, jak On postępował” (1 J 2,3-6).
Fragment ten przypomina nam o konieczności harmonii wiary, naszych przekonań z naszym postępowaniem. Umocnieni Słowem Bożym i wzajemną obecnością zakończyliśmy spotkanie wspólną modlitwą.

Wszystkie chętne osoby zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się w niedzielę 17 listopada 2019r. o godz. 15:00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Rozpoczęły się zapisy na Jesienne Ogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar.

Osobom z siemiatyckiego Ogniska najbliżej będzie do Popowa koło Wyszkowa, są tam jeszcze wolne miejsca.

Wszelkie potrzebne informacje znajdują się tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&p=187246#p184474

Bardzo serdecznie zapraszam – warto podarować sobie ten czas na spotkanie z Panem Bogiem i drugim człowiekiem. 🙂

 

W niedzielę 15 września ponownie rozpaliliśmy siemiatyckie Ognisko Sychar. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w 9 osób udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Podzieliliśmy się naszymi świadectwami oraz weszliśmy w przestrzeń rozważań Słowa Bożego. Rozważania z Ewangelii św. Jana (J 3, 1-21) przedstawił Wiesiek, na następny miesiąc mamy przygotować fragment tej samej Ewangelii (J 3, 22-36), do którego rozważania przygotuje Jola.

Po Mszy Świętej wysłuchaliśmy nagranego świadectwa Anny Jednej:  https://www.youtube.com/watch?v=fC0lki2qUrI , po czym spróbowaliśmy odnaleźć siebie i swoje historie w słowach tego świadectwa.

Następne spotkanie odbędzie się 13 października, tym razem spotykamy się u naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego w parafii Zembrów (koło Sokołowa Podlaskiego). Spotykamy się o godz 11.00 na Mszy Świętej, po niej będzie nabożeństwo fatimskie, zaś po krótkiej przerwie na posiłek, odbędzie się spotkanie formacyjne.

Serdecznie zapraszamy 🙂

W niedzielę 11 sierpnia ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej w Siemiatyczach. Po Koronce i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne, w którym uczestniczyło 9 osób (w tym dwie po raz pierwszy) oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Po rundzie świadectw i dzielenia się sobą podzieliliśmy się refleksjami nad Słowem Bożym (J 2, 13-25), w następnym miesiącu będziemy rozważać kolejny fragment z Ewangelii św. Jana (J 3, 1-21), rozważania przygotuje Wiesław.

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy dwóch krótkich nagrań:

Posłużyły nam one za kanwę do dyskusji na temat sycharowskiej postawy „czekania nie czekając” oraz trwania w wierności mimo wszystko.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 15 września, tradycyjnie na godz. 15.00 – zapraszamy serdecznie 🙂

Ks. Piotr zaprasza na najbliższą niedzielę 25 sierpnia do Zembrowa na odpust Matki Bożej Częstochowskiej.
Uroczysta Msza  Święta o godz. 12.00.

 

Można już planować wyjazdy na rekolekcje sycharowskie, które odbędą się:

 • 27-29 września w Kodniu – regionalnych Ognisk sycharowskich (zapisy ruszą 31 sierpnia),
 • 27-29 września w Otwocku – dla prowadzących i absolwentów warsztatu 12 Kroków (zapisy ruszą 31 sierpnia),
 • 25-27 października na Górze Świętej Anny – ogólnopolskie rekolekcje sycharowskie poprowadzi ks. Piotr Burczyk z Nysy,
 • 22-24 listopada w Popowie koło Wyszkowa – ogólnopolskie rekolekcje sycharowskie poprowadzi ks. Piotr Burczyk z Nysy.

W niedzielę 23 czerwca ponownie rozpaliliśmy Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej spotkaliśmy się na spotkaniu formacyjnym.

Było nas 10 osób (w tym dwie nowe). Po rundzie dzielenia się i świadectw rozważyliśmy fragment z Ewangelii św. Jana dotyczący cudu w Kanie Galilejskiej (J 2, 1-12), rozważania przygotowane przez Darka przeczytała Jola. Na następnym spotkaniu rozważać będziemy kolejny fragment Ewangelii Janowej, tj. J 2, 13-25.

W części konferencyjnej kontynuowaliśmy rozważania o bliskości z Bogiem i drugim człowiekiem. Rozważania oparliśmy o książkę dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego „10 kroków ku bliskości”:

http://lubimyczytac.pl/ksiazka/4861116/10-krokow-ku-bliskosci

Następne nasze spotkanie odbędzie się w niedzielę 11 sierpnia w domu zakonnym w Siemiatyczach. Jest to spotkanie otwarte, zapraszamy wszystkie chętne osoby.

W najbliższym czasie będą miały miejsce następujące wydarzenia sycharowskie lub diecezjalne:

 

 

 

 • spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach w niedzielę 23 czerwca o godz. 15.00

 

 • w lipcu spotkania Ogniska nie będzie, skupiamy się na aktywnościach pielgrzymkowo-rekolekcyjno-wakacyjnych

 

 • kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach w niedzielę 11 sierpnia o godz. 15.00

 

 • kolejne rekolekcje sycharowskie Ognisk lubelskiego, łukowskiego i bialskopodlaskiego odbędą się w Kodniu w dn. 27-29 września, zapisać się na nie będzie można już w sierpniu.

 

Warto zaplanować sobie już teraz swój czas, aby poświęcić go na spotkanie z Bogiem i ludźmi we wspólnocie wiary i miłości 🙂

Zapraszamy serdecznie 🙂 

 

Kolejne spotkanie naszego ogniska odbyło się  18 maja 2019 roku w Zembrowie. Tym razem przybrało formę Dnia Skupienia. Uczestniczyło w nim 15 osób, w tym sycharki z sąsiadujących ognisk w Zambrowie, Białymstoku, Ostrowi Mazowieckiej oraz Hodyszewie. Konferencje przygotował dla nas opiekun duchowy siemiatyckiego ogniska WTM Sychar – ks. dr Piotr Arbaszewski. Hasło przewodnie brzmiało następująco: „Małżonkowie w mocy Ducha Świętego.” Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, wzywając Ducha Świętego, aby otworzył nasze serca na działanie Bożej Łaski. Następnie przystąpiliśmy do zawiązania wspólnoty, dzieląc się naszą sytuacją oraz tym, z czym przyjechaliśmy na to spotkanie, co aktualnie porusza nasze serca.
Po tym wstępie wsłuchaliśmy się w słowo, które głosił do nas ks. Piotr.
Tematy dotykały kwestii więzi:

 • ze współmałżonkiem,
 • z Maryją,
 • z Kościołem,
 • z Bogiem.

O godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym mieliśmy możliwość skorzystania z sakramentu pojednania oraz adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. Punktem kulminacyjnym była Msza Święta.
Nagrania z wygłoszonych konferencji dostępne są pod poniższymi linkami:

https://archive.org/details/Gos001SdWiezMalzenska

https://archive.org/details/Gos002SdWiezZMaryja

https://archive.org/details/Gos003SdWiezZKosciolemCz1

https://archive.org/details/Gos004SdWiezZKosciolemCz2

https://archive.org/details/Gos005SdWiezZBogiem

Dziękujemy naszemu opiekunowi duchowemu ks. Piotrowi za przygotowane treści i pięknie przeżyty czas spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem, oraz za pyszny obiad.

 

 

Kolejne spotkanie odbędzie się tradycyjnie w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach 23 czerwca 2019r o godzinie 15:00.
Serdecznie zapraszamy 🙂

Ognisko Sychar w Siemiatyczach organizuje Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Temat spotkania brzmi:

„Małżonkowie w mocy Ducha Świętego”.

Gdzie: parafia Zembrów (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) https://mapa.targeo.pl/22.325929,52.5306504,22

Kiedy: 18 maja (sobota), godz. 10.00.

Konferencje będzie głosił i opiekę duszpasterską sprawował: ks. dr Piotr Arbaszewski.

Plan Dnia Skupienia:

10.00 – Zawiązanie wspólnoty.
11.30 – Konferencja I –
Moja więź z Bogiem
Kawa czy herbata?
12.15 – Konferencja II –
Moja więź z Maryją
13.00 – Obiad
14.15 – Konferencja III –
Moja więź ze współmałżonkiem
16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu.
Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź.
17.00 – Kolacja
18.00 – Msza Święta –
Moja więź z Kościołem

19.00 – Echo Dnia Skupienia

 

Koszt: 30 zł.
Jeśli koszt Dnia Skupienia jest jedyną przeszkodą, aby w nim uczestniczyć, wówczas koszt to dobrowolna ofiara.

Pytania oraz zapisy proszę kierować pod nr tel. 606-450-949 (Alicja). Osoby z Ognisk sycharowskich w Warszawie, Białymstoku, Hodyszewie, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Łukowie, Gołdapi i Białej Podlaskiej – zgłoszenia proponujemy kierować do lidera właściwego Ogniska. Zapisy przyjmujemy do dn. 15 maja (środa).

Serdecznie zapraszamy! 🙂

7 kwietnia 2019 roku odbyło się kolejne spotkanie WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 10 osób oraz opiekun duchowy. Rozpoczęliśmy tradycyjnie Koronką do Miłosierdzia Bożego, nie zabrakło także spotkania z Żywym Chrystusem w Eucharystii.

Po przejściu do salki obok, liderka przypomniała obowiązujące zasady, następnie przystąpiliśmy do rundy dzielenia oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. Część konferencyjną poprowadził specjalnie zaproszony gość z sąsiedniego ogniska w Łomży. Temat dotyczył funkcjonowania błogosławieństwa oraz przekleństwa w naszym życiu.

Prezentacja opierała się na tekstach biblijnych, które ukazywały starotestamentalne i nowotestamentalne podejście do tego zagadnienia.

„Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało” (J 1, 1-3).

Słowo ma ogromną moc. Bóg rzekł: „Niech się stanie” – i stało się. Jego słowo powołało z nicości do istnienia wszystkie elementy świata, a wśród nich wszystkie istoty żywe. Słowo stało się ciałem, gdy Maryja odpowiedziała: „Niech mi się stanie według Słowa Twego”. Bóg wypowiada się dwojako: słowem prawdy w swoim Synu i słowem miłości w Duchu Świętym. Prawda i miłość w Bogu zawsze stanowią jedno, a słowo Boże jest zawsze dobre. Natomiast od chwili buntu aniołów – na świecie pojawia się słowo złe. Szatan wypowiada się słowem kłamstwa przeciw prawdzie i słowem nienawiści przeciw miłości. Musimy więc mieć świadomość, że każde nasze złe słowo jest uczestnictwem w słowie szatana i daje mu moc, czyli… sprowadza zło. Przekleństwo w złości jest nie tylko grzechem, ale wejściem w świat złego, który czuje się upoważniony do wyrządzenia szkody (nawet wtedy, gdy nie został przez człowieka wyraźnie wezwany). Złe słowa i złe myśli skierowane ku komuś lub czemuś dają mu pole do działania. Osoby, którym zdarza się źle życzyć innym – najczęściej nie zdają sobie sprawy z ogromnego niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą przekleństwo. Mimo iż świadomie nie życzymy komuś zła – przez takie słowa też uchylamy furtkę złemu. Podobne skutki mają przekleństwa używane jako wulgaryzmy, którymi „ubarwiamy” swoje wypowiedzi.

W walce duchowej – w której uczestniczymy bez względu na to, czy tego chcemy, czy nie – pamiętajmy, że naszym oparciem jest sam Jezus Chrystus! Z Jego serca nikt nie jest w stanie nas wyrwać wbrew naszej woli. A nasz Pan tę walkę wygrał już dawno i nieodwołalnie, mocą swojej Krwi przelanej na krzyżu. My tylko wchodzimy w Jego zwycięstwo…Zatem żyjąc w łasce uświęcającej zamykamy furtkę na działanie zła w naszym życiu.

Temat został opracowany dosyć obszernie, dlatego też dzielenie Słowem Bożym przenieśliśmy na spotkanie czerwcowe. Rozważać będziemy fragment Ewangelii wg św. Jana – Uroczystość weselna w Kanie Galilejskiej (J2, 1-12). Rozważania przygotuje Darek.

Kolejne spotkanie ogniska odbędzie się tym razem w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego i będzie miało formę dnia skupienia. 18 maja 2019 r. zapraszamy serdecznie wszystkie zainteresowane osoby do Zembrowa 🙂

Temat dnia skupienia: „ Małżonkowie w mocy Ducha Świętego.”

10 marca 2019 r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar. W spotkaniu wzięło udział 8 osób. Miało ono trochę inny przebieg niż zazwyczaj, ponieważ rozpoczęliśmy Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie udaliśmy się do salki na spotkanie formacyjne.
Na wstępie przypomnieliśmy obowiązujące nas zasady, po czym przystąpiliśmy do rundy dzielenia i rozważania Słowa Bożego.
Rozważania dotyczyły fragmentu Ewangelii św. Jana (J 1, 35-51). Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część, a mianowicie J 2, 1-12 (Uroczystość weselna w Kanie Galilejskiej). Rozważania przygotuje Darek.
Dalszą część spotkania poprowadziła wiceliderka. Temat dotyczył roli przebaczenia w naszym życiu. Rozpoczęliśmy od prezentacji przygotowanej na bazie warsztatów prowadzonych przez Mirkę Pakur – „Przebaczenie jako droga do wolności.” Następnie wiceliderka podzieliła się osobistym świadectwem przebaczenia, opierając się na udziale w wyżej wspomnianych warsztatach oraz Programie 12 Kroków dla chrześcijan. Temat bliski każdemu, a jednocześnie bardzo trudny, wzbudził wiele refleksji, których podsumowaniem niech będzie zdanie ks. Grzywocza:
„Tam, gdzie my jesteśmy u kresu możliwości, Chrystus jest dopiero na początku…”
Kończąc tę część spotkania każdy z nas zrobił ćwiczenie dotyczące krzywd i zranień, jakich doznaliśmy od innych ludzi i związanego z tym nieprzebaczenia. Uświadomiwszy sobie, jaki ciężar nosimy codziennie na swoich barkach, udaliśmy się na Mszę Świętą, aby złożyć wszystko u stóp Chrystusa.
Chętne osoby zapraszamy na kolejne spotkanie ogniska, które odbędzie się 7 kwietnia 2019r. o godz. 15:00. Tym razem w formie warsztatowej popracujemy nad tematem błogosławieństwa i przekleństwa. Spotkanie poprowadzi specjalnie zaproszony przez nas gość.
Serdecznie zapraszamy już dzisiaj 🙂

W niedzielę 17 lutego odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się do salki na spotkanie. Po rundzie dzielenia tradycyjnie podjęliśmy rozważanie Słowa Bożego w kontekście naszych osobistych przeżyć i rozwoju duchowego. Rozważania nasze dotyczyły fragmentu Ewangelii św. Jana ( J 1, 19-34), na spotkaniu w marcu kontynuować będziemy te rozważania; cytat – J 1, 35-51. Przygotuje je dla nas Marek.
Po przerwie w części konferencyjnej rozpoczęliśmy temat bliskości z Bogiem i z drugim człowiekiem. Temat został opracowany na podstawie książki dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego „10 kroków ku bliskości”. Ponieważ temat ten jest bardzo obszerny, a książka bogata treściowo, poruszymy więc go w przyszłości szczegółowiej. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 10 marca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam, spotkanie jest otwarte dla wszystkich, którzy doświadczają kryzysu małżeństwa sakramentalnego na każdym jego etapie, również gdy są w separacji czy po rozwodzie.

W niedzielę  27 stycznia odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i Mszy Świętej udaliśmy się do salki na spotkanie. Po rundzie dzielenia, zajęliśmy się tematem pięciu języków miłości, zaś po przerwie poświęciliśmy się rozważaniu Słowa Bożego. Rozważania dotyczące Prologu Ewangelii św. Jana ( J 1, 1-18) przygotowała dla nas Ania, na najbliższym spotkaniu kontynuować będziemy te rozważania, cytat – J 1, 19-34.

Dzień wcześniej w sobotę 26 stycznia wspólnota nasza spotkała się wraz z doradcami rodzinnymi oraz Uniwersytetem Rodziny na spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem w Drohiczynie. Sprawozdanie z tego wydarzenia znajduje się na stronie naszej diecezji: https://drohiczynska.pl/aktualnosci/swiateczne-spotkanie-duszpasterstwa-rodzin-diecezji-drohiczynskiej/

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, odbędzie się w niedzielę 17 lutego o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszamy 🙂

W najbliższym czasie zapraszamy na:

 • spotkanie sycharowskie 19 stycznia (sobota) z ks. Markiem Dziewieckim w Ostrowi Mazowieckiej. Więcej informacji tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=75&t=563#p125028
 • rekolekcje o przebaczeniu w dn. 16-17 lutego (sobota-niedziela) w Łomży, prowadzi Mirka Pakur, więcej informacji  tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=77&t=1935#p123565
 • spotkanie opłatkowe siemiatyckiego Ogniska z Ks. Biskupem Tadeuszem Pikusem – sobota 26 stycznia, godz. 16.00 w Drohiczynie
 • comiesięczne spotkanie Ogniska siemiatyckiego – niedziela 27 stycznia godz. 15.00, dom zakonny sióstr karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszamy 🙂

 

16 grudnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczęliśmy Eucharystią, którą sprawował nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Następnie udaliśmy się do salki na spotkanie formacyjne, wzięło w nim udział 11 osób. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe, dlatego też po wspólnej modlitwie przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, dzielenie się radością z narodzin Boga, który w swej pokorze przyszedł do nas jako bezbronne dziecko.

Po przypomnieniu charyzmatu wspólnoty, przeszliśmy do rundy dzielenia, po czym wymieniliśmy intencje modlitewne. Następnie liderka poprowadziła część konferencyjną, w której przedstawiła prezentację dotyczącą komunikacji.

Umiejętność dobrego komunikowania się z innymi jest bardzo ważna z perspektywy naszego rozwoju osobistego – pomaga nam na drodze do budowania pozytywnych kontaktów z innymi oraz unikania konfliktów. Jednym z mitów dotyczących komunikacji interpersonalnej jest przekonanie, że to my decydujemy, kiedy ona zachodzi. Tymczasem, czy tego chcemy, czy nie – przez cały czas wysyłamy otoczeniu różnego rodzaju sygnały. Mogą to być chociażby gesty, wyrazy mimiczne lub… milczenie. Nie zakładajmy też, że puszczona w obieg informacja z pewnością zostanie właściwie zrozumiana. To my odpowiadamy za to, czy nasze intencje są jasne dla odbiorcy. Przerzucanie na niego odpowiedzialności za to, co usłyszał, nie ma większego sensu.

W temacie komunikacji małżeńskiej godne polecenia są nagrania Marca Gungora (dostępne na youtube)  pod tytułem „Przez śmiech do lepszego małżeństwa.”

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, zaś kolejne zaplanowaliśmy na 27 stycznia 2019r. Tradycyjnie zapraszamy wszystkie chętne osoby do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach na godzinę 15:00. Będziemy dzielić się Słowem z Ewangelii wg św. Jana (1J 1-18), do tego fragmentu rozważania przygotuje dla nas Krysia.

Serdecznie zapraszamy 🙂

Niech ta sama radość, troska i czułość – jak u Maryi i św. Józefa – żyje w nas każdego dnia, niech rączka Bożej Dzieciny otwiera nasze serca na Miłość, Wiarę i Nadzieję 🙂
Obfitości łask Bożych w nowym 2019 roku 😀

W niedzielę 4 listopada odbyło się kolejne spotkanie formacyjne Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia udaliśmy się do salki na spotkanie. Po rundzie dzielenia i części poświęconej rozważaniu Słowa Bożego, zajęliśmy się tematem przebaczenia. Na podstawie prezentacji o przebaczeniu, przedstawionej na  naszym spotkaniu w lutym 2014 roku, podzieliliśmy się naszymi doświadczeniami i problemami w procesie przebaczania.

Następne spotkanie, które będzie spotkaniem opłatkowym, odbędzie się w niedzielę 16 grudnia o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszamy 🙂

21 października 2018 r. w domu zakonnym ss. Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Uczestniczyło w nim 9 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego, po czym uczestniczyliśmy we Mszy Świętej. Następnie przeszliśmy do salki obok, aby wziąć udział w spotkaniu formacyjnym.

Spotkanie rozpoczęła liderka przypominając obowiązujące zasady, następnie przystąpiliśmy do rundy dzielenia. Ewangelia dnia nawiązywała do wymiarów cierpienia, podczas dzielenia staraliśmy się dostrzec i wypowiedzieć to, co dla mnie konkretnie dzisiaj jest taką przyczyną cierpienia, z czym sobie nie radzę. Było to wstępem do dalszej części spotkania, która tym razem przebiegała nieco inaczej niż zwykle, ponieważ miała formę grupy wsparcia. W formie warsztatów pracowaliśmy nad umiejętnością wypowiadania swoich uczuć i potrzeb związanych z konkretną sytuacją. Pracowaliśmy w oparciu o książkę autorstwa Marshall B. Rosenberg pt. „Porozumienie bez przemocy. O języku życia.” Było to dobre ćwiczenie, pozwalające odkryć prawdę o samym sobie, ale także z drugiej strony zobaczyć i uszanować potrzeby drugiego człowieka. Uczyliśmy się bezkonfliktowej, empatycznej komunikacji. Metoda ta polega na prowadzeniu dialogu opartego na empatii oraz szczerości, u którego podstaw leży zrozumienie potrzeb i uczuć drugiej osoby, a także wykluczenie z używanego podczas rozmowy słownictwa, które posiada znamiona jakiejkolwiek przemocy i agresji.

W czasie spotkania nie zabrakło również dzielenia Słowem Bożym. Fragment Listu do Kolosan (Kol 3,5-11) tym razem przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3,12-17. Rozważania przygotuje Gosia.

Następne spotkanie zaplanowaliśmy już na 4 listopada. Zapraszamy wszystkie chętne osoby do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach na godzinę 15:00 🙂

 

W niedzielę 30 września 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie wspólnoty Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie miało ono miejsce w domu zakonnym ss. karmelitanek. Rozpoczęliśmy je odmówieniem Koronki do Miłosierdzia Bożego, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii. Po jej zakończeniu powitaliśmy nową przełożoną zgromadzenia – siostrę Georgię, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne.

Uczestniczyło w nim 15 osób. Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy piątą rocznicę powstania ogniska. Wraz z nami gościnnie wzięli udział duszpasterz krajowy wspólnoty Sychar- ks. Paweł Dubowik oraz liderki Ognisk w Zambrowie i Łomży. Słodkim akcentem był przepyszny tort, który szybko zniknął z naszych talerzyków 😉 Nie obyło się również bez wspomnień. Liderka przygotowała pokaz zdjęć utrwalający działalność Ogniska na przestrzeni minionych lat. Było to okazją do tego, aby zobaczyć rozwój Ogniska jako całości, lecz skłoniło także każdego z nas do indywidualnej refleksji, aby przyjrzeć się własnemu rozwojowi w ciągu tego czasu.

W trakcie spotkania zwyczajowo podzieliliśmy się tym, co w ostatnim czasie zadziało się w naszym życiu. Runda dzielenia pokazała, że w ciągu tych pięciu lat udało się nam zbudować wspólnotę opartą na wzajemnym zaufaniu, gdzie nie boimy się zrzucać masek i stawać w prawdzie przed samym sobą i innymi. Wspólnota jest tym, co daje nam poczucie bezpieczeństwa, pozwala budować relacje i wspiera.

W kolejnej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże – Kol 3,1-4. Ten krótki fragment zawiera w sobie wiele treści, które poruszyły nasze serca: „Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.”

Tym razem rozważanie przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – Kol 3, 5-11; rozważanie przygotuje Ania.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem.

Na kolejne spotkanie zapraszamy 21 października na godz. 15:00 do domu zakonnego ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Spotkanie ma charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby chcące doświadczyć obecności Boga we wspólnocie ludzi 🙂

„Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia.” (2 Tm 1, 7)


W dniach 26-28 października 2018 r. organizowane są warsztaty „Od przemocy do życia w obfitości”.

Warsztaty odbędą się w domu rekolekcyjnym przy sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Józefowie k. Warszawy. Poprowadzi je Mirka Pakur, liderka Ogniska w Gdańsku.

Organizacją tego spotkania zajmuje się Małgosia z warszawskiego Ogniska – tel. 606 174 875, e-mail goniam17@wp.pl, prosimy o zgłoszenia do Niej.

Serdecznie zapraszam na te warsztaty!

Na stronie Ogniska w Hodyszewie zamieszczone są już szczegółowe informacje dotyczące warsztatów 28-30 września: http://hodyszewo-sanktuarium.sychar.org/2018/09/12/warsztaty-28-30-wrzesnia-2018r/
Zachęcam do uczestnictwa.

Natomiast spotkanie naszego Ogniska zaplanowane jest na 30 września na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Ponieważ będzie to 5-ta rocznica istnienia naszego Ogniska, więc odziewamy się odświętnie i nastawiamy na jubileuszowy tort,  zaś w programie – będą niespodzianki 🙂

Szczególnie zapraszamy sycharków z okolicznych Ognisk, do uradowania się wraz z nami tym skromnym jubileuszem 😀

 

26 sierpnia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska WTM Sychar w Siemiatyczach. Tym razem gościliśmy w Zembrowie- parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego i wraz z parafianami uczestniczyliśmy w obchodzonym odpuście ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej.

Spotkanie rozpoczęliśmy uroczystą Mszą Świętą, po czym udaliśmy się do domu parafialnego na spotkanie formacyjne. Wzięło w nim udział 9 osób oraz gościnnie siostra zakonna ze zgromadzenia urszulanek. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego liderka przypomniała charyzmat wspólnoty oraz omówiła obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, po której omówiliśmy sprawy organizacyjne.

W dalszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże – 1 Kor 7,25-38, rozważania przygotowała Iwonka. Następne spotkanie rozpocznie cykl rozważań Listu do Kolosan (Kol 3,1-4). Przygotuje je dla nas Marek.

Część konferencyjną poprowadziła liderka, zapoznając nas z treściami jakie przekazał ks. Paweł Brudek (opiekun duchowy ogniska w Lublinie) podczas Wakacji z Sycharem w Piwnicznej Zdroju. Tytuł konferencji brzmiał „Czekać nie czekając”. Treści opierały się na fragmencie Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 25, 1-13), w którym to czytamy o pannach nierozsądnych i roztropnych, czekających z lampami na oblubieńca. Panny mądre, roztropne – to świadectwo, zaś panny głupie, nierozsądne – to antyświadectwo. Lampa jest symbolem naszej wierności Panu Bogu i sakramentalnemu małżonkowi, i aby się palić potrzebuje oliwy. Tą oliwą są dla nas kolejno:
1. Modlitwa, cierpliwa i nieustająca (w tym życie sakramentalne);

2. Poznanie siebie  – „poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8, 31) …nieprawda z kolei – zniewala;

3. Konkretne adekwatne działanie – oznacza aktywność, nie bierność, działanie świadome, nie-ucieczkowe, samo-rozwój.

Po omówieniu prezentacji mieliśmy czas na dyskusję, podzielenie się swoim doświadczeniem, przemyśleniami.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i błogosławieństwem kapłana.

W najbliższym czasie odbędą się rekolekcje, które dla wielu z nas mogą być ważnym etapem w pracy nad sobą i w ratowaniu swojego małżeństwa. W kolejności chronologicznej odbędą się następujące rekolekcje:

Bardzo zachęcam do uczestnictwa w wybranych rekolekcjach 🙂

W niedzielę 22 lipca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Rozpoczęła je liderka przypominając charyzmat wspólnoty oraz obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. W spotkaniu uczestniczyło 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.

W pierwszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże, rozważania zostały przygotowane dla nas przez Gosię. Był to fragment pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 7, 17-24. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – 1 Kor 7, 25-38. Rozważania przygotuje Iwona.

Druga część spotkania upłynęła nam na podzieleniu się naszymi przeżyciami wakacyjnymi, w tym z wyjazdów do Medjugorje oraz na wsparciu tych osób, które na ten moment najbardziej tego potrzebowały. Część konferencyjną przekładamy na spotkanie sierpniowe.

Spotkanie sierpniowe odbędzie się w niedzielę 26 sierpnia.
Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby potrzebujące pomocy w obliczu kryzysu małżeńskiego.

W czerwcu spotykaliśmy się dwa razy, oba spotkania odbyły się poza Siemiatyczami.

9 czerwca w sobotę, odbył się kolejny już Dzień Podlasia w Drohiczynie, będący pamiątką wizyty papieża Jana Pawła II na Podlasiu oraz rocznicą powołania diecezji drohiczyńskiej.
Na dzień ten zaproszone do Drohiczyna zostały wszystkie wspólnoty funkcjonujące w diecezji, m.in. Sychar. Rozpoczęliśmy o godz. 10.00 w Katedrze drohiczyńskiej rozważaniem w grupach Słowa Bożego (Dzieje Apostolskie 2, 1-24), które zakończyliśmy syntezą. Podczas syntezy w grupie liderki wyraźnie wybrzmiała w wypowiedziach wartość wspólnoty i modlitwy wspólnotowej oraz wartość komunikacji i możliwości wzajemnego usłyszenia się, gdy komunikacja dzieje się pod natchnieniem Ducha Świętego. Po adoracji Najświętszego Sakramentu, o godz. 12.00 odprawiona została Msza Święta, ks. biskup Tadeusz Pikus mówił w homilii o wartości, wręcz konieczności – jedności w różnorodności w Kościele. Po Mszy Świętej uczestniczyliśmy  w agapie, podczas której opiekun duchowy naszego Ogniska – ks. Piotr Arbaszewski – zamienił się w dilera cnót, co możemy zobaczyć na fotografii 🙂

Natomiast w niedzielę 24 czerwca o godz. 10.00 spotkaliśmy się w Zembrowie, gdzie wspólnie z Domowym Kościołem, Uniwersytetem Rodziny oraz zembrowskimi parafianami uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Świętej, po której ognistą konferencję na temat duchowości małżeństwa wygłosił prof. Mieczysław Guzewicz.

Po agapie, podczas której oprócz nasycenia się pysznym jedzeniem, mogliśmy kupić książki M. Guzewicza i otrzymać autograf, udaliśmy się na spotkanie formacyjne na starą plebanię. W spotkaniu wzięło udział 10 osób, w tym jedna nowa oraz ks. Piotr.
Podczas rundy dzielenia wysłuchaliśmy siebie wzajemnie, po czym poświęciliśmy czas na rozważanie Słowa Bożego. Tym razem rozważania dotyczące 7 rozdziału z Pierwszego Listu do Koryntian, wersety 1-16, przygotował Darek. Na najbliższy miesiąc rozważać mamy ciąg dalszy i Listu do Koryntian, rozdział 7, wersety 17-24, na spotkanie lipcowe rozważania przygotuje Gosia.

Spotkanie następne odbędzie się już tradycyjnie w Siemiatyczach w domu zakonnym ss. karmelitanek, w niedzielę 22 lipca o godz. 15.00. Spotkanie ma charakter otwarty, więc zapraszamy wszystkich których dotyczy temat kryzysu małżeńskiego.

W czerwcu mamy możliwość spotkania się dwukrotnie. O spotkaniu Ogniskowym informowałam (niedziela 24 czerwca, Zembrów).

Natomiast 9 czerwca w sobotę, odbędzie się kolejny już Dzień Podlasia w Drohiczynie, będący pamiątką wizyty papieża Jana Pawła II na Podlasiu oraz powołania diecezji drohiczyńskiej.
Na dzień ten zaproszone do Drohiczyna są wszystkie wspólnoty funkcjonujące w diecezji, m.in. Sychar. Rozpoczynamy o godz. 10.00 w Katedrze drohiczyńskiej. Od godz. 10.00 do 11.30 będzie to czas poświęcony modlitwie, w tym rozważaniu Słowa Bożego (Dzieje Apostolskie 2, 1-24), które zakończymy syntezą o 10.50, zaś czas od 11.00 przeznaczony będzie na adorację Najświętszego Sakramentu. O godz. 12.00 odprawiona zostanie Msza Święta, potem zaś o 13.30 – agapa (każda wspólnota przygotowuje sobie produkty we własnym zakresie).
Serdecznie zapraszamy wszystkich członków i sympatyków Sycharu 🙂

Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym  – pod takim hasłem w sobotę 5 maja w parafii Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie odbył się Dzień Skupienia dla małżonków, zorganizowany przez Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.
W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym goście z Ognisk w Hodyszewie, Białymstoku, Zambrowie, Ostrowi Mazowieckiej oraz Białej Podlaskiej. Konferencje wygłosił opiekun duchowy Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej Sychar w Siemiatyczach, a jednocześnie proboszcz parafii Zembrów – ks. dr Piotr Arbaszewski. Wspólnota Sychar istnieje w naszej diecezji od pięciu lat. Jej celem jest dążenie do uzdrowienia sakramentalnego małżeństwa, które przeżywa kryzys. Współpracując aktywnie z Jezusem Chrystusem – Bogiem, w każdej sytuacji, nawet po ludzku patrząc beznadziejnej, możliwe jest odrodzenie małżeństwa, co potwierdzają liczne świadectwa. Dla Boga bowiem nie ma rzeczy niemożliwych, zaś sakrament małżeństwa daje małżonkom siłę odtwarzania wspólnoty małżeńskiej w każdej sytuacji. Spotkanie rozpoczęło się od zawiązania wspólnoty, podczas którego każdy z uczestników podzielił się krótko świadectwem doświadczenia miłości Boga w swoim życiu. Były to piękne i poruszające historie.
Bardzo bogate treściowo konferencje wygłosił ks. dr Piotr Arbaszewski. Ich tematyka nawiązywała zarówno do charyzmatu wspólnoty, jak i tegorocznego hasła roku duszpasterskiego: Duch Święty napełniający i obdarzający Kościół, Duch Święty konsekrujący małżonków, Duch Święty umacniający i przemieniający małżonków. Nie zabrakło także czasu na chwilę wyciszenia i przebywania w Bożej Obecności. W tym celu uczestnicy udali się do pobliskiego kościoła, gdzie wspólnie modlili się Koronką do Bożego Miłosierdzia oraz w ciszy adorowali Najświętszy Sakrament. Wiele osób skorzystało z sakramentu pokuty i pojednania. Centralnym punktem dnia była Eucharystia. Kiedy już duch został nasycony, przyszła kolej na ciało. Po wspólnym posiłku wybrzmiało krótkie, choć bardzo bogate echo z przeżytego dnia w postaci świadectw uczestników.

Członkowie wspólnoty Sychar serdecznie dziękują miejscowemu proboszczowi – ks. Piotrowi Arbaszewskiemu – za ciepłe przyjęcie i życzliwość, opiekę duchową oraz wygłoszone konferencje. Cudownie było spędzić ten czas podziwiając parafialne ogrody, kiedy piękno stworzonego świata w naszej ojczyźnie dochodzi do swoistego apogeum, a Kościół żyje oczekiwaniem na zesłanie Ducha Świętego – Twórcy tego piękna.

Ognisko Sychar w Siemiatyczach organizuje Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Temat spotkania brzmi:

„Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym”.

Gdzie: parafia Zembrów (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) https://mapa.targeo.pl/22.325929,52.5306504,22

Kiedy: 5 maja (sobota), godz. 10.00.

Konferencje będzie głosił i opiekę duszpasterską sprawował: ks. dr Piotr Arbaszewski.

Plan Dnia Skupienia:
10.00 – Zawiązanie wspólnoty.
11.30 – Konferencja I
Kawa czy herbata?
12.15 – Konferencja II
13.00 – Obiad
14.30 – Konferencja III
16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź.
17.00 – Msza Święta
18.00 – Kolacja

 

Koszt: 30 zł.
Jeśli koszt Dnia Skupienia jest jedyną przeszkodą, aby w nim uczestniczyć, wówczas koszt to dobrowolna ofiara.

 

Pytania oraz zapisy proszę kierować pod nr tel. 606-450-949 (Alicja). Osoby z Ognisk sycharowskich w Warszawie, Białymstoku, Hodyszewie, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Łukowie, Gołdapi i Białej Podlaskiej- zgłoszenia proponujemy kierować do lidera właściwego Ogniska. Zapisy przyjmujemy do dn. 2 maja (środa).

Serdecznie zapraszamy! 🙂

W niedzielę 15 kwietnia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach.

Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Świętą w kaplicy, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Rozpoczęła je liderka przypominając charyzmat wspólnoty oraz obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski, natomiast w tym samym czasie delegacja z naszego Ogniska uczestniczyła w otwarciu Ogniska w Białej Podlaskiej.

W pierwszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże, rozważania zostały przygotowane dla nas przez Anię. Był to fragment pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian 1 Kor 6,12-20. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – 1 Kor 7, 1-16. Rozważania przygotuje Darek.

W drugiej części spotkania omawialiśmy kolejny rozdział książki „10 sposobów na głupotę (własną),” a dokładnie lekarstwo ósme – „Bądź na bieżąco z samym sobą” http://mateusz.pl/mt/10sposobow/08.htm

W maju nie będzie tradycyjnego spotkania formacyjnego, w jego miejsce w sobotę 5 maja o godz. 10.00 spotykamy się na Dniu Skupienia. Odbędzie się on w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego w Zembrowie; jego hasło brzmi „Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym”.
Wkrótce ukaże się program, jednak już teraz liderzy okolicznych Ognisk mogą zgłaszać chętnych ze swojego Ogniska do liderki Ogniska siemiatyckiego – serdecznie zapraszamy! 🙂

Niech Poranek Zmartwychwstania Pańskiego budzi w nas radość i nadzieję, że i my będziemy mieć udział w Jego Zmartwychwstaniu, niech Światło Chrystusa Zmartwychwstałego rozświetla wszystkie zakamarki naszych serc i naprawia wszystkie relacje rodzinne.

 

 

 

18 marca 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 10 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.

Tym razem, z racji zakończenia trwającej u sióstr nowenny do św. Józefa, miało ono trochę inny przebieg niż zazwyczaj.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą w kaplicy, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Rozpoczęła je liderka przypominając charyzmat wspólnoty oraz obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, omówiliśmy sprawy organizacyjne oraz wymieniliśmy intencje modlitewne. Podzieliliśmy się także refleksjami dotyczącymi konferencji, którą na ostatnim spotkaniu wygłosił dla nas ks. Zdzisław Jancewicz.

W pierwszej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże, rozważania zostały przygotowane dla nas przez Marka. Był to fragment pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian- „Przestępstwa wśród chrześcijan i ich osądzanie” (1 Kor 6,1-11). Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy dalszą część listu – 1 Kor 6, 12-20. Rozważania przygotuje Ania.

W drugiej części spotkania omawialiśmy kolejny rozdział książki „10 sposobów na głupotę (własną),” a dokładnie lekarstwo siódme- „Naprawiaj popełnione błędy” http://mateusz.pl/mt/10sposobow/07.htm

Być człowiekiem znaczy każdego dnia starać się być lepszym. Nie możemy wyruszyć w drogę osobistego nawrócenia zapominając o „zaciągniętych długach.” Wiele osób, które doznały z naszej strony krzywdy i cierpienia, z nadzieją czeka na słowo „przepraszam.”Jednak często prośbę o wybaczenie blokuje nasz opór i lęk. Jego przyczyny mogą być różne. Jak pisze autor „to niezmiernie ważne, że porzucając chore, raniące zachowania i postawy już zadośćuczyniliśmy cierpiącym przez nas ludziom. Jednak ten stan rzeczy nie powinien być usprawiedliwieniem dla niewypowiedzenia prośby o przebaczenie. Wręcz przeciwnie: teraz, gdy czynami uwiarygodniliśmy szczere pragnienie zmiany życia, tym bardziej powinniśmy przeprosić pokrzywdzonych. Słowa poparte nawróceniem będą brzmiały prawdziwie (…) Brak zadośćuczynienia może sprawić, że w pracy nad sobą staniemy się zarozumiali i wyniośli. Nie czyniąc zadość sprawiedliwości możemy niepostrzeżenie znów zacząć tworzyć kolejną iluzję na swój temat.”

Spotkanie zakończyliśmy uroczystą Mszą Św. sprawowaną przez naszego opiekuna duchowego, która była jednocześnie Eucharystią kończącą Nowennę do św. Józefa. Oprócz sycharków wzięły w niej udział również siostry zakonne oraz miejscowi parafianie. U stóp św. Józefa, patrona rodzin, złożyliśmy nasze intencje i prośby.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 15 kwietnia na godzinę 15:00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

W sobotę 05.05.2018r. planujemy zorganizować Dzień Skupienia dla małżonków przeżywających kryzysy. Odbędzie się on tradycyjnie w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego. Temat brzmi następująco:

„Małżonkowie napełnieni Duchem Świętym.”

Szczegóły podamy w terminie późniejszym.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby. Osoby z innych Ognisk, proponujemy, aby zgłoszenia tradycyjnie kierowały do lidera swojego Ogniska.

11 lutego 2018r. odbyło się kolejne spotkanie ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Zwyczajowo rozpoczęliśmy je wspólną modlitwą, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii sprawowanej przez opiekuna duchowego naszego Ogniska – ks. Piotra Arbaszewskiego. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

Dalsza część wyglądała nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ spotkanie rozpoczęliśmy konferencją, którą wygłosił nasz gość specjalny – ks. Zdzisław Jancewicz – wykładowca na KUL-u oraz obrońca węzła małżeńskiego przy Sądzie Biskupim Diecezji Drohiczyńskiej. Temat konferencji brzmiał: „Strona moralna i prawna stwierdzenia nieważności małżeństwa.”

Ks. Zdzisław przybliżył nam tematykę związaną z tym zagadnieniem i przypomniał zasadę, iż małżeństwo cieszy się przychylnością prawa. Podkreślił też, że obowiązuje zasada domniemania ważności małżeństwa – każde zawarte w kościele małżeństwo uznaje się za ważne, dopóki nie zostanie stwierdzona jego nieważność. W skrócie – możemy mieć różne odczucia co do ważności zawieranego przez nas małżeństwa i „podejrzewać”, że istnieją przesłanki co do jego nieważności, ale to nie wystarczy, decyzję taką musi wydać sąd biskupi. Najistotniejszy w całym postępowaniu jest moment zawierania małżeństwa i wszystkie okoliczności, które temu towarzyszą. Wszystko, co wydarzyło się później może być tylko skutkiem przyczyny rozpadu i ew. nieważności małżeństwa. Proces w sądzie biskupim toczy się po to, aby poznać prawdę obiektywną o zawartym małżeństwie.

Mocno wybrzmiał także temat zdrady małżeńskiej. Za zdradę nie uznajemy wyłącznie kontaktu fizycznego z inną osobą, ponieważ małżeństwo nie opiera się wyłącznie na takiej relacji dwojga ludzi. Można dopuścić się zdrady współmałżonka również na innej płaszczyźnie – relacji i więzi. Wchodząc w bliskie relacje emocjonalne z osobą płci przeciwnej, dzielimy się z nią swoją osobą, wkraczamy w obszar zarezerwowany dla współmałżonka. Warto zdawać sobie z tego sprawę.

Zakończeniem konferencji były słowa ks. Jancewicza, iż „żyjąc w grzechu zakręcamy kurek z łaską.”

Po tej części przeszliśmy do omówienia spraw bieżących, wymieniliśmy intencje modlitewne oraz podzieliliśmy się tym, co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie. Rozważaliśmy także Słowo Boże, a konkretnie J17, 6-21, który to fragment przygotował dla nas Marek. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian (1 Kor 6,1-11).

Kolejne spotkanie ogniska zaplanowaliśmy na 18.03.2018r. w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach na godz. 15:00. Ma ono charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

Ruszyły już zapisy na Wiosenne Ogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar.

Rekolekcje odbędą się w dwóch różnych miejscach i terminach, ale głosił je będzie ten sam Rekolekcjonista.

REKOLEKCJONISTA: ks. dr Jarosław Międzybrodzki.
TEMAT: O WIERNOŚCI, KTÓRA BOLI….

I TERMIN: Ożarów Mazowiecki – 27-29.04.2018
II TERMIN: Porszewice k/Łodzi – 1-3.06.2018

Więcej informacji oraz formularz do zapisów, tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&p=30486#p30367

Serdecznie zapraszam! 😀

 

W sobotę 27 stycznia odbyło się w Drohiczynie spotkanie członków naszej wspólnoty z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem. W spotkaniu tym również wzięli udział doradcy rodzinni z diecezji wraz z grupą dzieci z parafii Zembrów.
Relacja z tego wydarzenia już jest na stronie diecezji drohiczyskiej: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/swiateczne-spotkanie-doradcow-zycia-rodzinnego-oraz-wspolnoty-sychar/
Dziękujemy Księdzu Biskupowi za Mszę Świętą, odprawioną w naszej intencji, za czas nam poświęcony oraz budujące rozmowy 🙂

 

 

14 stycznia 2018r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim 14 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Mszy Św. zwyczajowo przeszliśmy do salki obok. Spotkanie rozpoczęła liderka od przedstawienia charyzmatu naszej wspólnoty, omówiła także obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, po czym wymieniliśmy intencje modlitewne i przystąpiliśmy do rozważania Słowa Bożego. Tym razem rozważaliśmy Prolog Ewangelii wg św. Jana:

„Na początku było Słowo,

a Słowo było u Boga,

i Bogiem było Słowo.

Ono było na początku u Boga.

Wszystko przez Nie się stało,

a bez Niego nic się nie stało,

co się stało.

W Nim było życie,

a Życie było Światłością ludzi,

a Światłość w ciemnościach świeci,

i ciemność Jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,

Jan mu było na imię.

Przyszedł on na świadectwo,

aby zaświadczyć o Światłości,

by wszyscy uwierzyli przez niego.

Nie był on Światłością,

lecz [posłanym] aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,

która oświeca każdego człowieka,

gdy na świat przychodzi.

Na świecie było [Słowo],

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli.

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,

dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,

tym, którzy wierzą w Imię Jego –

którzy ani z krwi,

ani z żądzy ciała,

ani z woli męża,

ale z Boga się narodzili.

A Słowo Ciałem się stało

i zamieszkało wśród nas.

I oglądaliśmy Jego chwałę,

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,

pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: «Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie».

Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali – łaskę po łasce.

Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył.”

(J 1, 1-18)

Bardzo piękne rozważanie przygotował dla nas Darek, zamieszczamy je poniżej:

„Św. Jan w Prologu, jak i w całej swej Ewangelii zachęca nas do medytacji, by przeżywać ją duchowo, zagłębiać się i żyć nią.

Bóg wypowiedział Słowo i przez nie wszystko się stało, z miłości do ludzi stało się ciałem.

Widzę jak w moim życiu Słowo działa, jako człowiek stworzony na obraz i podobieństwo Boga otrzymałem wiele słów pięknych, którymi mogę wielbić Boga, oddawać Mu cześć, sławić Jego imię, dziękować Mu, prosić i żyć w komunii z Bogiem – to jest sens mojego życia.

Moi rodzice wypowiedzieli słowo i zostałem ochrzczony, ksiądz wypowiedział słowa „ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.” Wypowiedziałem też słowa „i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską.” I to się podobało Bogu. Błogosławił mi i nie odstępował mnie. Ja jednak potrafiłem wypowiadać słowa, które zabijają drugiego człowieka, krzyżują mojego Boga, zadają Mu cierpienie. To ja swoimi słowami i czynami robiłem z siebie boga, twierdziłem, że jestem samowystarczalny – a to nie było zamysłem Boga. Tak więc słowo jak miecz obosieczny może zabić, albo może też wzbudzić radość życia w komunii z Bogiem.

W naszej wspólnocie Sychar doskonale widać jakie spustoszenie może zrobić słowo w naszym życiu, ale też ubogacić je w sposób cudowny, gdzie Bóg mówi: „Tak, chcę Darku, bądź uzdrowiony…”

W liście do Efezjan Św. Paweł mówi: „Niech nie wychodzi z waszych ust żadna mowa szkodliwa, lecz tylko budująca, zależnie od potrzeby, by wyświadczała dobro słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego…”

Bóg posłał nam Jana Chrzciciela, by zaświadczył o światłości Jezusa. To sam Bóg uniżył się, wyraził swoją miłość do nas poprzez mękę i śmierć na krzyżu, ale i zwycięstwo zmartwychwstania, dając nam możliwość życia wiecznego. Jan był to człowiek twardy, nieugięty, surowy dla siebie i wymagający w wierze. Ale czyż to nie jedyna droga do zbawienia?

Na pozór Prolog św. Jana jest trudny teologicznie, lecz nie o teologię tu chodzi, a o moje utożsamienie się ze Słowem, wprowadzeniem go w czyn, ale tylko taki, który podoba się Bogu.”

Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy również fragment z Ewangelii wg św. Jana: J 17, 6-21. Rozważania przygotuje Marek.

W dalszej części spotkania omawialiśmy szóste już lekarstwo na naszą głupotę,a mianowicie: „Ukochaj wolność.” Można się z nim zapoznać tu:  http://mateusz.pl/mt/10sposobow/06.htm  Towarzyszyła nam myśl, że każdy z nas jest wezwany do pracy nad sobą. Jestem wolny w moim domu – w mojej duszy. Trud trwania (w wierności, ale także bycia we wspólnocie, czy też inne nasze trudy) jest wielką pracą nad sobą. Naszą obroną jest stan łaski uświęcającej, który zamyka dostęp złemu. Kiedy patrzymy na wszystko przez pryzmat prawdy i dobra – wtedy działa w nas Duch Święty. Zły duch ma władzę nad naszym ciałem, natomiast Duch Święty ma władzę nad naszą duszą. Ważna jest formacja sumienia, ponieważ w ten sposób kształtujemy przypadłości, które są w nas.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 11 lutego na godzinę 15:00 w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy wszystkie chętne osoby 🙂

17 grudnia 2017 roku odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie rozpoczęliśmy o godzinie 15:00 Koronką do Miłosierdzia Bożego, następnie uczestniczyliśmy w Eucharystii, sprawowanej przez naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego. We Mszy Św. uczestniczyły także siostry Karmelitanki, w których domu zakonnym gościmy na spotkaniach naszej wspólnoty. Na ręce Siostry Przełożonej złożyliśmy życzenia bożonarodzeniowe dla całego zgromadzenia oraz przekazaliśmy drobny upominek.

Następnie udaliśmy się do salki na spotkanie formacyjne, które rozpoczęła liderka Alicja, przypominając nam chryzmat wspólnoty Sychar oraz obowiązujące zasady. W spotkaniu wzięło udział 17 osób, w tym jedna nowa. Było to jednocześnie nasze spotkanie opłatkowe, dlatego też po rundzie dzielenia i wymianie intencji modlitewnych, przyszedł czas na łamanie się opłatkiem i składanie życzeń, dzielenie się radością z narodzin Boga, który przyszedł do nas jako bezbronne dziecko, potrzebujące opieki i troski każdego z nas.

W kolejnej części spotkania rozważaliśmy Słowo Boże (Iz 40, 1-11), które przygotował dla nas Marek z Węgrowa. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy Prolog Ewangelii św. Jana, fragment ten przygotuje Darek.

W części konferencyjnej wysłuchaliśmy nagrania zawierającego świadectwo liderki ogniska lubelskiego, Małgosi. Nosi ono tytuł „Wytrwałość w modlitwie”, do odsłuchania tu: https://archive.org/details/GosiaStanickaSycharLublin21.10.17Akt

Małgosia zwraca w nim uwagę na częste podszepty kusiciela, który chce nas zniechęcić do modlitwy. Może być tak, iż stawiamy sobie zbyt wysokie wymagania co do tego, jak nasza modlitwa powinna wyglądać. Może się też zdarzyć, że mamy poczucie, iż nasze modlitwy, mimo tylu starań, nie są wcale wysłuchiwanie. Naszą największą klęską jest zniechęcenie i zaniechanie modlitwy (w przypadku sycharków, zwłaszcza za współmałżonka).

To właśnie modlitwa jest największą miarą człowieka nawracającego się, a pierwszym owocem modlitwy staje się nasza własna przemiana – przebaczenie współmałżonkowi, a tym samym danie wolności samemu sobie. Skutkiem jest nasze umocnienie i otwarcie na Bożą wolę. Musimy też pamiętać, że modlitwa jest najbardziej bezpiecznym, pokojowym i najskuteczniejszym sposobem wpływania na zachowanie drugiej osoby.

Kiedy staramy się być wierni w modlitwie, jesteśmy narażeni na ataki złego. Im bardziej będziemy próbować, tym bardziej będzie nas atakował. Umocnieniem niech będzie nam myśl, że tylko Bóg daje pokój serca, którego świat dać nam nie może.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą, prosząc o dobre owoce naszej pracy formacyjnej.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 14 stycznia w domu zakonnym ss karmelitanek, zapraszamy wszystkie chętne osoby. Natomiast w sobotę 27 stycznia planujemy uczestniczyć w spotkaniu opłatkowym z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem, bliższe szczegóły zostaną podane wkrótce.

W sobotę 2 grudnia lokalne Ogniska Sychar organizują Dni Skupienia – w dwóch różnych miejscach.

1. w parafii Zembrów organizowany jest Dzień Skupienia dla Ognisk Sycharowskich warszawskich. Głoszącym nauki będzie ks. dr Piotr Arbaszewski. Program jest następujący:

godz. 9.00 zawiązanie wspólnoty
Kawa czy herbata?

godz. 10.00 Konferencja I – Komunia z Bogiem fundamentem komunii ludzkiej i małżeńskiej

godz. 11.45 Konferencja II – Małżeństwo sakramentalnym przymierzem, zanurzonym w paschalne tajemnice Chrystusa

godz. 13.00 obiad i zwiedzanie lokalnych zabytków

godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia

godz. 15.20 Konferencja III – Małżonkowie oblubieńcami Ducha Świętego – rozważania na progu nowego programu duszpasterskiego

godz. 16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Różaniec. Spowiedź święta. Nabożeństwo I-wszo sobotnie.

godz. 17.00 Msza Święta

godz. 18.00 kolacja

Ks. Piotr Arbaszewski zaprasza również chętnych z Ogniska siemiatyckiego 🙂

2. Ognisko w Hodyszewie organizuje Dzień Skupienia pod hasłem „Od przemocy do życia w obfitości” ; konferencje głosić będzie Mirka Pakur z Ogniska w Gdańsku. Program jest następujący:

10.00 – Msza Święta w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie

– po Mszy Świętej kawa, herbata w Ośrodku „Ojczyzna”

12.15-13.45 – Konferencja I

13.45-14.45 – Obiad

14.45-16.15 – Konferencja II

16.15-16.45 – panel dyskusyjny

17.00-17.30 -Adoracja Najświętszego Sakramentu

W obu przypadkach (Zembrów i Hodyszewo) koszt wynosi 35zł.

Zgłoszenia proszę kierować do liderki pod nr 606450949 (wystarczy sms 🙂 )

Serdecznie zapraszam! 🙂

12 listopada odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Tradycyjnie miało ono miejsce w Domu Zakonnym ss Karmelitanek, a rozpoczęliśmy je Koronką do Miłosierdzia Bożego. Następnie uczestniczyliśmy we Mszy Św., która sprawowana była w intencji sycharki z naszego ogniska – Bogusi oraz jej męża, po czym przeszliśmy do salki przy kaplicy. W spotkaniu uczestniczyło 13 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Gościnnie odwiedziły nas trzy osoby z formującego się Ogniska w Białej Podlaskiej, sycharka z Białegostoku oraz jedna nowa osoba.
Spotkanie rozpoczęliśmy od przypomnienia zasad obowiązujących w naszej wspólnocie, następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, w której każdy miał możliwość powiedzenia kilku słów o sobie oraz o tym, co wydarzyło się u nas w ostatnim czasie. Po omówieniu spraw organizacyjnych i wymianie intencji modlitewnych, przystąpiliśmy do rozważania Słowa Bożego (1 Tes 4, 13-18); tym razem rozważanie przygotowała dla nas Jola. Dzielenie się tym, co porusza w nas to Słowo, okazało się znakomitym wprowadzeniem do dalszej części spotkania, podczas której omawialiśmy kolejny rozdział książki o. Jędrzejewskiego „10 sposobów na głupotę (własną)”. Rozdział ten nosi tytuł „Wyznawaj swoje przewinienia.” Wywiązała się żywa dyskusja, ponieważ temat mocno dotykał sytuacji, jakie w ostatnim czasie przeżywamy.
Idąc przez życie, nie możemy zapominać, że żyjemy po to, aby zasłużyć na niebo. Bóg daje nam w tym celu potrzebne narzędzia, którymi są sakramenty święte, w tym także sakrament pokuty i pojednania. Istotą spowiedzi jest powierzenie swojego poranionego życia Bogu, w nadziei, że będzie je odnawiał.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą uwielbienia i dziękczynienia za cała historię naszego życia – przeszłego, teraźniejszego oraz przyszłego, oddając je w zaufaniu naszemu Zbawcy.
Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 17 grudnia w Domu Zakonnym ss Karmelitanek na godz. 15:00. Na spotkaniu omawiać będziemy następujący fragment z Pisma Św. – Iz 40, 1-11. Rozważanie przygotuje Marek.

Będzie to spotkanie opłatkowe, otwarte dla wszystkich przeżywających kryzys małżeński na każdym jego etapie – serdecznie zapraszamy 🙂

W sobotę 21 października odbyła się w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie Konferencja naukowa na temat małżeństwa i rodziny. W konferencji tej, zorganizowanej przez naszego opiekuna duchowego, a jednocześnie dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Drohiczyńskiej – ks. kan. dra Piotra Arbaszewskiego – wzięli również udział przedstawiele WTM Sychar diecezji drohiczyńskiej.
Na stronie diecezji drohiczyńskiej można już odsłuchać homilię ks. bpa Tadeusza Pikusa oraz wykłady dwóch prelegentów, reprezentujących środowisko naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Więcej informacji, nagrania oraz zdjęcia znajdują się tu: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/konferencja-naukowa-na-temat-malzenstwa-i-rodziny/

W niedzielę 15 października w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Małżeńskiej WTM Sychar. O godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej została odprawiona Msza Święta.
Na spotkaniu formacyjnym spotkało się tym razem 12 osób (w tym jedna nowa – chwała Panu!), towarzyszył nam też nasz opiekun duchowy, ks. Piotr Arbaszewski.
Po przybliżeniu przez liderkę naszego charyzmatu, podzieliliśmy się tym, co u nas nowego zdarzyło się w ostatnim czasie; październik dla nas najwyraźniej obfitował w Boże łaski, bowiem niektóre wypowiedzi spotkały się wręcz z oklaskami 🙂
W kolejnej części podczas rozważań Słowa Bożego towarzyszył nam cytat z Listu do Filipian (Flp 2, 12-18); natomiast przez najbliższy miesiąc do spotkania listopadowego mamy rozważać z kolei fragment Pierwszego Listu do Tesaloniczan (1 Tes 4, 13-18).
W części konferencyjnej kontynuowaliśmy formowanie się na podstawie pozycji „10 sposobów na głupotę (własną)”; tym razem lekarstwo czwarte „Nie obwiniaj” wywołało zarówno burzę głosów w dyskusji, jak i kolejne świadectwo, które również zostało przez nas docenione oklaskami. Z lekarstwem można zapoznać się na stronie http://mateusz.pl/mt/10sposobow/04.htm

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy tradycyjnie u ss karmelitanek w Siemiatyczach, na niedzielę 12 listopada na godz. 15.00.
Nasze spotkania są spotkaniami otwartymi, zatem serdecznie zapraszam 🙂

Już w najbliższą sobotę 7 października odbędzie się Różaniec do Granic – ogólnopolska modlitwa różańcowa w intencji wyproszenia Bożych łask dla Polski i świata. Jest to m.in. odpowiedź na prośby Matki Bożej, wypowiedziane podczas objawień 140 lat temu w Gietrzwałdzie i 100 lat temu w Fatimie. Więcej informacji znajduje się tu http://www.rozaniecdogranic.pl
Bardzo zachęcam do uczestnictwa, wciąż można wybrać kościół stacyjny, z którego grupy ruszą ku granicy państwa; jeśli ktoś jednak nie będzie mógł uczestniczyć fizycznie – zachęcam do uczestnictwa duchowego.

Zgodnie z kilkukrotnymi ogłoszeniami podczas naszych spotkań Ogniskowych przypominam, że w ostatni weekend października (28-29 października) odbędą się dni skupienia z ks. Markiem Dziewieckim, organizowane przez Ognisko w Białymstoku. Więcej informacji znajduje się tu: http://bialystok-wniebowziecia-nmp.sychar.org/2017/09/20/o-malzenstwie-i-rodzinie-ks-marek-dziewiecki-w-bialymstoku-28-29-10-2017-r/
Zgłoszenia – do liderki Ogniska siemiatyckiego telefonicznie lub sms-em, oraz na najbliższym spotkaniu Ogniska, w niedzielę 15 października.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 17 września w domu zakonnym ss Karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie ogniska Wiernej Miłości Sychar. O godzinie 15:00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po niej została odprawiona Msza Święta. Było to jednocześnie nasze rocznicowe spotkanie (4 rocznica istnienia Ogniska 🙂 ). Wzięło w nim udział ponad 20 osób, w tym goście z Ognisk w Białymstoku, Hodyszewie oraz formującego się Ogniska w Białej Podlaskiej. Nie zabrakło również naszego opiekuna duchowego ks. Piotra, a gościem specjalnym był Krajowy Duszpasterz Wspólnoty Sychar- ks. Paweł Dubowik.
Jak przystało na urodziny, nie obyło się bez tortu i wzruszeń 🙂 Ks. Piotr przypomniał też, jak doszło do powstania Ogniska w Siemiatyczach.
Po słodkim akcencie przyszła pora na spotkanie formacyjne, które rozpoczęła liderka, przypominając obowiązujące zasady. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, po której rozważaliśmy Słowo, jakie skierował do nas Bóg w 6 rozdziale Listu św. Pawła do Efezjan. Fragment ten przygotowała dla nas Iwonka. Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Listu św. Pawła do Filipian 2,12-18. Rozważania przygotuje dla nas Gosia.
Kolejna część spotkania wyglądała nieco inaczej niż zazwyczaj, ponieważ nie skupiliśmy się na omawianiu konkretnego tematu, lecz dzieliliśmy się żywym doświadczeniem wspólnoty Sychar w naszym życiu. Wprowadzeniem były słowa, które skierował do nas ks. Paweł, podkreślając, że wspólnota pełni dla nas niejako funkcję rodziny, za którą odpowiedzialny jest każdy z nas. Tak jak w rodzinie, powinniśmy troszczyć się o jej rozwój i odpowiedzialnie pełnić swoje role. W tym wszystkim najważniejsza jest odpowiedź na pytanie – dla kogo to wszystko robię, angażuję się w różne aktywności? Czy dla Boga, który postawił mnie w tej sytuacji? Czy raczej wynika to z czynników ludzkich? Warto, aby każdy z nas pochylił się nad tą refleksją.
Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Na kolejne spotkanie zapraszamy na niedzielę 15 października na godzinę 15:00 do domu zakonnego ss Karmelitanek w Siemiatyczach. Spotkanie ma charakter otwarty, szczególnie mile widziane są nowe osoby, które pragną doświadczyć żywego działania wspólnoty i Pana Boga w ich życiu 🙂

W październiku br. odbędę się ogolnopolskie rekolekcje jesienne naszej wspólnoty.
Tematem rekolekcji będzie „Zrozumieć siebie, pokochać innych”. Poprowadzi je ks. prof. Grzegorz Polok, autor m.in. książek „Rozwinąć skrzydła” i „W drodze do siebie”. Dotyczą one problemów DDA (dorosłych dzieci alkoholików), DDD (dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych) oraz DDRR (dorosłych dzieci rozwiedzionych rodziców).
Terminy, szczegóły oraz formularz do zapisów znajduje się tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=346
Zapraszam 🙂

W niedzielę 27 sierpnia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Tym razem gościnnie spotkaliśmy się w Zembrowie, w parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego, z racji na obchodzony Odpust ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej. W spotkaniu wzięło udział ponad 20 osób, w tym goście – sycharki z ognisk w Łukowie, Białymstoku, Hodyszewie oraz gość z Białej Podlaskiej.
Spotkanie rozpoczęliśmy udziałem w uroczystej Sumie, po czym zostaliśmy ugoszczeni pysznym obiadem w Domu Parafialnym 🙂 Wzmocniwszy ciało, przyszedł czas na pokrzepienie ducha. W tym celu udaliśmy się do kościoła, aby odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W chwili ciszy mogliśmy także, przed obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej, oddać Jej swoje intencje oraz podziękowania.
Następnie przyszedł czas na właściwe spotkanie, na które ponownie udaliśmy się do salki w Domu Parafialnym. Liderka rozpoczęła od przypomnienia obowiązujących zasad, po czym przeszliśmy do ogłoszeń oraz rundy dzielenia. Wymieniwszy intencje modlitewne, przystąpiliśmy do rozważania Słowa Bożego (Ap 12, 1-18), który to fragment przygotowała dla nas w tym miesiącu Monika. W czasie rozważania nasz opiekun duchowy zwrócił uwagę na bardzo istotną kwestię, a mianowicie na to, iż czytając Słowo Boże, pomimo że może nie wszystko rozumiemy, to jednocześnie modlimy się do Ducha Świętego, tego samego, który natchnął kiedyś piszących Pismo Św.
Na kolejnym spotkaniu rozważać będziemy cały rozdział 6 Listu św. Pawła do Efezjan (Ef 6); rozważania przygotuje Iwona.
Po krótkiej przerwie liderka przeczytała kolejny już fragment książki „10 sposobów na głupotę (własną)”. Tym razem omawialiśmy rozdział III „Naucz się ufać”, którego skrót jest dostępny tu: http://mateusz.pl/mt/10sposobow/03.htm
Dla przypomnienia pierwsze dwa lekarstwa to:
1. Zmieniaj siebie.
2. Nie zmieniaj siebie sam.
Mottem przewodnim były słowa Jezusa: „Ufaj synu, twoje grzechy są ci odpuszczone.” Wywiązała się żywa dyskusja, poparta świadectwem życia sycharków.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą połączoną z błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 17 września (niedziela), tym razem tradycyjnie już zapraszamy do domu zakonnego ss Karmelitanek w Siemiatyczach na godz. 15.00. Będzie to jednocześnie nasze rocznicowe spotkanie (4 rocznica istnienia naszego Ogniska 🙂 ), dlatego też serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby oraz sycharki z innych ognisk 🙂

Ruszyły już zapisy na ogniskowe rekolekcje sycharowskie, które odbędą się 22-24 września br. w Kodniu. Ich organizatorem są trzy Ogniska, nasi południowi sąsiedzi: Ogniska w Lublinie, Puławach i Łukowie. Rekolekcjonistą będzie ks. Łukasz Kałaska, do niedawna opiekun Ogniska w Łukowie.
Wszelkie informacje znajdują się tu: https://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=74&t=301, zaś formularz do zapisów znajduje się tu: http://formularz.sychar.org/rekolekcje_ogniskowe.html
Bardzo zachęcam do szybkich decyzji, bowiem ilość miejsc jest ograniczona, a chętnych wielu 🙂

W niedzielę 9 lipca ponownie rozpaliliśmy siemiatyckie Ognisko Wiernej Miłości Małżeńskiej. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 13 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.
Po rundzie świadectw i dzielenia się tym, czym w ostatnim czasie żyjemy, przystąpiliśmy do rozważań Słowa Bożego. W tym miesiącu towarzyszył nam fragment Ewangelii św. Mateusza, dotykający kwestii radykalizmu ewangelicznego (Mt 5, 21-37); rozważania przygotował Marek. Przez następny miesiąc towarzyszyć ma nam z kolei fragment z Apokalipsy (Ap 12, 1-18); rozważania osobiste na sierpień przygotuje Monika.
Następnie na bazie tekstu homilii ks. Edwarda Stańka omówiliśmy związek czasu i miłości. Z tekstem tym, znajdującym się pod tytułem „Wykorzystać czas”, można zapoznać się tu: http://mateusz.pl/czytania/2017/20170101.html
Spotkanie formacyjne zakończyliśmy modlitwą oraz błogosławieństwem ks. Piotra, potem długie minuty poświęciliśmy na wzajemne bycie dla siebie w ramach grupy wsparcia. Czas spotkania w grupie wsparcia zakończyliśmy modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Następne spotkanie naszego Ogniska będzie połączone z uroczystościami odpustowymi, związanymi ze świętem Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. W niedzielę 27 sierpnia spotykamy się w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego w Zembrowie. O godz. 12.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta, po której jesteśmy zaproszeni na obiad, zaś następnie ok. godz. 15.00 będziemy mieć spotkanie formacyjne.
Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy serdecznie 🙂

W niedzielę 11.06.2017r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Tym razem miało ono jednak nieco inny przebieg niż zazwyczaj, ponieważ rozpoczęliśmy je udziałem w Marszu dla Życia i Rodziny.
O godzinie 12:00 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św., sprawowanej przez naszego opiekuna duchowego w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, następnie jako uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny przeszliśmy ulicami miasta do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP. Tam miała miejsce agapa, w trakcie której liderka ogniska złożyła świadectwo dotyczące naszej wspólnoty oraz trwania w wierności przysiędze małżeńskiej, zachęcając tym samym zainteresowane osoby do udziału w comiesięcznych spotkaniach.
Następnie udaliśmy się do domu zakonnego ss. karmelitanek na spotkanie formacyjne, które rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia.
W spotkaniu uczestniczyło 12 osób, w tym gościnnie brat z Ogniska Sychar w Hodyszewie.
Po odmówieniu modlitwy przeszliśmy do „rundy dzielenia”, a następnie omówiliśmy sprawy organizacyjne i wymieniliśmy intencje modlitewne.
W dalszej części spotkania rozważaliśmy fragment z Pisma Św. dotyczący Wieczerzy Pańskiej, jako uczty jedności i pokoju (1 Kor 11, 17-34). Bardzo mocno wybrzmiał w tym miejscu temat wspólnoty i jej znaczenia w naszym życiu. Dało się tu zauważyć działanie Ducha Św., ponieważ część konferencyjna dotyczyła właśnie tematu ściśle związanego z rolą wspólnoty w procesie naszego uzdrawiania i trwania w miłości Bożej.
Jako rozważnie posłużył nam już II rozdział publikacji dominikanina Wojciecha Jędrzejewskiego „10 sposobów na głupotę (własną).” Rozdział ten nosi tytuł: „Lekarstwo drugie. Nie zajmuj się sobą sam.” Tekst, nad którym pracowaliśmy na spotkaniu, znajduje się tu: http://mateusz.pl/mt/10sposobow/#l1
Temat poruszył zebrane osoby, rozważania były bardzo głębokie, wywiązała się dyskusja, w trakcie które padły znamienne słowa C. K. Norwida: „Miłość to czyni, że niewinny winami winnego się wini… ”

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 9 lipca na godzinę 15:00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Zapraszamy wszystkie chętne osoby, spotkanie ma charakter otwarty 🙂

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 11 czerwca. Połączone ono będzie z Marszem dla Życia i Rodziny, o którym informacje można znaleźć tu: http://drohiczynska.pl/aktualnosci/marsz-dla-zycia-i-rodziny-po-raz-pierwszy-w-siemiatyczach/
Zatem: spotykamy się o godz. 12.00 w kościele pw. św. Andrzeja Boboli, bierzemy udział w Mszy Świętej, następnie idziemy w Marszu pod kościół pw. Wniebowzięcia NMP, gdzie będzie zakończenie Marszu. Ok. godz. 15.00 spotkamy się w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek, odmówimy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym udamy się na spotkanie formacyjne.

Bardzo zachęcam do przyjścia w koszulkach sycharowskich 😀

Zarówno udział w Marszu, jak i nasze spotkanie mają charakter otwarty – serdecznie zapraszamy! ?

W sobotę 27 maja odbyło się integracyjno-formacyjne spotkanie trzech Ognisk – siemiatyckiego, hodyszewskiego i białostockiego. Tym razem spotkaliśmy się w nader pięknym i niepowtarzalnym zakątku naszego regionu, a mianowicie w Białowieży. W spotkaniu wzięło udział ok 30 osób, łącznie z dziećmi, oraz opiekun duchowy ogniska hodyszewskiego – ks. Jacek Zakrzewski.
Po spotkaniu organizacyjnym u jednej z sycharowiczek, udaliśmy się na Mszę Św., która została odprawiona w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Ostatnią udokumentowaną Mszę Św. w tym miejscu sprawował przeszło 400 lat temu ks. Piotr Skarga. Świadomość tych faktów historycznych sprawiła, że Msza Św. tym bardziej stała się dla nas niepowtarzalnym przeżyciem.
Po Eucharystii przystąpiliśmy do zwiedzania Szlaku Dębów Królewskich. Sycharowiczka, która gościła nas u siebie, w niezwykle interesujący sposób przedstawiła nam fakty historyczne związane z tym miejscem. Następnie udaliśmy się do ogrodów naszej gospodyni, gdzie rozpaliliśmy ognisko i posililiśmy nasze ciała 🙂
O godzinie 15.00 odmówiliśmy przed kapliczką Matki Bożej Koronkę do Bożego Miłosierdzia, po czym ks. Jacek wygłosił konferencję na temat czasu wolnego. Podkreślił, że w dzisiejszym zabieganym świecie często angażujemy się w różne aktywności, co samo w sobie nie jest złe. Jednak musimy pamiętać, iż w tym zabieganiu bardzo ważna jest także chwila wytchnienia, czas poświęcony sobie i bliskim. Dla zachowania zdrowia psychicznego, jaki i fizycznego wskazane są następujące proporcje odpoczynku:
– pół godzinny dziennie
– pół dnia w tygodniu
– jeden dzień w miesiącu 🙂

Po konferencji mieliśmy czas wolny, który przeznaczyliśmy na refleksje i wzajemną integrację. Spotkanie zakończyliśmy nabożeństwem majowym, odprawionym także przy kapliczce Matki Bożej. Wzmocnieni na ciele i duchu, powróciliśmy do naszych domów.

Dziękujemy Bogu za ten wspólnie spędzony czas. Dziękujemy za wspólnotę, która jest dla nas miejscem, gdzie nieustannie możemy Go odnajdywać w drugim człowieku.

IMG_8571

W tym roku Ogólnopolskie Wiosenne Rekolekcje WTM Sychar poprowadził nasz opiekun duchowy ks. kan. dr Piotr Arbaszewski; jesteśmy z tego faktu bardzo dumni 🙂 W obydwu turach rekolekcji brały udział osoby z naszego Ogniska.
Poniżej relacja jednej z sycharek z Lublina:

Wiosną 2017 r. odbyły się kolejne ogólnopolskie rekolekcje Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, w dwóch terminach i miejscach: 28-30.04 w Laskowicach k/Świecia i 19-21.05 w Ożarowie Mazowieckim.
Oba te wydarzenia połączyła osoba rekolekcjonisty. Nasze zaproszenie przyjął ks. dr Piotr Arbaszewski – znany Wspólnocie jako opiekun duchowy Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Przyjechał do nas z Diecezji Drohiczyńskiej, gdzie pełni m.in. posługę Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin; jest proboszczem Parafii Najświętszego Zbawiciela w Zembrowie, dyrektorem Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drohiczyńskiej i wykładowcą Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie. Prowadzi także katechezy dla narzeczonych, a także rekolekcje dla małżeństw w kryzysie, czego doświadczyli członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR z całej Polski.
Ks. Piotr przygotował dla ok. 200 uczestników ucztę duchową pod hasłem „Dlatego przygarniajcie siebie nawzajem, bo i Chrystus przygarnął was – ku chwale Boga (Rz 15,7)”. Wygłosił kazania i konferencje dotyczące zamysłu Bożego odnośnie małżeństwa, m. in.:
– Małżeństwo naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety. Małżeństwo jako komunia osób.
– Sakramentalność małżeństwa.
– Chrześcijańska wizja miłości. Przymioty miłości małżeńskiej.
– Miłość płodna w służbie cywilizacji życia i miłości.
Swoje wystąpienia wzbogacił materiałami, przygotowanymi dla każdego z uczestników oraz prezentacjami multimedialnymi.
Ks. Piotr ujął uczestników rekolekcji swoim sposobem bycia, wypowiedzi, bogactwem treści, poczuciem humoru i ogromną serdecznością i zrozumieniem, które odczuwaliśmy na każdym kroku – podczas konferencji, modlitwy, wspólnego nabożeństwa majowego i czasu wolnego. Potwierdzają to świadectwa uczestników rekolekcji – sakramentalnych małżonków na różnych etapach kryzysu, m.in.:
[…] Najbardziej jednak utkwiło mi zdanie ks. Piotra ,że ,,NAJKRÓTSZA DROGA CZŁOWIEKA DO CZŁOWIEKA PROWADZI PRZEZ BOGA ,,Niby to takie oczywiste, a jednak … Rozmawiając z innymi oraz słuchając ich świadectw dostrzegłam jak bardzo my/ja , tak wierzący przecież ludzie, ponad Boga stawiamy własną pychę, dumę, wyniosłość, chęć odegrania się, zemsty i wiele innych cech nie mających nic wspólnego z tym zamysłem Boga, o którym mówił ks. Piotr […]
[…] Ksiądz Piotr odpowiedział na pytanie nurtujące wielu z nas o przyczynach kryzysu małżeńskiego, że ,,jakie są fundamenty taka i budowla […].
[…]dziękuję wszystkim – za obecność, za rozmowy, ks. Piotrowi za rewelacyjne konferencje […]
[…] Ogromne, ogromne dzięki za wspaniały czas. Moje pierwsze rekolekcje z Wami…były niesamowite..poznałam Was w realu i nadal nie mogę wyjść ze zdumienia. Bardzo Wam wszystkim dziękuję […].
Całe rekolekcje zostały nagrane i ich zapis ukaże się na stronie Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w zakładce Rekolekcje http://sychar-rekolekcje.blogspot.com/, co umożliwi zapoznanie się szerszej grupie odbiorców z treściami wystąpień ks. Piotra Arbaszewskiego.
Bardzo dziękujemy Księdzu za poświęcenie nam swego czasu i za życzliwość, Bóg zapłać 🙂

Bezpośredni link do nagrań (homilie oraz konferencje) znajduje się tu: https://www.youtube.com/watch?v=jzoe5mAraUQ&index=2&list=PLobUwltc9GBZEm-VYzAo1eccXwbHkTCWp

SONY DSC

W sobotę 27 maja organizujemy wspólne, integracyjno-formacyjne spotkanie trzech Ognisk – siemiatyckiego, hodyszewskiego i białostockiego. Można przyjechać z rodziną, z dziećmi 🙂
Program jest następujący:

10.00 – spotkanie wszystkich u jednej z sycharek w Białowieży, zostawienie u niej przywiezionych art. spożywczych, załadowanie tego co trzeba do lodówki.
10.15 – wyjazd na Mszę Św. do Puszczy (chyba, że będzie kiepska pogoda, wtedy Msza Święta odbędzie się pod dachem, w innym miejscu).
10.30 – Msza Św.
11.30 – zwiedzanie Szlaku Dębów Królewskich
13.00 – ognisko z kiełbaskami w Białowieży
15.00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.15 – konferencja ks. Jacka Zakrzewskiego i czas refleksji (dzieci w tym czasie mają ogród do samodzielnej dyspozycji, lub są z rodzicami; konferencja będzie dostosowana do ich percepcji).
16.00 – integracje sycharków
ok.17.00-18.00 – powrót

Należy zabrać ze sobą pożywienie dla siebie i rodziny na ten dzień, można umówić się i podzielić się w kilka osób/Ogniskiem, kto co bierze. Bardzo warto w ten sposób, bo wtedy integracyjnie założymy jeden wspólny stół dla wszystkich. Rodzice powinni sami zadbać o specyficzne potrzeby żywieniowe swoich dzieci.

Obowiązkowo! należy zabrać ze sobą preparaty na komary i kleszcze. Warto wziąć ze sobą turystyczne krzesełka i/lub karimaty, aby mieć na czym usiąść podczas Mszy w Puszczy. Należy zadbać o swoje i dzieci obuwie i odzienie turystyczne, dostosowane do pogody.

Wszelkie dodatkowe informacje pod nr tel.: 606-450-949

Serdecznie zapraszamy 🙂

23 kwietnia 2017r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Spotkanie rozpoczęliśmy tradycyjnie Koronką do Bożego Miłosierdzia, następnie przeszliśmy do salki obok na część formacyjną. Wyjątkowo spotkanie odbyło się bez Mszy Św., z powodu nieobecności naszego opiekuna duchowego, który w tym czasie pełnił inne ważne obowiązki. Mieliśmy możliwość uczestniczenia we Mszy Św. w miejscowej parafii.

W spotkaniu wzięło udział 13 osób. Z wielką radością powitaliśmy naszego brata Marka, który po rocznej nieobecności z powodów zdrowotnych, przybył na spotkanie wspólnoty. Z tej okazji nie zabrakło słodkiej niespodzianki, jaką był tort 🙂

Po radosnym powitaniu liderka ogniska przypomniała charyzmat wspólnoty oraz najważniejsze zasady obowiązujące na spotkaniu. Następnie przeszliśmy do „rundy dzielenia”, podczas której każdy z nas mógł podzielić się swoim świadectwem. Po omówieniu spraw organizacyjnych pochyliliśmy się nad rozważaniem Słowa Bożego, a konkretnie J 20,19-29, w której opisane jest spotkanie Zmartwychwstałego z uczniami; rozważania przygotowała Ania.

Liderka poprowadziła część konferencyjną, która oparta była na książce dominikanina o. Wojciecha Jędrzejewskiego „10 sposobów na głupotę (własną).” Jako rozważnie posłużył nam rozdział I tej publikacji pt. „Zajmuj się sobą”, dostępny pod tym adresem: http://mateusz.pl/mt/10sposobow/#l1. Towarzyszyły nam przy tym słowa z Pisma Św. – „Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (J 8,33). Na kolejnych spotkaniach planujemy dalsze rozważanie poszczególnych części książki.

W maju (27 maja, sobota) planujemy spotkanie integracyjno-formacyjne Ognisk siemiatyckiego, hodyszewskiego i białostockiego w Białowieży. Będzie to spotkanie z możliwością uczestnictwa dzieci 🙂 Szczegóły zostaną podane wkrótce 🙂

Następne spotkanie formacyjne Ogniska zaplanowaliśmy na 11 czerwca w Siemiatyczach. Tym razem rozpoczniemy je Mszą Św. o godzinie 12.00 w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Siemiatyczach, następnie jako uczestnicy Marszu dla Życia i Rodziny przejdziemy ulicami miasta do kościoła pw. Wniebowzięcia NMP, skąd udamy się ok. godz. 14.00 do domu zakonnego ss. karmelitanek na spotkanie formacyjne.

Zapraszamy do uczestnictwa wszystkie chętne osoby, spotkania mają bowiem charakter otwarty 🙂

Jezus zwyciężył!
Alleluja!!

Niech w każdym z nas Jego zwycięstwo nad śmiercią i grzechem będzie obecne, niech życie każdego z nas zawsze będzie Jego drogą miłości, której końcem jest poranek Zmartwychwstania, wieniec życia i życie w pełni 😀

Błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

 

Jezus zwyciężył!

W niedzielę 19 marca odbyło się kolejne spotkanie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w salce na spotkaniu formacyjnym zebrało się 14 osób. Po przypomnieniu charyzmatu sycharowskiego i zasad obowiązujących na spotkaniu, podzieliliśmy się świadectwami naszego trwania w wierności przysiędze małżeńskiej.
W kolejnej części spotkania rozważaliśmy fragment Ewangelii św. Mateusza (Mt 6, 5-34), dotyczący modlitwy, postu i jałmużny; obszerne rozważania rozpoczął Darek. Na następnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Ewangelii św. Jana (J 20, 19-29), do którego rozważania przygotuje Ania.

Po krótkiej przerwie część konferencyjną poprowadziła zaproszona do nas Beata, liderka Ogniska w Hodyszewie, która przedstawiła prezentację „Miłość jako rozwój” – w oparciu o książkę Moniki i Marcina Gajdów pt.: „Rozwój – jak współpracować z łaską”.
Spotkanie zakończyliśmy Mszą Świętą, po której kilka osób podjęło zobowiązanie modlitewne Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, natomiast na koniec w salce otrzymaliśmy błogosławieństwo naszego opiekuna duchowego.

Następne spotkanie Ogniska Sychar zaplanowaliśmy już po Świętach Wielkiej Nocy, na Niedzielę Miłosierdzia 23 kwietnia, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

 

Rozpoczęły się właśnie zapisy na niemal wszystkie turnusy Wakacji z Sycharem, do wyboru jest kilka turnusów w górach i kilka nad morzem, można też część wakacji spędzić na nizinach, w Białowieży. 🙂

Turnusy nad morzem:

Mikoszewohttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=193
Orlinki – turnus z możliwością uczestnictwa w warsztatach psychopedagogicznych http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=170
Jastarnia (3 turnusy) – http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=199

Turnusy w górach:
Nysahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=194
Rycerkahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=191
Brennahttp://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=188

i oczywiście organizowany przez siemiatyckie Ognisko weekend w Białowieży http://www.kryzys.org/viewtopic.php?f=8&t=192

Serdecznie zapraszam do zapisów 🙂

W sobotę 11 marca w Zembrowie – parafii opiekuna duchowego siemiatyckiego Ogniska ks. Piotra Arbaszewskiego, odbył się kolejny już Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Przyjechało bardzo liczne grono sycharków z sąsiednich Ognisk – z Ostrowi Mazowieckiej, Gołdapi, Hodyszewa, Łukowa i Białegostoku – wraz z sycharkami z Ogniska siemiatyckiego, sympatykami Sycharu i jednym małżeństwem z Domowego Kościoła, było nas ponad 40 osób.
Skupienie rozpoczęliśmy przybliżeniem charyzmatu Sycharu oraz kręgiem dzielenia się, każdy z nas mógł przedstawić się i podzielić się, z czym – trudnym, bolesnym, czasem radosnym – przyjechał na ów dzień skupienia.

Po krótkiej przerwie rozpoczęliśmy część konferencyjną – trzy konferencje wygłosił do nas ks. dr. Piotr Arbaszewski, nawiązywały one do postaci św. brata Alberta Chmielowskiego, ks. Franciszka Blachnickiego oraz do hasła roku „Idźcie i głoście”. Zagadnienia te stały się kanwą do rozważań o byciu bezinteresownym darem z samego siebie dla innego człowieka, o byciu chrześcijaninem wiary konsekwentnej i o tym, jak w tym aspekcie ma się realizować wierność, zwłaszcza jako jeden ze ślubów przysięgi małżeńskiej.

W trakcie konferencji poświęconej ks. Blachnickiemu i stworzonemu przez niego Ruchowi „Światło-Życie” doświadczyliśmy „przypadkowej” wizyty Ks. Biskupa Kazimierza Wielikosielca, który jest biskupem pomocniczym diecezji pińskiej, i którego podczas przejazdu przez Zembrów zachwycił zembrowski kościół. Ks. Biskup pomodlił się z nami i pobłogosławił nas, zaś w czasie kiedy odwiedzał on zembrowski kościół, swoim doświadczeniem pięcioletniej formacji podzieliło się z nami małżeństwo z Domowego Kościoła.

Dzień Skupienia zakończyliśmy Adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której wysłuchaliśmy medytacji św. Jana Pawła II z 1994 roku na temat małżeństwa jako bezinteresownego daru z siebie, oraz Mszą Świętą.

Ten piękny i Boży czas nie miałby miejsca, gdyby nie opiekun duchowy naszego Ogniska ks. Arbaszewski, któremu serdecznie dziękujemy za tę posługę, za czas i talenty nam poświęcone, za bycie dla nas bezinteresownym darem 🙂
Podziękowania należą się również tym, którzy włożyli swój nawet drobny wkład w organizację tego dnia; wszystkim tym którzy swoją obecnością ubogacili to nasze spotkanie, a nade wszystko Bogu Wszechmogącemu – za dar wspólnoty, wszelkie jej owoce i wszystkie łaski, których doświadczamy.

19 lutego 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach. Uczestniczyło w nim dwanaście osób oraz nasz opiekun duchowy ks. dr Piotr Arbaszewski. Gościnnie odwiedziły nas Sycharki z innych Ognisk – Warszawy oraz Białegostoku. Naszym gościem specjalnym była Ela Wiewiórkowska z Warszawy, która przyjechała, aby podzielić się z nami doświadczeniem na temat funkcjonowania rodziny w kryzysie. A doświadczenie to jest bardzo bogate, ponieważ na co dzień Ela pracuje w Poradni Rodzinnej oraz prowadzi Warsztaty 12 kroków.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia i Mszą Św., następnie udaliśmy się do salki obok. Liderka przypomniała zasady, jakie obowiązują uczestników spotkania, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia.

Po tej części rozważaliśmy Słowo Boże, był to fragment Listu do Kolosan (Kol 3, 18-25). Skupiliśmy się głównie na relacji rodzice-dzieci. Na rodzicach spoczywa odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za dzieci. Jeżeli kochamy, musimy także wymagać i pamiętać, że diabeł najbardziej boi się chrześcijańskiego wychowania. W tym momencie wywiązała się żywa dyskusja na temat chrześcijańskiego wychowania w dzisiejszych czasach, nie tylko w domu rodzinnym, ale także poza nim.
Na kolejne spotkanie zaplanowaliśmy fragment z Ewangelii wg św. Mateusza Mt 6, 5-34.

Po wymianie intencji modlitewnych oraz omówieniu spraw bieżących, przeszliśmy do części konferencyjnej, którą poprowadził nasz gość. Głównym przesłaniem była słynna sentencja św. Augustyna – „Jeżeli Bóg jest na pierwszym miejscu, to wszystko inne jest na właściwym miejscu”. Bóg przychodzi i leczy to, co chore, naprawia to, co zepsute. Jednak bez postawy pokory nie ma możliwości spotkania z Bogiem, a tym samym z drugim człowiekiem. Pokora = stanięcie w prawdzie o sobie.
Kryzys w małżeństwie dotyczy kryzysu każdej z osób, musimy zacząć od pracy nad sobą. Aby odbudować relacje, musimy odbudować siebie. W czasie kryzysu małżeńskiego nie walczymy z małżonkiem, walczymy z szatanem. Pamiętajmy przy tym, że zło nie znosi dobra. Mamy budować więzi i rozplątywać węzły.
Padły też bardzo ważne słowa dotyczące naszego porównywania się do innych, które jest oznaką zniewolonej duszy, potrzebującej światła – „nie jest najważniejsze, abyś był lepszy od innych, najważniejsze jest to, abyś był lepszy od siebie samego z dnia poprzedniego”.
Przedstawiony temat bardzo poruszył zgromadzone osoby, pani Ela została nagrodzona wielkimi brawami, wywiązała się dyskusja.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na 19 marca na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Przed kolejnym spotkaniem, 11 marca, odbędzie się Sycharowski Dzień Skupienia organizowany przez nasze Ognisko, na który zapraszamy wszystkie chętne osoby. Odbędzie się on w Zembrowie, parafii naszego opiekuna duchowego. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2017/02/17/dzien-skupienia-dla-malzonkow-kryzysie/

Ruszyły już zapisy na Ogólnopolskie Wiosenne Rekolekcje Sycharowskie, tym razem rekolekcjonistą jest opiekun duchowy naszego Ogniska Ks. Piotr Arbaszewski.

Wszelkie informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod tym adresem: http://kryzys.org/viewtopic.php?f=8&p=826#p826

Zapraszam do udziału w nich, do poczucia się częścią naprawdę dużej Wspólnoty 🙂 i bardzo zachęcam do szybkich decyzji, ponieważ miejsca na rekolekcjach zapełniają się wyjątkowo szybko.

Ognisko Sychar w Siemiatyczach organizuje Dzień Skupienia dla małżonków w kryzysie. Tematem będzie


„Wierność jako znak całkowitego daru z siebie”.

Gdzie: parafia Zembrów (woj. mazowieckie, pow. sokołowski) https://mapa.targeo.pl/22.325929,52.5306504,22

Kiedy: 11 marca (sobota), godz. 10.00.

Konferencje będzie głosił i opiekę duszpasterską sprawował: ks. dr Piotr Arbaszewski.

Plan Dnia Skupienia:
10.00 – Zawiązanie wspólnoty.
11.30 – Konferencja I: Życie i działalność św. Brata Alberta wyrazem ewangelicznego radykalizmu
Kawa czy herbata?
12.15 – Konferencja II: Wierność małżeńska koniecznym wymogiem ewangelicznego zamysłu dla małżonków
13.00 – Obiad
14.30 – Konferencja III: Idźcie i głoście – co to znaczy być chrześcijaninem wiary konsekwentnej ?
16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź święta
17.00 – Msza Święta
18.00 – Kolacja

 

Koszt: 30 zł.
Jeśli koszt Dnia Skupienia jest jedyną przeszkodą, aby w nim uczestniczyć, wówczas koszt to dobrowolna ofiara.

 

Pytania oraz zapisy proszę kierować pod nr tel. 606-450-949 (Alicja). Osoby z Ognisk sycharowskich w Białymstoku, Hodyszewie, Łomży, Ostrowi Mazowieckiej, Łukowie i Gołdapi – zgłoszenia proponujemy kierować do lidera właściwego Ogniska.

Serdecznie zapraszamy! 🙂

Wczoraj, 4 lutego zostało zamknięte Forum Pomocy WTM Sychar. W jego miejsce zostało uruchomione nowe forum, działa ono pod tym samym adresem www.kryzys.org
Jeśli ktoś był już zarejestrowany na poprzednim forum, na tym nowym – nie jest (!). Każdy użytkownik musi się od nowa zarejestrować.
Zachęcam osoby, które już z Forum korzystały, do ponownej rejestracji, i korzystania z forum, jak poprzednio 🙂

21 stycznia 2017 r. w Łochowie odbyło się Diecezjalne Spotkanie Opłatkowe wspólnoty rodzin Domowego Kościoła diecezji drohiczyńskiej. Wzięli w nim udział także przedstawiciele Ogniska Wiernej Miłości Sychar w Siemiatyczach, na specjalne zaproszenie naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego, który pełni funkcję moderatora diecezjalnego Domowego Kościoła.
Punktem inauguracyjnym spotkania była oczywiście Msza Św., której przewodniczył Ks. Bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus, koncelebrowali ks. dr Piotr Arbaszewski – moderator diecezjalny DK oraz ks. Łukasz Suszko – moderator z Prostyni. Na początku powitał wszystkich gospodarz parafii ks. proboszcz Roman Kowerdziej. A witać było kogo, bo oprócz ks. Biskupa i moderatora diecezjalnego DK na spotkanie przybyło łącznie ok. 270 osób.
W homilii ks. Biskup nawiązał do znaczenia dążenia do świętości w życiu każdego człowieka. Dla wszystkich z nas to właśnie świętość powinna być głównym celem życia, nie tylko naszego, ale również naszego współmałżonka i dzieci, za które jesteśmy odpowiedzialni.
Po Eucharystii wszyscy zostali zaproszeni na koncert kolęd w wykonaniu łochowskiego chóru, w którym śpiewa ok. 80 osób, w tym również członkowie DK. Było to niezwykłe przeżycie duchowe i zrobiło ogromne wrażenie na zebranych.
Po uczcie duchowej przyszedł czas na dzielenie się opłatkiem z ks. Biskupem i z całą wspólnotą Domowego Kościoła. Ta część spotkania odbyła się już w gościnnych progach Szkoły Podstawowej nr 3. Przedstawiciele naszego Ogniska, w imieniu całej wspólnoty, złożyli noworoczne życzenia księdzu Biskupowi oraz wręczyli drobny upominek.
Później gospodarze zaprosili wszystkich na wspólny obiad i agapę. Posiłek i śpiewanie kolęd oraz wspólne rozmowy wypełniły te ostatnie godziny spotkania.

Dziękujemy Bogu za dar Wspólnoty i możliwość wspólnego przeżywania tego radosnego czasu, kiedy to Bóg na nowo rodzi się w naszych sercach.
🙂

Przypominam, że następne spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę lutego, tj. 19 lutego o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy 🙂

W niedzielę 15 stycznia 2017 r. ponownie rozpaliliśmy siemiatyckie Ognisko Wspólnoty Sychar.
Z godziną 15.00 tradycyjnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, natomiast po Mszy Świętej przed Najświętszym Sakramentem uroczyście odczytaliśmy Akt Oddania się Wspólnoty Sychar pod Panowanie Jezusa Chrystusa.

Udaliśmy się następnie na spotkanie, uczestniczyło w nim 13 osób, w tym jedna nowa, oraz nasz opiekun duchowy, ks. Piotr Arbaszewski. Po rundzie dzielenia się i sprawach organizacyjnych rozważaliśmy treść dopiero co odczytanego i przyjętego Aktu. Wybrzmiały ważne słowa o trwaniu przy Chrystusie i promowaniu tego swoim życiem, oraz o osobistej odpowiedzialności, przepraszaniu i zadośćuczynieniu, ale też o tym, że trud trwania zostanie zawsze nagrodzony.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i otrzymaliśmy błogsławieństwo naszego opiekuna duchowego.

Następne spotkanie odbędzie się w trzecią niedzielę lutego, tj. 19 lutego o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

W niedzielę 18 grudnia w domu zakonnym ss. karmelitanek odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Było to jednocześnie spotkanie opłatkowe. Wzięło w nim udział 15 osób (w tym goście z diecezji łomżyńskiej i angielskiej Polonii) oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski.

Spotkanie rozpoczęliśmy odmówieniem Koronki do Bożego Miłosierdzia, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Każda osoba miała możliwość powiedzieć coś o sobie i podzielić się krótkim świadectwem działania Pana Boga w swoim życiu.

Po omówieniu spraw organizacyjnych i przekazaniu intencji modlitewnych przystąpiliśmy do rozważania Pisma Świętego, a dokładnie fragmentu dotyczącego narodzin Jezusa (Łk 2,1-20).
Nazwa Betlejem oznacza „dom chleba”. Pan Jezus przychodzi na świat, aby stać się dla każdego z nas pokarmem, dającym życie wieczne. Czy ja dzisiaj jestem gotów na narodziny Jezusa w moim sercu? Poza moimi planami na życie, czy potrafię Go tak naprawdę przyjąć? Także poprzez osoby, które Bóg stawia nam na drodze, poprzez konkrety – tu i teraz?
Maryja rozważała wolę Bożą w cichości i pokorze serca. Czy ja jestem zdolny do rozważania, czy to we mnie pracuje? Tym, co staje się moim udziałem powinienem się dzielić, dzielić się Dobrą Nowiną, że Jezus żyje i działa w moim życiu. To my stajemy się przekaźnikami bliskości Jezusa, to On potrzebuje naszych rąk, abyśmy nieśli Go innym ludziom.
Święta Bożego Narodzenia nie są magiczne, są cudowne, bo związane z cudownym przyjściem Boga na świat, po to, aby odkupić każdego z nas.
Rozważania te stały się znakomitym wprowadzeniem do dalszej części spotkania, w której dzieliliśmy się opłatkiem życząc sobie tego, aby Jezus rodził się w naszych sercach przez cały rok, aby błogosławił nam na drogach naszego życia, a Matka Boża otaczała opieką.

W kolejnej części spotkania głos zabrał nasz gość specjalny – Marzena Trzaska, która wygłosiła konferencję na temat „Potrzeby człowieka w świetle wiary i życiowych prób.”
Dowiedzieliśmy się czym są potrzeby człowieka i czym różnią się od naszym pragnień. Zarówno jedne, jak i drugie są rzeczywistościami, które złożył w nas Bóg. Potrzeby bardziej wiążą nas z ziemią, wywodzą się z ludzkiej psychofizycznej konstrukcji. Pragnienia zaś są czymś bardziej ulotnym, wiążą nas z Niebem. Często człowiek może zatracić się w spełnianiu własnych potrzeb, w pędzie ich zaspokajania zagubić to, kim naprawdę jest. Tym bardziej, że obecnie procesy kulturowe wpływają na to, że subiektywnie czujemy, iż mamy wiele niezaspokojonych potrzeb.
Uwielbianie Boga daje nam możliwość rozwoju. Zaspokojone pragnienia pozwalają odnaleźć pokój serca, mimo że często zdominowane są przez potrzeby. Nasze pragnienia i potrzeby będą rosły i rozwijały się w modlitwie. Jeżeli postawimy Boga w centrum naszego życia, to będziemy mieli porządek zarówno z jednymi, jak i drugimi.
Po wysłuchaniu konferencji próbowaliśmy także odpowiedzieć na pytanie, jak pogodzić sprzeczne potrzeby małżonków?

Spotkanie zakończyliśmy Mszą Św. w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek.

Termin następnego spotkania wyznaczyliśmy na 15 stycznia, także w domu zakonnym ss. karmelitanek (godz. 15.00).
Jako rozważanie na kolejny miesiąc posłuży nam Akt Oddania się Wspólnoty Sychar pod Panowanie Jezusa Chrystusa.

Nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski serdecznie zaprasza na otwarcie trzeciej już edycji Uniwersytetu Rodziny Diecezji Drochiczyńskiej, które odbędzie się 7 stycznia o godzinie 10:00 w klasztorze w Węgrowie.

Z kolei 21 stycznia zapraszamy wszystkie sycharki do Łochowa na opłatek z księdzem biskupem (również na godzinę 10:00).

„Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.”

Niech Ten, który dziś się narodził, przynosi nam codzienną pewność, że wszystko i wszyscy jesteśmy w Jego ręku, i nic nas od Jego Miłości oderwać nie może 🙂

Pięknych, błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego! 😀

W ostatnią niedzielę 20 listopada spotkaliśmy się ponownie na formacyjnym spotkaniu Ogniska Sychar w Siemiatyczach.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego udaliśmy się w 13 osób do salki.
Podzieliliśmy się naszymi historiami dając osobom nowym w Ognisku świadectwa trwania w wierności Bogu i przysiędze małżeńskiej, a następnie rozważaliśmy Słowo Boże, kontynuując pracę nad Listem św. Pawła do Koryntian (1 Kor 7,7-11). Na kolejnym spotkaniu w grudniu rozważać będziemy z kolei fragment Ewangelii św. Łukasza (Łk 2,1-20).
Po krótkiej przerwie liderka wygłosiła wykład na podstawie konferencji dr Beaty Tęczy, wygłoszonej we wrześniu 2016 r. w Kodniu na rekolekcjach sycharowskich Ognisk lubelskiego i puławskiego, dotyczący sposobów naprawiania więzi. Nagranie dostępne jest tutaj, od minuty 32’28: https://archive.org/details/DrBeataTeczaKonferencjaKoden24.09.16.mp3
Po wykładzie dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na bazie pytań przez Beatę przygotowanych.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 18 grudnia (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Będziemy na nim gościć jako wykładowcę mgr Marzenę Trzaskę, która niedawno towarzyszyła nam na Sycharowskim Dniu Skupienia w Hodyszewie.

W najbliższy piątek 18 listopada o godz. 18.00 w Sokołowie Podlaskim w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego odbędzie się Wieczór Miłosierdzia z modlitwą o uzdrowienie, który poprowadzi ks. Rafał Jarosiewicz.
Jeśli ktoś dostaje „SMS-y z nieba” – to właśnie on jest ich „producentem” 🙂
Więcej informacji tu: http://www.milosierdziesokolow.pl/rok-milosierdzia/wieczory-milosierdzia/

Pojawiły się już nagrania z ostatnich, jesiennych Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharowskich. Głosił je ks. prof. Tadeusz Guz, językiem wielce filozoficznym, z treścią głęboką i bogatą.
Zapraszam do odsłuchania: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBbCnrCIylrwOAp7leTCsheG 🙂

Przypominam, że spotykamy się w najbliższą sobotę na Sycharowskim Dniu Skupienia w Hodyszewie, natomiast najbliższe spotkanie naszego Ogniska odbędzie się w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach 20 listopada (niedziela) o godz. 15.00.

Spotkanie jest otwarte dla wszystkich chętnych – zapraszamy
🙂

Tej jesieni Sycharowski Dzień Skupienia organizuje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania Ognisko w Hodyszewie 🙂

Odbędzie się on 12 listopada 2016r. (sobota) w parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Hodyszewie, pod hasłem:

„Dar Męstwa”

Program:

Spotykamy się w Ośrodku „Ojczyzna” w Hodyszewie (przy Sanktuarium)

12.00 – Zawiązanie wspólnoty

13.00 – Konferencja I

14.00 – kawa, herbata

14.30 – Konferencja II

15.30-16.30 – obiad

17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

18.00 – Msza Święta z Modlitwą o uzdrowienie duszy i ciała

Konferencje głosić będą ks. Jacek Zakrzewski, opiekun duchowy Ogniska w Hodyszewie oraz mgr Marzena Trzaska.

Koszt uczestnictwa – 20 zł. lub ofiara dobrowolna.

Zgłoszenia proszę kierować na tel.: 660440576 (Beata) lub 606450949 (Alicja); ostateczny termin zgłoszenia do dnia 5 listopada 2016r.

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszamy 🙂

W niedzielę 16 października odbyło się nasze kolejne spotkanie Ogniskowe. Uczestniczyło w nim 8 osób oraz gościnnie ks. Mariusz Woltański, który odprawił dla nas Mszę Świętą.
Po podzieleniu się tym, co się działo u nas podczas ostatniego miesiąca, dzieliliśmy się naszymi refleksjami nad Słowem Bożym, tym razem rozważaliśmy słowa św. Pawła z 1 Listu do Koryntian, a był to Hymn o miłości 🙂 Na następnym spotkaniu pochylimy się nad cytatem również św. Pawła z 1 Listu do Koryntian, tym razem dotyczącym małżeństwa (1 Kor 7, 8-11),

Po przerwie pracowaliśmy nad pierwszą częścią wykładu dr Beaty Tęczy, wygłoszonym podczas Rekolekcji Sycharowskich w Kodniu we wrześniu 2016 r., jest on do odsłuchania tu: https://archive.org/details/DrBeataTeczaKonferencjaKoden24.09.16.mp3
Całość nagrań z tych rekolekcji jest tu: http://lublin-pawel.sychar.org/2016/09/29/echo-x-rekolekcji-ogniskowych-wtm-sychar-w-kodniu/ W listopadzie będziemy pracowali nad drugą częścią tegoż wykładu. 🙂

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w niedzielę 20 listopada o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy! ?

W niedzielę 18 września w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach odbyło się kolejne spotkanie naszego ogniska. Wzięło w nim udział 19 osób oraz nasz opiekun duchowy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kaplicy, a następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne do salki obok.

Było to dla nas wyjątkowe spotkanie, ponieważ świętowaliśmy trzecią rocznicę powstania naszego ogniska. Odwiedzili nas goście z Ognisk w Białymstoku i Hodyszewie. Nie zabrakło także tortu, który przygotowała jedna z sycharowiczek. Było słodko i uroczyście 🙂

Po takim wstępie liderka rozpoczęła spotkanie przedstawiając charyzmat wspólnoty, po czym przeszliśmy do rundy dzielenia. Ponieważ było kilka nowych osób, „stare” sycharki bardziej szczegółowo opowiedziały świadectwo swojego życia i drogi w Sycharze, tak, aby umożliwić nowym osobom odnalezienie się w naszej wspólnocie. Nasze różne i odmienne doświadczenia dają szansę nowym osobom odnalezienia się w podobnej sytuacji, mogą poczuć przynależność do naszej wspólnoty poprzez przeżywanie podobnych problemów.

Następnie przeszliśmy do właściwego tematu spotkania, które było kontynuacją rozważań z poprzedniego miesiąca. Temat spotkania brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.”
Nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski przypomniał najważniejsze zagadnienia dotyczące tego tematu i rozwinął wątek szerzej.

Powinniśmy pamiętać, że szafarzami sakramentu małżeństwa są sami małżonkowie. Kapłan (lub diakon) jest tylko świadkiem urzędowym zawarcia sakramentu. Zawarcie małżeństwa polega na tym, że mężczyzna i kobieta składają sobie przysięgę wzajemnej, wiernej i dozgonnej miłości.
Nowożeńcy wypowiadają następujące słowa: „Ja, N., biorę ciebie. N., za żonę (męża) i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i Wszyscy Święci.”
Złożone cztery śluby małżeńskie są formą sakramentu małżeństwa, ale istnieje także materia przyjmowanego sakramentu, którą jest wyrażenie zgody małżeńskiej.
Nie ma większej komunii osób od sakramentu małżeństwa.

Jak podaje Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK 1603) „Głęboka wspólnota życia i miłości małżeńskiej, ustanowiona przez Stwórcę i unormowana Jego prawami, zawiązuje się przez przymierze małżeńskie… Sam bowiem Bóg jest twórcą małżeństwa. Powołanie do małżeństwa jest wpisane w samą naturę mężczyzny i kobiety, którzy wyszli z ręki Stwórcy. Małżeństwo nie jest instytucją czysto ludzką, chociaż w ciągu wieków mogło ulegać licznym zmianom w różnych kulturach, strukturach społecznych i postawach duchowych. Ta różnorodność nie powinna prowadzić do zapomnienia o jego wspólnych i trwałych cechach. Chociaż godność tej instytucji nie wszędzie ukazuje się z taką samą jasnością, to jednak we wszystkich kulturach istnieje pewne zrozumienie dla znaczenia związku małżeńskiego. Szczęście osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej.”

Poruszony na spotkaniu temat był bardzo aktualny w świetle ogłoszonej niedawno przez papieża Franciszka adhortacji Amoris laetitia.

Spotkanie zakończyliśmy wymianą intencji modlitewnych i błogosławieństwem.

Zapraszamy na kolejne spotkanie Ogniska, które odbędzie się w niedzielę 16 października o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkania mają charakter otwarty. Zapraszamy! 😀

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 16 października o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Spotkanie ma charakter otwarty – zapraszamy 🙂

Pojawiły się już nagrania z Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharu w wiosny br. Prowadził je ks. Romuald Jaworski, a tytuł to: Duchowość programu „12 Kroków ku pełni życia”. Nagrania wielce bogate treścią są w czterech częściach, i są dostępne tu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLobUwltc9GBYSA8da-_GTwwYczxTY6Q-H

Właśnie rozpoczęły się zapisy na warsztaty 12 Kroków w naszym regonie 😀 Odbywać się one będą w Hodyszewie w każdy poniedziałek po południu, prowadzić je będzie ks. Jacek Zakrzewski, który jest jednocześnie opiekunem duchowym Ogniska Sychar w Hodyszewie.
Bardzo zachęcam tych wszystkich, którzy chcą podjąć trud pracy nad samym sobą i rozpocząć kolejny etap relacji z Panem Bogiem, lub zacząć tę relację budować 🙂
Warsztaty trwać będą ok. 2 lat, ale ten trud opłaca się stukrotnie.

Informacje o warsztatatch i dla kogo one są, znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/warsztaty.html

Zasady rekrutacji znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/zasady-rekrutacji.html

Natomiast godziny, kiedy grupy będą się zbierać, znajdują się tu: http://www.12krokow.com.pl/hodyszewo/ks-jacek-zakrzewski.html

Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam 😀 , warto szybko podejmować decyzję, ponieważ po utworzeniu się i zamknięciu grup nie będzie można już do nich dołączyć.

Już w najbliższą niedzielę 10 września Ognisko w Łukowie obchodzić będzie drugą rocznicę powstania, i zaprasza na spotkanie, którego program będzie wyjątkowo bogaty. Więcej szczegółów tu:
http://lukow-brata-alberta.sychar.org/2016/08/30/10-wrzesnia-2016-nie-traccie-ducha-ja-zwyciezylem-swiat-j-1633/

Natomiast w październiku odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje WTM Sychar, w dwóch terminach:
14-16 X 2016 r. (Góra Świętej Anny)
21-23 X 2016 r. (Ożarów Mazowiecki)
W obu terminach rekolekcjonistą będzie ks. prof. Tadeusz Guz, a temat rekolecji to „Małżeństwo jako wspólnota ducha”.
Więcej informacji, oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=635833#635833

Bardzo serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 28 sierpnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Tym razem, ze względu na odpust w parafii naszego opiekuna ks. Piotra Arbaszewskiego, miało ono miejsce w Zembrowie. Wzięło w nim udział ośmiu sycharków, nasz opiekun ks. Piotr oraz – gościnnie – dwóch zakonników: o. Grzegorz Lachowicz – redemptorysta i misjonarz, oraz o. Tomasz Pękala – dominikanin z Warszawy.

Spotkanie rozpoczęliśmy Koronką do Bożego Miłosierdzia, którą odmówiliśmy w kościele parafialnym, następnie udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Przedstawiony został charyzmat wspólnoty oraz najważniejsze zasady obowiązujące na każdym spotkaniu. Następnie przeszliśmy do rundy dzielenia, która okazała się szczególnym doświadczeniem dla naszych gości, księży zakonników. Podziękowali nam za złożone świadectwa życia, stwierdzając przy tym, że Sychar jest z pewnością dziełem Bożym i powinien funkcjonować w każdej parafii.

Po tej części przeszliśmy do konferencji, którą wygłosił dla nas ks. Piotr Arbaszewski. Jej tytuł brzmiał: „Trzeci ślub małżeński – uczciwość małżeńska.” Dowiedzieliśmy się, że odnosi się ona do przymierza małżeńskiego i dotyka trzech płaszczyzn życia małżeńskiego:
1. Życie bez kłamstwa – zakłada dialog, małżonkowie nie okłamują się.
2. Uczciwy podział ról małżeńsko–rodzinnych.
3. Uczciwe przyjęcie misji rodzicielskiej.

Na podstawie wygłoszonej konferencji podjęliśmy rozważania.
Padło ważne pytanie dotyczące wytrwałości – jak możemy ją w sobie umacniać?
O. Tomasz podkreślił, że wzmacniamy ją małymi krokami, przez nasze doświadczenie uczymy się pokonywać trudności. Z kolei o. Grzegorz zaproponował ćwiczenie wytrwałości przez post i modlitwę.
Rozważania o wytrwałości księża wsparli fragmentami Pisma Św., a konkretnie słowami św. Pawła (Rz 12,9-13 oraz Rz 5,3-5) i św. Jakuba (Jk, 1,2-3).

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 18 września na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Mile widziane stroje odświętne, albowiem świętować będziemy trzecią rocznicę powstania naszego Ogniska. Zapraszamy na świętowanie również sycharki i opiekunów duchowych z zaprzyjaźnionych, sąsiednich Ognisk 🙂

W niedzielę 17 lipca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Wzięło w nim udział 11 osób (w tym bardzo mili goście z Łomży) oraz ks. Piotr Arbaszewski. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Pracowaliśmy tym razem nad tekstem z naszej broszury sycharowskiej, w najnowszym wydaniu tekst ten znajduje się na s. 50: http://www.broszura.sychar.org/
Rozważaliśmy również fragment z Pisma Świętego, którym był prolog z Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14). Na następne spotkaniu rozważać będziemy Hymn o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian (1Kor 13, 1-13)

Następne spotkanie – ze względu na odpust w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego – zaplanowane jest w Zembrowie, w niedzielę 28 sierpnia, o godz. 15.00.
Bardzo serdecznie zapraszam! 🙂

Wreszcie na koniec jeszcze jedno zaproszenie: od 23 do 25 września odbędą się w Kodniu rekolekcje Ognisk Sychar z Lublina, Puław oraz Łukowa. Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajduje się tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14797

Również bardzo serdecznie zapraszam! 🙂

W niedzielę 19 czerwca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, brało w nim udział 8 osób.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek udaliśmy się do sali św. Józefa na spotkanie formacyjne. Po podzieleniu się naszymi świadectwami rozważaliśmy obszerny fragment z Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14).

Po przerwie podjęliśmy rozważania na bazie słuchowiska o. Adama Szustaka pt. „Do ucha” z dn. 18.06.2016 https://www.youtube.com/watch?v=m3hvuv5KRD8 oraz wstępu do 2 Kroku (autorstwa ks. prof. Romualda Jaworskiego). Krok ten brzmi: „Uwierzyliśmy, że moc większa od nas samych może przywrócić nam duchowe zdrowie”, zaś cytat z Pisma Świętego towarzyszący temu Krokowi to fragment z Listu do Filipian (Flp 2,13): „Albowiem to Bóg jest w nas sprawcą chcenia i działania zgodnie z Jego wolą.” Dyskusję prowadziliśmy w oparciu o doświadczenia naszego życia oraz doświadczenie naszego bycia we wspólnocie Sychar.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą, zaś część osób udała się na Mszę Świętą do siemiatyckiej parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Kolejne lipcowe spotkanie zaplanowaliśmy na 17 lipca na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach, ale – miejmy nadzieję, że licznie – spotkamy się wcześniej w Białowieży. 🙂

W najbliższą niedzielę 5 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Początek o godz. 15.30 pod konkatedrą, finał obędzie się w Sanktuarium Miłosierdzia, gdzie odmówiona zostanie Koronka do Bożego Miłosierdzia; potem w Domu Miłosierdzia obędzie się festyn 🙂 Sychar siemiatycki też tam będzie, jeśli ktoś chciałby być, ale nie ma transportu, proszę o kontakt 🙂

Z kolei w następną sobotę 11 czerwca w Zembrowie, w parafii naszego opiekuna duchowego, odbędzie się uroczyste otwarcie i poświęcenie Parafialnego Domu Kultury; rozpoczęcie uroczystą Mszą Świętą o godz. 18.00.

Również w sobotę 11 czerwca o godz. 15.00 odbędzie się otwarcie kolejnego Ogniska Sychar, tym razem w Łomży, w parafii pw. św. Andrzeja Boboli.

Natomiast najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 22 maja odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia udaliśmy na spotkanie formacyjne. Po podzieleniu się tym, co u nas wydarzyło się przez poprzedni miesiąc, podjęliśmy rozważania nad fragmentem Listu do Galatów (rozważania przygotowała Milena), rozważania te się płynnie przeszły w świadectwo życia naszych gości.

Towarzyszyli nam w tym dniu Jarosław Mateuszczyk wraz z żoną – Jarek jest prowadzącym grupy 12 Kroków w zespole „Wreszcie żyć – 12 Kroków ku pełni życia” w Warszawie http://www.12krokow.com.pl/ ; doświadczenie pracy na 12 Krokach oraz pomocy i prowadzenia Boga pomogło im wyjść z potężnych kryzysów osobistych i małżeńskich, i tym świadectwem swojego życia i Bożego w nim działania podzielili się z nami. Wszyscy byliśmy nim mocno poruszeni, bardzo dziękujemy Jarkowi i Gieni za to świadectwo!

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą tuż przed 18-stą, abyśmy mogli zdążyć na Mszę Świętą do parafii Wniebowzięcia NMP.

Większa część osób uczestniczących w spotkaniu udała się jeszcze do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na godz. 19.00 na film pt.”Błogosławiona wina”, który opowiadał historię obrazu Matki Bożej Kodeńskiej i pojawienia się go w burzliwych okolicznościach w Kodniu. Można powiedzieć, że film był swoistym zaproszeniem 😉 ponieważ najbliższe jesienne rekolekcje Ognisk lubelskiego i puławskiego odbędą się właśnie w Kodniu.

Na następne spotkanie dostaliśmy do rozważania cytat z Pisma Świętego będący prologiem do Listu do Efezjan (Ef 1, 2-14).

Kolejne spotkanie odbędzie się w niedzielę 19 czerwca o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

Z przyjemnością informuję, że jest już aktywny formularz do zapisywania się na turnusy Wakacji z Sycharem 🙂

Tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=588215#588215 są informacje co do wyjazdu do Białowieży organizowanego przez nasze Ognisko we współpracy z Ogniskiem w Łukowie – bardzo serdecznie zapraszam do zapisywania się 🙂

Natomiast tu będą informacje o innych turnusach wakacyjnych:
Zakrzów: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14441
Nysa: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14443
Rzepiska k. Bukowiny Tatrzańskiej: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=14442
Wkrótce pojawi się taka sama informacja dotycząca Jastarni.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa
🙂

W niedzielę 10 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne, uczestniczyło w nim 14 osób, oraz ks. Piotr.

Po podzieleniu się świadectwami wierności małżeńskiej rozważaliśmy fragment Ewangelii wg św. Jana (20, 19-29) o niewiernym Tomaszu; rozważania przygotowała Alicja. Na majowym spotkaniu będziemy skupiać się nad Listem do Galatów (5, 16-26); rozważania przygotuje Marek.

Po krótkiej przerwie podjęliśmy temat zranień na podstawie streszczenia nagrań z ogólnopolskich rekolekcji sycharowskich w październiku 2010 r. w Łagiewnikach, a konkretnie dwóch konferencji: „Uzdrowić zranione życie” i „Zamienić ranę w perłę”. Warto wysłuchać w całości tych nagrań:
https://archive.org/details/UzdrowicZranioneZycie
https://archive.org/details/ZamienicRaneWPerle

Kolejne spotkanie majowe zaplanowaliśmy na niedzielę 22 maja, na godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

Natomiast wcześniej, jeszcze w kwietniu planowanie jest otwarcie kolejnego Ogniska Wiernej Miłości, tym razem przy Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Przyszła liderka tego Ogniska, Beata, zaprasza nas bardzo serdecznie obecne i przyszłe sycharki – na 24 kwietnia (niedziela) na godz. 17.00. Zostanie odprawiona najpierw Msza Święta w Sanktuarium, a potem ok. godz. 18.00 spotkanie inauguracyjne Ogniska w Ośrodku „Ojczyzna”.

W sobotę 2 kwietnia – w wigilię Niedzieli Miłosierdzia i rocznicę śmierci św. Jana Pawła II – odbyliśmy nasz wiosenny, sycharowski Dzień Skupienia; nosił on hasło „Miłosierni jak Ojciec”. W zembrowskiej parafii spotkały się sycharki z Ognisk w Siemiatyczach, Białymstoku i nowopowstającego Ogniska w Hodyszewie; towarzyszyli nam również sympatycy Sycharu z Rutki (z naszym hasłem – charyzmatem, naklejonym na samochodzie 🙂 ) oraz kilkoro parafian parafii Zembrów; ogółem było nas prawie 30 osób.

Wysłuchaliśmy trzech konferencji, związanych tematycznie z zagadnieniem miłosierdzia Bożego i ludzkiego, po napełnieniu się wiedzą mieliśmy możliwość zapisania jej w naszych sercach podczas modlitwy Koronką do Bożego Miłosierdzia, adoracji w ciszy, pierwszosobotnich rozważań różańcowych oraz Mszy Świętej wraz ze wspólnotą parafialną.

Dzień Skupienia zakończyliśmy dzieleniem się tym, co owocnego doświadczyliśmy tego dnia.
Liczymy na to, że owocem będzie między innymi kontynuacja tej formy naszego wzrastania w miłości Bożej i ludzkiej w Sycharze. 🙂

Serdecznie dziękuję za opiekę nad nami i czas nam poświęcony ks. Piotrowi Arbaszewskiemu, dziękuję również wszystkim tym, którzy włożyli małą nawet cegiełkę swojej pracy w organizację tego dnia. 😀

Zapraszam jednocześnie na kolejne, kwietniowe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach, które odbędzie się w najbliższą niedzielę 10 kwietnia o 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Przypominam, że w najbliższą sobotę 2 kwietnia odbędzie się Sycharowski Dzień Skupienia. Więcej informacji znajduje się tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2016/03/08/sycharowski-dzien-skupienia-2/
Proszę o zgłoszenia najpóźniej do czwartku 31 marca, na nr tel.: 606-450-949 (Alicja).

Najbliższe spotkanie Ogniska siemiatyckiego zaplanowaliśmy na kolejną niedzielę, 10 kwietnia. Spotykamy się o godz. 15.00 w kaplicy domu zakonnego ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszam, do zobaczenia 🙂

pobrane

Niech te Święta Zmartwychwstania Pańskiego będą dla nas zawsze odradzaniem się wiary, miłości i nadziei, niech moc i światło Zmartwychwstałego Chrystusa wchodzi w każdą naszą słabość, ciemność i grzech – i niech On zwycięża!

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!!

W niedzielę 20 marca odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach.
Po odmowieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej, na spotkaniu, po rundzie dzielenia się rozważaliśmy cytat z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju 1, 26-27. Rozważania te okazały się świetnym wstępem do późniejszej konferencji, przygotowanej na podstawie nagrań z Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharowskich w Rychwałdzie z października 2009 roku. Wygłosił je o. Bogdan Kocańda OFMConv, konferencja nosi tytuł „Jak zatrzymać zło na sobie”. Całość nagrania jest do odsłuchania tu: https://ia700409.us.archive.org/17/items/JakZatrzymacZloNaSobie/o.Bogdan-Kocanda-konferencja-cz.2.mp3

Na następnym spotkaniu rozważać będziemy fragment Ewangelii wg św. Jana, 20,19-29; dobrze jest wziąć ze sobą na spotkanie własne Pismo Święte.

Spotkanie kwietniowe odbędzie się 10 kwietnia (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss kamelitanek w Siemiatyczach.

Wcześniej natomiast – 2 kwietnia (sobota) odbędzie się organizowany przez nasze Ognisko Sycharowski Dzień Skupienia w Zembrowie, całość informacji znajduje się tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2016/03/08/sycharowski-dzien-skupienia-2/

Bardzo serdecznie zapraszam 🙂

Już wkrótce, 2 kwietnia (sobota, wigilia Niedzieli Miłosierdzia) nasze Ognisko organizuje w parafii Zembrów Sycharowski Dzień Skupienia dla małżonków przeżywajacych kryzys, pod hasłem „Miłosierni jak Ojciec”.

Program:
Spotykamy się na plebanii parafii zembrowskiej.
10.00 – Zawiązanie wspólnoty. Świadectwa doświadczenia miłości Ojca miłosiernego
11.00 – Konferencja I: „Małżeństwo sakramentalnym przymierzem, zanurzonym w paschalne wydarzenia Chrystusa”
Kawa czy herbata?
12.15 – Konferencja II: „Owocne małżeństwo a owocne przeżywanie sakramentu pokuty”
13.00 – Obiad
14.30 – Konferencja III: „Małżonkowie w Apostolacie Miłosierdzia. Sychar jako miejsce Apostolatu Miłosierdzia”
16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Koronka do Miłosierdzia Bożego. Spowiedź święta
17.00 – Msza Święta
18.00 – Kolacja

Konferencje głosił będzie ks. dr Piotr Arbaszewski, opiekun duchowy Ogniska w Siemiatyczach.

Koszt uczestnictwa – dobrowolna ofiara.

Jak dojechać: https://mapa.targeo.pl/22.325929,52.5306504,22 (Zembrów znajduje się w odległości trochę ponad 100 km. od Warszawy, niecałe 100 km. od Białegostoku czy Łomży, zaś tylko 40 km. od Siedlec)

Zgłoszenia proszę kierować na tel.: 606-450-949 (Alicja), ostateczny termin zgłaszania się – do 31 marca.

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszam, również sycharki należące do innych Ognisk i sycharki „niezrzeszone”.

Jeśli przeżywasz kryzys i trudności w swoim małżeństwie, jeśli Twoje małżeństwo znajduje się na krawędzi lub rozpadło się – przyjedź, jest to czas właśnie dla Ciebie.

W niedzielę 21 lutego odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie. Wzięło w nim udział piętnaścioro sycharków oraz nasz opiekun duchowy.
Po rundzie dzielenia się skupiliśmy się na rozważaniu Słowa Bożego. To nowa inicjatywa w naszym Ognisku, rozważania przygotowują kolejne osoby z Ogniska. W lutym rozważaliśmy cytat z Listu do Hebrajczyków (Hbr 13,4) „Małżeństwo niech będzie we czci u wszystkich, a łoże małzeńskie niech będzie nieskalane, Bóg bowiem osądzi rozpustników i cudzołożników”; rozważania przygotował Darek.
Na spotkaniu marcowym rozważać będziemy Słowo z Księgi Rodzaju „A wreszcie rzekł Bóg: „Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!” Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.” (Rdz 1,26-27); rozważania przygotowuje Jola. Warto wziąć ze sobą na następne spotkanie Pismo Święte.
Po krótkiej przerwie liderka przekazała najważniejsze kwestie, poruszone na spotkaniu liderów i moderatorów w Nysie w dn. 5-7 lutego, a istotne dla każdego sycharka.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem naszego opiekuna duchowego.

Dwa dni później, we wtorek 23 lutego liderka Ogniska przedstawiła Wspólnotę Trudnych Małżeństw Sychar oraz siemiatyckie Ognisko na konferencji duszpasterstw rodzin metropolii białostockiej i warmińskiej. Konferencja ta odbyła się w Zembrowie, wzięli w niej udział, oprócz duszpasterzy rodzin oraz doraców rodzinnych poszczególnych diecezji, również abp Henryk Hoser, bp senior Antoni Dydycz oraz bp Romuald Kamiński.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 20 marca (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.
Serdecznie zapraszam 🙂

W najbliższym czasie: w okresie Wielkiego Postu, oraz po Świętach Wielkiej Nocy będą miały miejsce organizowane przez Sychar następujące rekolekcje i dni skupienia:

13 lutego (sobota) – dzień skupienia w Łukowie. Konferencje na temat „Oblicza samotności w małżeństwie i rodzinie” wygłosi ks. Robert Steszuk. Więcej informacji i zapisy tu: http://lukow-brata-alberta.sychar.org/2016/02/02/zapraszamy-na-skupienie-oblicza-samotnosci-w-malzenstwie-i-rodzinie-dnia-13-02-2016r/

11-13 marca (piątek-niedziela) – rekolekcje organizowane przez Ogniska w Lublinie i Puławach. Odbędą się w Dąbrowicy koło Lublina, poprowadzi je dr Mieczysław Guzewicz; więcej informacji i zapisy tu: http://lublin-urszuli.sychar.org/2016/01/30/zapraszamy-na-ix-rekolekcje-ogniskowe-do-dabrowicy-klublina-11-13-marca-2016-r/

2 kwietnia (sobota) – dzień skupienia w Zembrowie, organizowany przez Ognisko w Siemiatyczach; poprowadzi je ks. dr Piotr Arbaszewski; szczegóły zostaną podane wkrótce.

15-17 kwietnia (piątek-niedziela) – ogólnopolskie rekolekcje WTM Sychar w Porszewicach k. Łodzi. Konferencje na temat duchowości 12 Kroków wygłosi ks. prof. Romuald Jaworski.
oraz
13-15 maja (piątek-niedziela) – drugi termin ogólnopolskich rekolekcji sycharowskich, odbędą się w Laskowicach Pomorskich; ten sam będzie co w pierwszym terminie temat rekolekcji oraz rekolekcjonista.
Jest już jest formularz do zapisów na rekolekcje ogólnopolskie: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=562853#562853

Przypominam ponadto, że najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 21 lutego (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 17 stycznia odbyło się pierwsze w 2016 roku spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach.
Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej, w spotkaniu wzięło udział 15 osób.
Po podzieleniu się tym co się u nas działo od ostatniego spotkania, poruszyliśmy temat ogólno-sycharowski, każdy z nas wypowiadał się na temat tego, co uważa za dobre w Sycharze, co złe, czego mu brakuje, a co należy kontynuować. Było to swoiste przygotowanie do najbliższego spotkania liderów i moderatorow Sycharu w Nysie.
Na spotkaniu dzieliliśmy się również refleksjami w związku z listem pasterskim Episkopatu Polski, który był odczytany w kościołach w Niedzielę Świętej Rodziny 27 grudnia 2015 r.; jego pełna treść znajduje się tu: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/swrodziny_27122015.html
Pracowaliśmy ponadto nad świadectwem powrotu do siebie dwojga małżeństw, zatytułowanym „13 godzin. 13 lat. Miłość, zdrada, pojednanie.” Plik audio tego świadectwa znajduje się tu: https://archive.org/details/13godzin13lat

Najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 21 lutego 2016 r. o godz. 15.00.
Serdecznie zapraszam! 🙂

W sobotę 19 grudnia spotkaliśmy się na spotkaniu opłatkowym w parafii Zembrów. O godzinie 9-tej rozpoczął się ostatni w roku akademicim wykład Uniwersytetu Rodziny, w którym część sycharków uczestniczyła.
O godz. 12-tej udaliśmy się do zembrowskiego kościoła na Mszę Świętą, celebrowaną przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa. Przed Mszą studenci Uniwersytetu Rodziny oraz członkowie Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar złożyli Księdzu Biskupowi życzenia świąteczne oraz wręczyli drobne podarki, zaś po Mszy miało miejsce rozdanie dyplomów ukończenia Uniwersystetu Rodziny.
Potem udaliśmy się na plebanię, gdzie w tym dużym gronie złożyliśmy sobie życzenia i podzieliliśmy się opłatkiem, oraz zjedliśmy – wielce smakowitą – wieczerzę wigilijną.
Ok. godziny 15.00, już tylko w gronie sycharków, zaczęliśmy nasze ogniskowe spotkanie formacyjne; uczestniczyło w nim 17 osób, w tym kilkoro bardzo mile widzianych gości z Ogniska w Białymstoku, oraz nasz opiekun duchowy. Po rundzie dzielenia się wysłuchaliśmy wykładu księdza Piotra na temat duchowych inwestycji w małżeństwo, którymi są modlitwa, sakrament pokuty i pojednania oraz Eucharystia. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i po błogosławieństwie naszego opiekuna duchowego w świątecznych nastrojach rozjechaliśmy się do domów, wierząc, że ten bogaty w wydarzenia dzień adwentu, poświęcony Bogu i bliźnim, wyda piękne duchowe owoce w naszym życiu.

W niedzielę 15 listopada odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. O godz. 15.00 odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po Mszy Świętej udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Było nas tym razem aż 18 osób, w tym dwie osoby nowe, oraz troje gości z Ogniska białostockiego.
Runda dzielenia obfitowała w świadectwa odbudowy małżeństwa po kryzysie oraz trwania w wierności sakramentowi małżeństwa. Po omówieniu wielu spraw organizacyjnych, w tym naszych aktywności rekolekcyjno-wakacyjnych w roku przyszłym, został przedstawiony temat omawiany kilka tygodni wcześniej w Białostockiej Akademii Rodziny pod hasłem „Sztafeta pokoleń – wierność”. W formie warsztatowej pracowaliśmy nad zagadnieniami bliskich nam wartości, i tego – jak przekazywać je następnym pokoleniom.

Następne spotkanie będzie spotkaniem opłatkowym, i odbędzie się w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego, w Zembrowie. W dn. 19 grudnia (sobota) od godz. 9.00 odbędą się wykłady Uniwersytetu Rodziny na temat psychologii rozwojowej, o godz. 12.00 – Msza Święta celebrowana przez ks. biskupa Tadeusza Pikusa, po niej uroczysta agapa, zaś ok. godz. 15.00 – spotkanie formacyjne Ogniska Sychar w Siemiatyczach.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 18 października odbyło się kolejne spotkanie naszego siemiatyckiego Ogniska.
Tradycjnie zaczęliśmy od Koronki do Bożego Miłosierdzia i Mszy Świętej, po czym udaliśmy się na spotkanie formacyjne. Po rundzie dzielenia się został odczytany tekst pt.: „Małżeński kryzys pełen nadziei – czyli chrześcijańskie podejście do kryzysu małżeńskiego”. Został on pierwotnie wygłoszony na konferencji wyższych przełożonych zakonów męskich w Polsce, która odbyła się 5-6 października br, na którą to konferencję nasza wspólnota dostała zaproszenie. Pełny tekst jest dostępny tu: http://sychar.org/wp-content/uploads/2015/10/malzenski-kryzys-pelen-nadziei.pdf
Dyskusja na temat tego tekstu była bardzo ożywiona, włącznie z sugestiami, czego w nim zabrakło, aby przedstawiał on pełnejszy obraz podejścia chrześcijańskiego do kryzysu małżeńskiego.
Po spotkaniu udaliśmy się do Siemiatyckiego Ośrodka Kultury na godz. 19.00 na film pt.: „Czy naprawdę wierzysz?”, byliśmy na tyle liczni, iż udało nam się uzyskać zniżkę dla grup 🙂 Film odebraliśmy jako budujący i niosący nadzieję na Boże, szczęśliwe rozwiązania w życiu człowieka, mimo często niebywale trudnych sytuacji nas spotykających. 🙂

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 15 listopada (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Serdecznie na nie zapraszam 🙂

W sobotę 10 października w Zembrowie odbył się Sycharowski Dzień Skupienia. Uczystniczyły w nim osoby z Ognisk w Siemiatyczach, Białymstoku i Łukowie. Konferencje nam głosił oraz opiekę duchową sprawował opiekun Ogniska Sychar w Siemiatyczach – ks. dr Piotr Arbaszewski.
Uczestniczyliśmy w parafialnej Mszy Świętej, wysłuchaliśmy trzech konferencji, oraz w kościele zembrowskim odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. W ramach czasu wolnego zwiedzaliśmy zabytkowy neoromański kościół w Zembrowie, oraz zabytkową – obecnie remontowaną – drewnianą plebanię.
Na koniec, w ramach echa dnia skupienia, podzieliliśmy się naszymi refleksjami oraz tym, co w nas ten dzień poruszył. Dzieliliśmy się również naszym doświadczeniem bycia we wspólnocie, w Sycharze, oraz rozmawialiśmy o współpracy Ognisk i planach na przyszłość, które – jak Pan Bóg pozwoli – zostaną zrealizowane. Rozmowy ciągnęły się długo, jeszcze podczas kolacji.
Serdecznie dziękujemy ks. Piotrowi za opiekę nad nami, i słowa do nas skierowane; z nadzieją, że ten sposób formacji sycharowskiej dany nam będzie kontynuować pod ks. Piotra opieką.

Przypominam, że najbliższe spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się w niedzielę 18 października o godz. 15.00 w domu zakonym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Już wkrótce, 10 października (sobota) nasze Ognisko organizuje w parafii Zembrów Sycharowski Dzień Skupienia 🙂

Program:
godz. 10.00 zawiązanie wspólnoty
godz. 10.45 konferencja pt.: „Komunia z Bogiem fundamentem komunii ludzkiej i małżeńskiej”, pytania
godz. 12.00 Msza Święta
godz. 13.00 obiad
godz. 13.45 konferencja pt.: „”Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” – duszpasterski program w toku”, pytania
godz. 15.00 koronka do Bożego Miłosierdzia, konferencja pt.: „Wychowanie chrześcijańskie w komunii rodzinnej”, pytania
godz. 16.00 przerwa kawowa
godz. 16.15-17.00 echo dnia skupienia, refleksje uczestników

Konferencje głosił będzie ks. Piotr Arbaszewski, opiekun duchowy Ogniska w Siemiatyczach.

Koszt uczestnictwa dla 1 osoby – 30 zł.

Jak dojechać: https://mapa.targeo.pl/kosciol-najswietszego-zbawiciela,miejsce_10091942

Zgłoszenia proszę kierować na tel.: 606-450-949 (Alicja), ostateczny termin zgłaszania się – do 6 października.

Bardzo serdecznie i gorąco zapraszam 🙂

W niedzielę 13 września ponownie spotkaliśmy się w domu zakonnym ss. karmelitanek na naszym comiesięcznym spotkaniu. Uczestniczyło w nim dziewięcioro sycharków siemiatyckich oraz gościnnie dwie sycharki z Ogniska w Łukowie; uświetniły one swoją obecnością drugą rocznicę istnienia naszego Ogniska, bardzo dziękujemy im za obecność 🙂 Na tę rocznicową okazję został przygotowany pięknie ozdobiony tort, który ze smakiem zjedliśmy w całości 🙂

User comments

User comments

Podczas rundy dzielenia się dzieliliśmy się m.in. refleksjami, jakie duchowe zmiany przez ten okres dwóch lat w nas zaszły. Ksiądz Piotr przygotował dla nas konferencję o więzi małżeńskiej, potem podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami na ten temat, oraz rozmawialiśmy o pięciu językach przepraszania – jaki język jest specyficzny dla mnie, a jaki dla mojego współmałżonka.

Nasze następne spotkanie odbędzie się w domu ss. karmelitanek w Siemiatyczach 18 października o godz. 15.00.

W najbliższym czasie organizowane są rekolekcje Ognisk lubelskiego i pułaskiego w Nałęczowie w terminie 11-13 września 2015 r. Wszelkie informacje, oraz formularz do zapisania się są zamieszczone tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=13090&postdays=0&postorder=asc&start=0

Natomiast w październiku odbędą się rekolekcje ogólnopolskie wspólnoty Sychar, podobnie jak na wiosnę, w dwóch terminach i w dwóch różnych miejscach, ale będzie w obu miejscach ten sam rekolekcjonista, i głosić będzie te same konferencje.
Terminy i miejsca:
– 2-4 października, Porszewice koło Łodzi
– 23-25 października, Góra św. Anny

Rekolekcje prowadzić będzie dr hab. inż. Mirosław Rucki, temat: „Zanurz się w Jordanie 7 razy” (2Krl 5,13-14).
Wszelkie informacje oraz formularz do zapisów są tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=13306

Ponadto nasze Ognisko wspólnie z Ogniskiem białostockim planuje zorganizować dla naszych Ognisk sycharowski dzień skupienia w Hodyszewie w dniu 10 października 2015 r. (sobota). Obszerniejsze informacje zostaną podane później.

Gorąco zachęcam do uczestnictwa, rekolekcje to zarówno ważny element naszego rozwoju duchowego, jak i miejsce gdzie można dostać dużo wsparcia w trudnych życiowych momentach.

W niedzielę 23 sierpnia odbyło się nasze kolejne spotkanie ogniskowe. Po odmówionej Koronce do Miłosierdzia Bożego i Mszy Świętej w gronie dwunastu osób udaliśmy się na spotkanie. Podzieliliśmy się tym, co u nas działo się przez miesiące wakacyjne, poruszyliśmy organizacyjne sprawy bieżące, po czym zajęliśmy się tematem dotyczącym komunikacji, nad którym mieliśmy zastanowić się w domu – „czym jest dla mnie aktywne słuchanie?”.
Obszerne nasze rozważania uzupełniliśmy kilkoma krótkimi filmami:
http://2ryby.pl/film/sluchaj-mnie-wiecej/
http://2ryby.pl/film/338/
http://2ryby.pl/film/rozmowa/
Obejrzeliśmy ponadto film dotyczący pięciu języków przepraszania: http://2ryby.pl/film/piec-jezykow-przepraszania/ Ma być on podłożem naszej pracy domowej – mamy zastanowić się, jaki jest mój język przepraszania, i jaki jest język przepraszania mojego współmałżonka.

Następne spotkanie odbędzie się w niedzielę 13 września, o godz. 15.00 w domu zakonnym ss karmelitanek w Siemiatyczach. Na spotkaniu wrześniowym nasz opiekun duchowy wygłosi konferencję na temat więzi małżeńskiej.
Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 19 lipca odbyło się nasze kolejne spotkanie Ogniska Sychar. Liczba sycharków była „wakacyjna” – było nas 7 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr. Pracowaliśmy na drugiej części listu otwartego o. Konenca do sycharków, którego tekst jest tu: http://www.sychar.org/osoba/o.maciej.konenc/sycharowicze-1-2.pdf
Rozważania nasze i to co nas najmocniej w liście poruszyło, połączyliśmy z rundą dzielenia.

Następne spotkanie w sierpniu zaplanowaliśmy na niedzielę 23 sierpnia, tradycyjnie o godz 15.00, w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach.

Zapraszam ponadto na najbliższą niedzielę 26 lipca na Diecezjalnę Pielgrzymkę małżeństw i rodzin do Prostyni. Początek o godz. 10.30.

Serdecznie zapraszam 🙂

W niedzielę 21 czerwca odbyło się kolejne spotkanie naszego Ogniska siemiatyckiego. Po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i po Mszy Świętej nastąpiła chwila, kiedy trzy osoby z naszego Ogniska przyjęły szkaplerz karmelitański. Było pięknie i uroczyście, towarzyszyły nam siostry karmelitanki z siostrą przełożoną na czele 🙂
Potem udaliśmy się na spotkanie, które było wyjątkowo liczne, zebrało się nas 18 osób, z czego 7 osób było nowych. Po przedstawieniu charyzmatu wspólnoty i po rundzie dzielenia się naszymi historiami i przeżyciami zrobiliśmy króciutką przerwę, po czym przystąpiliśmy do pracy nas listem otwartym do sycharków, napisanym przez o. Macieja Konenca, opiekuna duchowego Ogniska Wrocławskiego. List dostępny jest tu: http://www.sychar.org/osoba/o.maciej.konenc/sycharowicze-1-2.pdf Ze względu na liczbę osób i chęć, aby wszyscy mogli się wypowiedzieć, podjęliśmy pracę i rozważania nad pierwszą częścią listu; nad częścią drugą będziemy pracować na spotkaniu lipcowym.
Na koniec obejrzeliśmy kilka zdjęć z Marszu dla Życia i Rodziny, który odbył się 7 czerwca w Sokołowie Podlaskim, i pikniku kończącym Marsz, gdzie sycharki siemiatyckie pojawiły się z banerem i w sycharowskich koszulkach.
Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Przypominam o naszym wyjeździe wakacyjnym do Białowieży (10-12 lipca), informacje wszelkie tu: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2015/06/27/wakacje-z-sycharem-bialowieza/

Spotkanie kolejne odbędzie się w niedzielę 19 lipca, o godz. 15.00 w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach. Mamy przygotować na nie zadanie domowe z komunikacji: powiedzieć swoimi słowami, czym dla mnie jest aktywne słuchanie, oraz podać jeden przykład z życia, obrazujący takie słuchanie. Można się przygotować m.in. korzystając z naszej broszurki sycharowskiej. 🙂

Przypominam o naszym zbliżającym się wyjeździe do Białowieży, termin 10-12 lipca. W tym roku organizujemy ten wyjazd wspólnie z Ogniskiem w Łukowie.
Bardzo zachęcam do wspólnego spędzenia wolnego czasu, i przypominam, że jeśli ktoś chciałby przyjechać na cały weekend z noclegiem, powinien zgłosić się przez formularz dostępny tu: http://formularz.sychar.org/zgloszenie.php
Musimy po prostu wcześniej wiedzieć, ile nas będzie, aby zaplanować noclegi, oraz zrobić zakupy spożywcze.
Tu natomiast są szczegóły organizacyjne i ramowy program naszego pobytu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12985

Do zobaczenia w Białowieży 🙂

We środę 10 czerwca w Radio Podlasie w audycji Czarno na Białym mogliśmy wysłuchać audycji o naszej wspólnocie pt. Wierni aż do śmierci. Prowadzącym audycję na żywo był ks. Jacek Sereda, uczestnikami liderka i członkowie Ogniska Sychar w Łukowie, zaś telefonowały sycharki z całej Polski; w tym z Ogniska siemiatyckiego też 😉
Audycja ta jest już dostępna w archiwum radiowym, zachęcam do odsłuchania: http://archiwum.radiopodlasie.pl/?p=28590

W niedzielę 7 czerwca w Sokołowie Podlaskim odbędzie się Marsz dla Życia i Rodziny. Start o godz. 15.00 spod konkatedry. Ognisko siemiatyckie też tam będzie, zatem wszystkich członków i sympatyków Sycharu bardzo serdecznie zapraszam 🙂

Ponadto w Siemiatyczach rozpoczęła swoje spotkania grupa Anonimowych Alkoholików „To działa”. Mitingi otwarte odbywają się w każdą niedzielę o godz. 19.00 przy kościele pw. św. Andrzeja Boboli (sala pod plebanią), ul. Kościelna 1.
Zachęcam osoby uzależnione i współuzależnione. Ponieważ zwyczajnie – to działa 🙂

W niedzielę 24 maja odbyliśmy nasze kolejne ogniskowe spotkanie; po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i Mszy Świętej skierowaliśmy się na spotkanie właściwe. Było nas 8 osób oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr.
Po rundzie dzielenia się i omówieniu spraw bieżących, m.in naszego planowanego lipcowego wyjazdu do Białowieży, ks. Piotr przedstawił nam zagadnienia dotyczące grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Jest jego sześć rodzajów, i jest to najcięższy kaliber grzechu, ponieważ jest to grzech przeciw Bożemu Miłosierdziu, jest świadomą zgodą człowieka, aby być obojętym na łaski Boga, jest to stawianie się ponad Bogiem.
Po przerwie, w drugiej części spotkania, rozmawialiśmy o jednym z zagadnień komunikacji, mianowicie o proszeniu bliskiej osoby o coś dla nas ważnego i reakcji naszej w przypadku odmowy; o potrzebach, oczekiwaniach i „chciejstwach”.

Następne spotkanie odbędzie się 21 czerwca (niedziela) o godz. 15.00 w domu zakonym ss. karmelitanek, będzie wtedy też możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

W niedzielę 19 kwietnia odbyliśmy nasze kolejne spotkanie ogniskowe. O godz. 15.00 po odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego i po Mszy Świętej w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek, rozpoczęliśmy spotkanie w salce obok.
Było nas 9 osób oraz nasz opiekun duchowy. Podczas rundy dzielenia się naszymi przeżyciami, byliśmy świadkami pięknego pojednania się małżonków, były róże, wzruszenie i łzy, i myślę, że w naszych sercach wzrosła nadzieja na to, że w naszym życiu podobnie łaska Boga będzie w stanie zadziałać 🙂
Po omówieniu spraw organizacyjnych oddaliśmy głos Grzegorzowi Fedorczukowi, radcy prawnemu i członkowi Ogniska Sychar w Warszawie. Grzegorz przedstawił nam prezentację pt.: „Uzdrowienie małżeństwa czy brak rozwodu? Uzdrowienie małżeństwa =/= brak rozwodu”.
Grzegorz położył silny nacisk na to, że formacja w Sycharze zakłada nie tylko trwanie w wierności współmałżonkowi, nawet w trudnej sytuacji rozwodu, ale również na to, że mamy iść krok dalej, mamy dążyć do naprawienia relacji i do pojednania, bardzo warto mieć cały czas w pamięci 5 kroków do pełnego pojednania. Jakiekolwiek postępowanie w sprawach okołosądowych powinno owocować naszą czytelną postawą otwartą na pojednanie. Grzegorz pod tym kątem omówił wiele szczegółowych zagadnień związanych z postępowaniem sądowym (przygotowanie do rozprawy, świadkowie, odpowiedzi na rozprawie, kwestie z RODK, wsparcie psychologiczno-duchowe).
Wzbogaceniem prezentacji było kilka przykładów z prowadzonych przez Grzegorza warsztatów wystąpień publicznych; z naszego Ogniska uczestniczyło w nich przed naszym spotkaniem formacyjnym kilka osób.
Wykład Grzegorza przetykany był dyskusją, temat żywo nas poruszał. Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Kolejne, majowe spotkanie odbędzie się 24 maja w niedzielę o godz. 15.00.
Już teraz serdecznie na nie zapraszam 🙂

ZmartwychwstanieChrystusa-200x400
Niech Święta Wielkiej Nocy będą dla nas czasem pełnym głębokiej radości, niech łaska Chrystusa Zmartwychwstałego odrzuca z naszych serc kamienie smutku i beznadziei, a wlewa w nie Wiarę, Nadzieję i Miłość.
Zmartwychwstał Pan! Alleluja!

W niedzielę 29 marca odbyło się w parafii naszego opiekuna duchowego w Zembrowie nasze kolejne spotkanie. Zaczęliśmy wraz z zembrowskimi parafianami o godz. 15.00 Koronką do Bożego Miłosierdzia, po czym ruszyliśmy na Drogę Krzyżową przez Zembrów i Kurowice. Część rozważań Drogi Krzyżowej czytali członkowie naszego Ogniska.

Spotkanie formacyjne mieliśmy w gościnnych progach zembrowskiej plebanii; po rundzie dzielenia się rozważaliśmy przez pryzmat naszych osobistych doświadczeń charyzmat sycharowski, streszczający się w zdaniu „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania”.

Spotkanie to było dodatkowo o tyle ważne, że towarzyszyła mu niespodzianka: nasze Ognisko, oraz wszystkie potencjalne Ogniska WTM „Sychar” w diecezji drohiczyńskiej otrzymały błogosławieństwo Wielebnego Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa 🙂
Błogosławieństwo

Nasze następne, kwietniowe spotkanie odbędzie się w Siemiatyczach w domu zakonnym ss. karmelitanek w niedzielę 19 kwietnia, o godz. 15.00.

W tym roku Sychar organizuje aż 6 turnusów wakacyjnych w różnych miejscach Polski.
– Jastarnia (3 turnusy) http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12751
– Gródek n/Dunajcem http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12758
– Zakrzów http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12624
– Nysa http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12730

Wykaz wszystkich turnusów wraz z formularzami do zapisu jest tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=12485

Chętnych proszę o szybkie, ale i bezbłędne zapisy 🙂 i serdecznie zapraszam 🙂

Jednocześnie przypominam, że w najbliższą niedzielę 29 marca spotykamy się w Zembrowie (gmina Sabnie) o godz. 15.00 na naszym comiesięcznym spotkaniu. W sprawie ew. transportu proszę o kontakt mailowy lub tel. 606-450-949.

W niedzielę 22 lutego odbyliśmy kolejne spotkanie naszego Ogniska. Brało w nim udział 13 osób, w tym dwie osoby byly u nas po raz pierwszy. Po części dzielenia się naszymi osobistymi historiami ks. Piotr zrobił nam wykład dotyczący siedmiu grzechów głównych, a zwłaszcza pychy; do osobistej pracy z tym tematem szczególnie można polecić książkę: Forrest Th., Prado Flores J. H. – Jezus Chrystus uzdrowiciel mojej osoby.
W części dotyczącej spraw organizacyjnych rozmawialiśmy o: mających odbyć się w najbliższym czasie rekolekcjach, o nowopowstającej w Siemiatyczach przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli grupie AA i Al-Anon, oraz o Ogniskowym integracyjnym wyjeździe do Białowieży. Liderka zdała sprawozdanie ze spotkania dla liderów i moderatorów, które odbyło się w Nysie w dn. 13-15 lutego, oraz przedstawiła nową publikację Sycharu pt.: Jak kochać nieślubne dzieci. Pamiętajmy w modlitwach o osobach z naszego Ogniska, które w najbliższym czasie czekają rozprawy sądowe.

Najbliższe spotkanie odbędzie się w niedzielę 29 marca, godzinę podam już bliżej tego terminu, najprawdopodobniej będzie to godzina późniejsza niż nasza tradycyjna 15.00. Na spotkaniu tym mamy do omówienia zaległe ćwiczenie z komunikacji dot. proszenia o pomoc; będziemy chcieli też omówić nasz charyzmat, który się streszcza w zdaniu „Każde trudne sakramentalne małżeństwo jest do uratowania” – jak każdy z nas je rozumie, ale też – jakie ma w związku z nim wątpliwości. Na przemyślenia i przygotowanie się mamy cały miesiąc, niech ten czas Wielkiego Postu będzie dla nas czasem duchowo bardzo owocnym.

W niedzielę 25 stycznia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska w Siemiatyczach. Po Mszy Świętej o godz. 14-ej w kaplicy domu zakonnego ss. karmelitanek, udaliśmy się w 13 osób do salki obok. Podzieliliśmy się tym, co działo się u nas od ostatniego spotkania, po czym zagłębiliśmy się w temat komunikacji międzyludzkiej. W formie warsztatowej na przykładach ćwiczyliśmy komunikaty o przykrych dla nas odczuciach w formie „ja”, oraz wyjaśnialiśmy sobie dlaczego ta forma komunikatu buduje relacje, zamiast je niszczyć.

Pamiętamy w modlitwach o światło Ducha Świętego dla wszystkich uczestników procesów rozwodowych, w których teraz biorą udział dwie osoby z naszego Ogniska.

Kolejne spotkanie zaplanowaliśmy na niedzielę 22 lutego. Spotykamy się o godz. 15.00 na Mszy Św. w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach, potem odbędzie się ok. 2 – 2,5 godz. spotkanie.

Białostocka Akademia Rodziny zaprasza na dwudniowe warsztaty „Ja nie mogę; On może; Pozwolę Mu. Czyli wstęp do warsztatu 12 kroków dla chrześcijan”, które poprowadzi p. Rafał Porzeziński – dziennikarz.
Zajęcia odbędą się w dniach 7-8 lutego 2015 r. (sobota i niedziela) w godzinach 9:00 – 13:00 w Białostockiej Akademii Rodziny Centrum Kształcenia Ustawicznego w Białymstoku, ul. Sokólska 1.
Więcej informacji i możliwość zapisania się tu: http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci/141/wstep-do-warsztatu-12-krokow-dla-chrzescijan/
Bardzo polecam 🙂

Niech obecność Nowonarodzonego Jezusa rozświetla Wasze serca, niech w każdy zakamarek Waszego życia wejdzie Jego miłość, niech towarzyszy Wam w każdym dniu 2015 roku. Pięknych, błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia! 🙂
Boże Narodzenie - Giotto

W sobotę 20 grudnia odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar, choć najpierw byliśmy w trochę większym gronie 🙂 O godz. 11.00 w kościele w Zembrowie, w parafii naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego, w gronie parafian, studentów i profesorów Uniwersytetu Rodziny oraz diecezjalnych doradców rodzinnych uczestniczyliśmy we Mszy Świętej celebrowanej przez Księdza Biskupa Tadeusza Pikusa.
Po Mszy przeszliśmy do świeżo wyremontowanej świetlicy w budynku plebanii, którą to świetlicę Ksiądz Biskup poświęcił, po czym złożyliśmy Ksiądzu Biskupowi i sobie wzajemnie życzenia świąteczne, połamaliśmy się opłatkiem, i pobiesiadowaliśmy przy obficie zastawionym wigilijnym stole.
Na koniec, już tylko w gronie sycharków, odbyliśmy nasze spotkanie. Uczestniczyło w nim 7 osób, a podczas rundy dzielenia się podzieliliśmy się też refleksjami nad tym, co daje nam wspólnota Sychar.

Kolejne nasze styczniowe spotkanie zaplanowaliśmy na 25 stycznia 2015 roku, odbędzie się ono tradycyjnie w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach o godz. 15.00. Spotkanie zaczniemy Mszą Świętą, podczas której będzie możliwość przyjęcia szkaplerza karmelitańskiego.

Dziś rano ukazał się kolejny odcinek programu „My-Wy-Oni”, w którym mowa jest o sakramentalnym małżeństwie i o Wspólnocie Trudnych Małżeństw Sychar. Polecam zwłaszcza słowa o. Jacka Salija, oraz świadectwo Roberta, jednego z liderów i moderatorów naszej wspólnoty.
Dla tych, którzy nie obejrzeli programu w czasie antenowym tu link: http://vod.tvp.pl/audycje/religia/my-wy-oni/wideo/07122014-0630/17687026

W dzień wspomnienia św. Andrzeja Apostoła, w niedzielę 30 listopada mieliśmy kolejne spotkanie naszego Ogniska. Msza Święta została odprawiona przez naszego opiekuna duchowego w intencji bliskich naszym sercom Andrzejów 🙂
Po Mszy odbyło się spotkanie formacyjne, było na nim 11 osób. Na spotkaniu tym rozpoczęliśmy cykl mini-warsztatów z komunikacji, nawiązujący szczegółowiej do wykładu z czerca br.: http://siemiatycze-karmelitki.sychar.org/2014/06/19/spotkanie-czerwcowe/ W ramach tego cyklu podczas dzielenia się mieliśmy za zadanie powiedzieć przynajmniej jedno dobre zdanie o współmałżonku. Na następnym zajmniemy się prawidłowym komunikowaniem o niemiłych uczuciach (została zadana praca domowa).
Ponadto nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski, ze względu na to, iż spotykamy się w domu zakonnym sióstr karmelitanek, omówił szerzej zagadnienie szkalperza karmelitańskiego i obietnice z nim związane, pojawiło się również ze strony sycharków jedno świadectwo szkaplerza dotyczące 🙂
Szkaplerz karmelitański
Poniżej zestaw linków dla tych, którzy na spotkaniu nie byli, a temat chcą zgłębić, oraz link do filmu pt.: „Światłość w ciemności”, który obejrzeliśmy na zakończenie spotkania.
Symbolika szkaplerza:
http://szkaplerz.pl/szata/index.php?go=szkaplerz_symbolika
Kilka wiadomości o szkaplerzu karmelitańskim
http://gdynia.piusx.org.pl/index.php/liturgia/26-z-archiwum-zawsze-wierni3/478-kilka-wiadomoci-o-szkaplerzu-karmelitaskim

Świadectwo Małgorzaty, związane z domem zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach:
http://karmelitanka1.blog.onet.pl/2006/05/29/pewne-swiadectwo-szkaplerzne-przez-tasiemki-przez-pole-po-szkaplerz/
„Szata Maryi”:
https://www.youtube.com/watch?v=f0MD9_MUrEQ
Film „Światłość w ciemności”
https://www.youtube.com/watch?v=WiT6qDw8hDw

Uwaga!
Następne spotkanie odbędzie się 20 grudnia 2014 r. w parafii ks. Piotra Arbaszewskiego w Zembrowie.
Dla chętnych o godz. 8.30 zaczynają się zajęcia Uniwersytetu Rodziny, natomiast o godz. 10.00 w kościele w Zembrowie ks. biskup Tadeusz Pikus odprawi Mszę Świętą, po niej odbędzie się połączone spotkanie opłatkowe z ks. biskupem – Wspólnoty Sychar, Uniwersytetu Rodziny oraz doradców rodzinnych. Na zakończenie odbędziemy spotkanie formacyjne, już tylko w gronie sycharków.
Osoby chcące zabrać się ze mną autem z Siemiatycz (i miejscowości po drodze do Zembrowa) na godz. 10.00 – proszę o kontakt ze mną na maila lub telefonicznie.

W dn. 8-9 listopada 2014 r. w Białymstoku w ramach Białostockiej Akademii Rodziny odbędą się warsztaty pod hasłem „Małżeństwo na krawędzi – droga do rozwodu czy rozwoju?”, prowadzone przez liderów Ogniska Sychar w Gdańsku: Mirkę i Jarka Pakurów.
Warsztaty są adresowane dla małżonków przeżywających trudności w związku, będących w separacji lub po rozwodzie, pragnących rozwijać swoje relacje.
Więcej informacji oraz formularz rezerwacyjny znajduje się tu: http://rodzina.bialystok.pl/wydarzenia-warsztaty-malzenstwo-na-krawedzi-droga-do-rozwodu-czy-rozwoju-.php#rezerwacja

Bardzo serdecznie zapraszam i zachęcam – to będą mocne dwa dni! 🙂

W niedzielę 19 października odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej, grupą dzisięcioosobową ruszyliśmy na spotkanie. Po omówieniu spraw bieżących, rozdaniu artykułu o Sycharze, autorstwa jednej z ogniskowych sycharowiczek (artykuł ukazał się we wrześniwoycm numerze „Dróg Miłosierdzia”), i obejrzeniu foto-relacji z naszych ostatnich działań i wyjazdów (lipcowa wycieczka do Białowieży, oraz wrześniowe otwarcie Ogniska w Łukowie i rekolekcje w Motyczu Leśnym), nas opiekun duchowy ks. Piot przybliżył nam kwestie rozwodu cywilnego małżeństwa sakramentalnego. Wykład rozpoczęty nauką o sakrametalności małżeństwa i zamyśle Pana Boga na małżeństwo ks. Piotr zakończył casusami, dotyczącymi szczególnych przypadków rozpadu małżeństwa, rozwodu cywilnego, stwierdzania nieważności małżeństwa, i praw małżonków w tych poszczególnych sytuacjach. Wspomniane zostało Boże Miłosierdzie wobec grzeszników i nawracających się, bez Niego wiele trudnych sytuacji po ludzku byłoby niezrozumiałych. Burzliwa dyskusja po wykładzie miała swoje tło w kończącym się właśnie pierwszym etapie synodu biskupów na temat rodziny.

Następne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach odbędzie się 30 listopada o godz. 15.00

14 września 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie Ogniska Sychar w Siemiatyczach. Było nas 11 sycharków, nasz opiekun duchowy ks. Piotr i gościnnie ks. Mariusz z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Siemiatyczach.
Po części „dzielenia się” w części „konferencyjnej” pracowaliśmy na bazie rozważań dotyczących modlitwy, autorstwa Mirosława Ruckiego, związanego z czasopismem „Miłujcie się” http://milujciesie.org.pl/ oraz Ruchem Wiernych Serc http://milujciesie.org.pl/pg/pl/inicjatywy_ms/ruch_wiernych_serc.html Dla chętnych roześlę tekst rozważań mailem.

Z powodu braku rzutnika przełożyliśmy foto-sprawozdanie z naszych ostatnich ogniskowo-sycharowskich wyjazdów, tj. z wycieczki do Białowieży i z inauguracji Ogniska w Łukowie – na październik. Na razie linkuję nagranie kazania z inauguracyjnej Mszy Świętej z Łukowa, głosił je opiekun duchowy Ogniska łukowskiego ks. Łukasz Kałaska: https://archive.org/details/Ks.KaaskaUkuw6.09.14 i zachęcam / zapraszam do przybycia na spotkanie październikowe. 🙂

Spotkanie październikowe odbędzie się w domu zakonnym sióstr karmelitanek w Siemiatyczach dn. 19.10.2014 r. o godz. 15.00

W najbliższym czasie w Sycharze będzie się działo 😉 :

W sobotę, 6 września, o godz. 12.00 będzie miało swoją inaugurację Ognisko WTM Sychar w Łukowie. To Ognisko najbliższe nam po sąsiedzku na południe, więc warto stawić się liczną delegacją. Zachęcam zwłaszcza sycharki z mazowieckiej strony Bugu 🙂 Ja (Alicja) się wybieram, osoby chętne na wyjazd proszę o kontakt, to może nam się uda pojechać jednym autem.
Więcej informacji o inauguracji Ogniska w Łukowie tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?t=11050&postdays=0&postorder=asc&start=14

W ostatni weekend września (26-28.09) odbędą się rekolekcje sycharowskie Ognisk lubelskiego i puławskiego. Cieszą się już renomą i zainteresowanie z roku na rok coraz większe jest, więc sugeruję nie ociągać się z zapisami 🙂 Też się wybieram 🙂 Wszelkie informacje i formularz zgłoszeniowy tu: http://lublin-urszuli.sychar.org/2014/08/26/zapraszamy-na-vi-rekolekcje-ogniskowe-w-motyczu-lesnym-klublina-26-28-wrzesnia-2014-r/

Z kolei w ostatni weekend października (24-26.10) odbędą się Ogólnopolskie Rekolekcje Sycharowskie na Górze św. Anny. Prowadzić je będzie ks. Krzysztof Grzywocz. Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy tu: http://www.kryzys.org/viewtopic.php?p=372189#372189

Zapraszam! 😀

W niedzielę 24 sierpnia odbyło się nasze kolejne spotkanie, wyjątkowo było podzielone na kilka części. Zaczęliśmy od odmówienia Koronki do Miłosierdzia Bożego, po czym przeszliśmy do spotkania w sali, poruszyliśmy sprawy organizacyjne i zrobiliśmy rundę dzielenia się tym, co się u nas ostatnio działo. Na tym etapie dołączył do nas nasz opiekun duchowy, więc poszliśmy na Mszę Świętą, odprawioną w intencji dwóch ogniskowych małżeństw, obchodzących akurat rocznice ślubu. Część konferencyjną spotkania wypełniło nam odsłuchane kazanie ks. Piotra Pawlukiewicza „Na każdego z nas przyjdzie atak złego”, dostępne tu: https://www.youtube.com/watch?v=KEEwJY3D1m0 Ponieważ było nas wyjątkowo mało (7 osób), więc część dyskusyjna spotkania była też wyjątkowo osobista, dogłębna, ale też i bardzo integrująca. Poczuliśmy się prawdziwą wspólnotą i grupą wsparcia 🙂

Następne, wrześniowe spotkanie odbędzie się w niedzielę 14 września o godz. 15.00

13 lipca odbyło się kolejne nasze ogniskowe spotkanie, brało w nim udział 14 osób, w tym dwoje nowych „sycharków”. Rozmawialiśmy o warsztatach 12 Kroków, obszerne wprowadzenie w temat zrobiła Halina Sitko. Jest ona osobą prowadzącą grupy warsztatowe w Warszawie i Katowicach i należącą do zespołu działającego w Centrum Pomocy Duchowej Księży Pallotynów w Warszawie przy ul. Skaryszewskiej 12. Warsztaty prowadzone najbliżej naszego Ogniska odbywają się w Białymstoku i Białej Podlaskiej. Możliwe jest otwarcie nowych grup, wszelkie informacje znajdują się na stronie http://www.12krokow.com.pl/warsztaty.html

19 lipca braliśmy udział w wycieczce do Białowieży, brało w niej udział siedmioro sycharków, piątka młodzieży sycharowskiej, oraz nasz opiekun duchowy ks. Piotr Arbaszewski. Zwiedziliśmy obiekty Białowieskiego Parku Narodowego: Muzeum Przyrodniczo-Leśne, Rezerwat Pokazowy Żubrów, następnie w białowieskim kościele uczestniczyliśmy we Mszy Świętej, z możliwością ucałowania relikwii błogosławionych małżonków Martin, rodziców św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Wycieczkę zakończyło ognisko ze śpiewami przy gitarze (na koniec młodzież trudno było od śpiewników oderwać 😉 ).

W ramach wyjazdów wakacyjnych 23 lipca liderka Ogniska odwiedziła sycharki odpoczywające na II turnusie „Wakacji z Sycharem” w Myczkowcach w Bieszczadach.

27 lipca trójka sycharków z naszego Ogniska uczestniczyła w V Diecezjalnej Pielgrzymce Małżeństw i Rodzin do Prostyni. Obecność Sycharu została zauważona przez media; relacja (zdjęcia i film, bardzo 🙂 polecam moment od 1:10) znajduje się na stronie parafii Prostyń: http://www.parafiaprostyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=617:v-diecezjalna-pielgrzymka-maestw-i-rodzin&catid=6:wiadomoci

Najbliższe spotkanie Ogniska odbędzie się w tę niedzielę 24 sierpnia o godz. 15.00, w domu zakonnym ss. karmelitanek w Siemiatyczach

Z okazji imienin życzymy naszemu opiekunowi duchowemu ks. Piotrowi Arbaszewskiemu wszelkich potrzebnych łask, dużo zdrowia oraz wiele sił i cierpliwości w swojej posłudze, niech św. Piotr wspomaga i prowadzi w każdej Księdza potrzebie 🙂
images

W ostatnią sobotę 21 czerwca, przedstawiciele naszego Ogniska Sychar brali udział w spotkaniu z ks. biskupem Tadeuszem Pikusem, nowym biskupem diecezji drohiczyńskiej. Spotkanie odbyło się w Zembrowie – parafii naszego opiekuna duchowego ks. Piotra Arbaszewskiego, i towarzyszyło ostatniemu w tym roku akademickim zjazdowi Uniwersytetu Rodziny.
Po wykładach i obiedzie miała miejsce Msza Święta, na której księdza biskupa powitali: przedstawiciele Uniwersytetu Rodziny, przedstawiciele parafii zembrowskiej, oraz cztery „sycharki”: Alicja, Milena, Ela i Jola. Na ręce księdza biskupa złożyły list gratulacyjny oraz list z prośbą o pasterskie błogosławieństwo dla Ogniska Sychar w Siemiatyczach, materiały sycharowskie, kwiaty oraz endemiczne hajnowskie ciasto „marcinka” 🙂
Podczas homilii ksiądz biskup mówił o małżeństwie i rodzinie, oraz o tym że miłość to nie uczucie, a postawa 🙂

W niedzielę 15 czerwca mieliśmy kolejne spotkanie Ogniska, z dużą frekwencją. Było nas 18 osób, w tym małżeństwo, które było u nas po raz pierwszy.
Omówiliśmy sprawy bieżące, zmieniliśmy pary modlitewne, a ogniskowa ikona Świętej Rodziny powędrowała do kolejnego sycharowskiego domu. Przypominam, że jeśli ktoś nie był na ostatnim spotkaniu, i nie ma pary modlitewnej na dany miesiąc – modli się za wszystkie osoby z Ogniska, z naszym opiekunem duchowym księdzem Piotrem włącznie, ale szczególnie za te osoby, które również na ostatnim spotkaniu były nieobecne.
Na spotkaniu mówiliśmy o komunikacji. Liderka Alicja zrobiła wprowadzenie w temat, z naciskiem na to, jak pracujemy nad komunikacją w Sycharze; potem miała miejsce ożywiona dyskusja.
Do celów pracy własnej – bibio- i netografia; link pierwszy to rozszerzony tekst o podstawowych formach zachowania się podczas rozmów, znajdujący się w naszej sycharowskiej broszurze:
1.http://www.teologia.pl/m_k/zag10-7.htm#2n>http://www.teologia.pl/m_k/zag10-7.htm#2n
2.
http://www.domowykosciol.org/wp-content/uploads/2012/05/Schemat-dialogu-malzenskiego.pdf

3.
http://wreszciezyc.files.wordpress.com/2012/03/biuletyn_spch_czlowiek_w_relacjach_kwiecien_2011.pdf

(Dialog małżeński…, s. 17-21)

4.http://wreszciezyc.files.wordpress.com/2012/03/1_zblizenia_komunikacja.pdf (pismo Zbliżenia, cały nr o komunikacji)

5.http://www.spotkaniamalzenskie.pl/pl/dialog-malzenski/warto-przeczytac (wykaz lektur opracowanych w ujęciu „Spotkań Małżeńskich”)

6. Faber A., Mazlish E. – Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. Poznań, Media Rodzina, 1992 i nast.
7. Cluod H., Townsend J. – Granice w relacjach małżeńskich. Wyd. 2. Warszawa, Vocatio, 2012.
8. Eggerichs E. – Język miłości i szacunku : przezwyciężanie trudności małżeńskich i rodzinnych. Kraków, Esprit, 2010.

W najbliższą sobotę, 21 czerwca, jesteśmy zaproszeni do Zembrowa (parafia ks. Piotra) na zjazd Uniwersytetu Rodziny na godz. 12.00. Będzie tam obecny ks. biskup Tadeusz Pikus, będzie okazja zatem porozmawiać, dać świadectwo, przedstawić nasze Ognisko Sychar, oraz poprosić księdza biskupa o błogosławieństwo dla tego dzieła. Warto tam być, zwłaszcza że nasze Ognisko jest swoistym owocem poprzedniej edycji Uniwersytetu Rodziny :-), zachęcam i zapraszam! 🙂 Transport z Siemiatycz moim autem, spod domu zakonnego ss. karmelitanek, wyjazd o 11.00. Chętnych proszę o kontakt na maila lub tel. (606 450 949).

Przypominam, że najbliższe spotkanie Ogniska odbędzie się 13 lipca (niedziela) o godz. 15.00.

Jest już komplet konferencji z wiosennych ogólnopolskich rekolekcji WTM Sychar w Konstancinie-Jeziornej pt. „Miłość małżeńska może być piękna – krok głębiej”:
Konferencja 1.https://www.youtube.com/watch?v=F3MTdQyQOXE
Konferencja 2. https://www.youtube.com/watch?v=W2xLroorxDM
Konferencja 3. https://www.youtube.com/watch?v=yZNwAdX0GRU
Konferencja 4a. https://www.youtube.com/watch?v=JX_h16w0H10
Konferencja 4b. https://www.youtube.com/watch?v=r4NF2bNm_rc

Owocnego słuchania! 😀

15 maja mieliśmy kolejne spotkanie Ogniska, tym razem wyjazdowe. Gościliśmy w parafii ks. Piotra w Zembrowie. Po Mszy Świętej i Nabożeństwie Majowym w pięknym neoromańskim kościele parafialnym, udaliśmy się do salki na plebanii.
W spotkaniu uczestniczyło 11 osób. Po podzieleniu się naszymi historiami i omówieniu wielu spraw bieżących, zmieniliśmy nasze pary modlitewne, oraz uzgodniliśmy zasady przekazywania co miesiąc kolejnym Sycharkom naszej ogniskowej ikony Świętej Rodziny. Liderka Alicja opowiedziała o Ogólnopolskich Rekolekcjach Sycharowskich w Konstancinie – o bieżących sprawach, którymi żyje wspólnota, oraz – w wielkim skrócie – o treściach zawartych podczas poszczególnych konferencji (jak tylko w internecie pojawi się komplet nagrań – udostępnię je u nas na stronie Ogniska).
Spotkanie kończyliśmy niechętnie, mimo później pory; zakończyliśmy je modlitwą i zaśpiewaliśmy Apel Jasnogórski.

Następne spotkanie odbędzie się tradycyjnie u ss. karmelitanek w Siemiatyczach, 15 czerwca (niedziela) o godz. 15.00 – termin bardzo łatwo zapamiętać, zapraszamy! 🙂

W najbliższą niedzielę, 11 maja, jest otwarcie Ogniska Sychar w Białymstoku. Uwaga! Podałam wcześniej (przepraszam!) złą godzinę, zaczyna się Mszą Świętą o 17.00, spotkanie po niej, czyli o 18.00. Więcej informacji tu: http://rodzinabialystok.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=271&Itemid=106

Dość późno się dowiedziałam, ale może ktoś zechce skorzystać – rekolekcje 12-Krokowe w Hodyszewie, na podstawie trzech pierwszych kroków, planowane są na 23-25 maja (rozpoczęcie w piątek o 17.00, zakończenie obiadem 13.00). Szczegóły – ks. Jacek Zakrzewski SAC, tel. 600-350-275

W ostatnią niedzielę, 27 kwietnia, odbyliśmy spotkanie Ogniska, było na nim 10 osób. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia i po Mszy Świętej na spotkaniu poruszyliśmy sporo spraw bieżących i podzieliliśmy się tym co się u nas działo przez ostatni ponad miesiąc. Potem nasz opiekun duchowy na okoliczność kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II wprowadził nas w zagadnienie świętości, oraz w kilka ważnych fragmentów niebywale doniosłego dokumentu nt. rodziny Jana Pawła II, tj. adhortacji Familaris consortio.
Rozmawialiśmy również o sprawach organizacyjnych dotyczących naszej wycieczki do Białowieży, oraz pielgrzymki małżeństw do Prostyni (chcemy, aby tam była co najmniej delegacja Sycharu). Szczegóły podam wkrótce.
Uzgodniliśmy termin następnego spotkania – 15 maja (czwartek).
15 maja o 18.00 spotkamy się z parafii ks. Piotra Arbaszewskiego w Zembrowie. Osoby z woj. mazowieckiego dojeżdżają na własną rękę, natomiast osoby z Siemiatycz i okolic spotykają się pod domem zakonnym ss. karmelitanek o godz. 17.00, będziemy mieć miejsca w samochodach na 8 osób, i razem dojedziemy do Zembrowa.
W sprawie par modlitewnych, które zmieniamy na każdym spotkaniu; jeśli ktoś nie był na ostatnim spotkaniu, i nie ma pary modlitewnej, proponuję abyśmy przyjęli zasadę, iż ten nieobecny modli się za wszystkie osoby z Ogniska, a w szczególności te, które też były nieobecne na spotkaniu.

ZmartwychwstanieChrystusa-200x400

…”grób ten pusty został.
Pan z martwych powstał. Alleluja!”…

Pan prawdziwie zmartwychwstał! Niech obdarza nas wszystkich miłością, niech wlewa w nasze serca nadzieję! Niech te Święta zostawią w nas wiarę w to, że życie ma sens, a jego koniec jest w Nim 😀

Przypominam, że za tydzień w niedzielę 27 kwietnia o 16.00 odbędzie się najbliższe spotkanie Ogniska.

W spotkaniu 16 marca br. uczestniczyło 15 osób. Po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia, oraz po Mszy Świętej i Litanii do św. Józefa, odbyliśmy spotkanie.
Zmieniliśmy pary modlitewne, omówiliśmy bieżące sprawy, w tym sprawę terminu Rozpoczęcia Wakacji z Sycharem, czyli planowanej wycieczki do Białowieży.
Podzieliliśmy się tym, co ważne w naszych historiach życiowych i małżeńskich, było kilka momentów pozytywnie wzruszających 🙂 Poruszyliśmy temat miłości, a ponieważ temat to bardzo obszerny, więc skupiliśmy się głównie na aspekcie postawy miłości do innego człowieka wedle przykazania Bożego, oraz o rozróżnieniu miłości jako postawy, od powszechnego dziś rozumienia miłości jako uczucia. Dyskusja zeszła nam na kolejny temat-rzekę, czyli na uczucia.
Na następnym spotkaniu planujemy mówić o rozwodzie i stwierdzeniu nieważności małżeństwa w świetle nauki Kościoła katolickiego, temat będzie omówiony przez naszego opiekuna duchowego, ks. Piotra Arbaszewskiego.

Następne spotkanie ustaliliśmy na Niedzielę Miłosierdzia Bożego i dzień kanonizacji Jana Pawła II, tj. 27 kwietnia, o godz. 16.00; będziemy podczas naszych modlitw prosić o wstawiennictwo już świętego Jana Pawła II.
Potencjalny termin Rozpoczęcia Wakacji z Sycharem, tj. naszej planowanej wycieczki do Białowieży, uległ zmianie. Ze względu na obowiązki naszego opiekuna duchowego najlepszym terminem byłby 19 lipca, wtedy ks. Piotr będzie mógł być z nami cały dzień 🙂 Szczegóły omówimy na najbliższym spotkaniu, ale prosiłabym o potwierdzenie, ilu osobom ten termin pasuje.

W najbliższą niedzielę spotykamy się na naszym comiesięcznym spotkaniu w Siemiatyczach, zaś w następny piątek i sobotę (21-22 marca) w Białymstoku w ramach Białostockiej Akademii Rodziny odbędą się warsztaty ze wspólnotą Sychar pod hasłem „Każde małżeństwo jest do uratowania”. Poprowadzą je – części z Was znani – Mirka i Jarek Pakurowie z Ogniska W Gdańsku.
Warsztaty są bezpłatne, ale trzeba się zarejestrować. Tu program i formularz zgłoszeniowy: http://rodzina.bialystok.pl/aktualnosci-kazde-malzenstwo-jest-do-uratowania-warsztaty-ze-wspolnota-sychar.php
Po sobotnich warsztatach planowane jest krótkie spotkanie w sprawie nowo tworzonego Ogniska w Białymstoku 🙂 Obejmijmy modlitwą te inicjatywy 🙂